Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

FN:s klimatpanel i ny specialrapport: De närmaste åren troligen de viktigaste i mänsklighetens historia

Från 2018
Uppdaterad 09.10.2018 09:23.
Cyklist i dimman över ett öppet landskap.
Bild: Benjamin Haas.

Världens ledande klimatforskare slår i FN:s färska specialrapport fast att det inte räcker med nuvarande åtgärdstakt om man vill begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader - vilket alla borde vilja.

De närmaste åren kommer sannolikt att vara de viktigaste i hela vår historia, slår forskarna bakom rapporten fast.

Andemeningen är klar: Vi är alla i samma båt nu.

Den ökande migrationen har traditionellt nämnts som en följd av klimatförändringen, men nu är det inte längre enbart människor i underutvecklade länder med svag infrastruktur som drabbas, menar FN-organet.

Migranter i en båt vid Libyens kust.
Bild: EPA/STRINGER EPA/STRINGER

"Varenda en borde se över sin livsstil"

FN:s klimatpanel IPCC är tydlig med att såväl privatpersoner som stater måste göra snabba, genomgripande och aldrig tidigare skådade förändringar för att temperaturökningen ska kunna bromsas vid den strategiska nivån 1,5 grader.

Det efterlyses verkliga förändringar i människors beteende och livsstil, teknologiska innovationer och överstatliga kontrollmekanismer.

Också social rättvisa och jämlikhet ses som ett instrument i kampen mot klimatförändringen - möjligheterna och utmaningarna ska finnas inom räckhåll för alla så att mänskligheten i sin helhet fås med i kampen, poängterar IPCC.

- Den goda nyheten är att en del av de åtgärder som detta kräver redan är på gång i världen, men nu måste de få högre fart, säger forskaren Valerie Masson-Delmotte vid klimatpanelen.

Två grader är alldeles för mycket

Länderna som undertecknade klimatavtalet i Paris för tre år sedan har förbundit sig vid att begränsa uppvärmningen till under två grader jämfört med förindustriell tid.

Enligt forskarna har det blivit entydigt att fördelarna för ekosystemen - och mänskligheten - är obestridliga om temperaturen inte tillåts stiga med så mycket som två grader.

Också en 1,5-gradig höjning ökar på riskerna mot människors liv, hälsa och säkerhet, liksom mot vattenförsörjning, matproduktion och ekonomisk tillväxt.

Men vid två grader blir riskerna mycket större - och framför allt mer oberäkneliga, slår panelen fast.

Tuolit jäävät rannalle tulvivan veden alle.
Bild: EPA-EFE/DAVID HECKER

Specialrapporten om en global uppvärmning med 1,5 grader Celsius godkändes av FN:s klimatorgan i Incheon i Sydkorea i lördags.

IPCC: Dramatiska väderfenomen redan vid en grad

Människans verksamhet har enligt IPCC hittills höjt temperaturen med i snitt en grad (mellan 0,8 och 1,2 grader) jämfört med förindustriell tid.

Forskarna vet i dag att olika typer av extremväder blir vanligare redan vid en höjning på 0,5 grader. I arktiska områden har höjningen varit klart större än genomsnittet.

Den globala uppvärmningen når sannolikt 1,5-gradersstrecket mellan 2030 och 2052.

Klimatskada i procent av BNP som en funktion av global uppvärmning
Bild: Yle

- Vi ser [med en grads temperaturökning] förhöjda havsvattennivåer och en minskning av de arktiska havsisarna. Samtidigt blir det ökad torka på vissa håll, med mera, uppger forskaren Oanmao Zhai vid IPCC.

Om temperaturökningen bromsas till 1,5 grader - och inte tillåts nå två grader - kommer havsvattennivåerna år 2100 att vara 10 centimeter lägre än i det sämre scenariot.

Också sannolikheten för att arktiska havsvatten är isfria sommartid minskar, likaså risken för att korallreven totalt utrotas. Likaså minskar antalet djur- och växtarter som utrotas.

- Varje decimal räknas eftersom vi vet att en uppvärmning som överstiger 1,5 grader ökar risken för irreparabla förändringar, såsom förluster av hela ekosystem, säger IPCC-forskaren Hans-Otto Pörtner.

Så vad är det som måste göras?

Samhällen borde enligt IPCC snabbt vidta åtgärder inom energiproduktionen och -konsumtionen för att få ner förbrukningen av fossila bränslen.

Förnybara energikällor borde börja stå för 70-85 procent av all energi som förbrukas.

Utsläppen av koldioxid till följd av människans verksamhet borde sjunka med cirka 45 procent från nivån år 2010 till 2030.

Nya sätt att producera industriprodukter efterlyses, liksom ny byggteknik och nya regler för transportsektorn. Ur temperaturhöjningens synvinkel är det också viktigt att tänka på markanvändningen och på stadsmiljöerna.

Om koldioxidnivåerna överskrids borde man helt konkret avlägsna koldioxid ur atmosfären med hjälp av ny teknologi.

Isbjörnar i Kanada
Bild: EPA PHOTO/GREENPEACE

Det varnas dock i rapporten för riskerna med att ty sig till oprövad teknologi för att avlägsna koldioxid ur atmosfären - långtidsföljderna av dylik verksamhet är okända.

Rapporten heter i sin helhet An IPCC special report on the impact of global warming of 1,5*C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the same context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty

Den ska ska fungera som underlag vid klimatkonferensen i Katowice i Polen i december där Parisavtalet från 2015 ska ses över. Avtalet har undertecknats av 195 länder.

Nästa år ska klimatpanelen framställa en specialrapport om följden av de stigande havsvattennivåerna och hur klimatförändringen påverkar markanvändningen på jordklotet.

Diskussion om artikeln