Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Dåligt år för nejonögon i Nykarleby älv

Från 2018
Uppdaterad 08.10.2018 09:55.
Rolf Boman i Nykarleby vittjar nejonögon ur ryssjan
Bildtext Rolf Boman i Nykarleby vittjar nejonögon ur ryssjan
Bild: Yle/Kjell Vikman

I år lyckas inte Rolf Boman i Nykarleby fånga 4000 nejonögon som planerat. Vattenföringen i älven är låg och det påverkar nejonögonens vandring från havet fram till kraftverksdammen.

Nykarleby Kraftverk Ab är ålagt att plantera ut både fiskyngel och att flytta nejonögon uppströms ett par kilometer ovanför kraftverksdammen.
Rolf Boman har fångat och flyttat nejonögonen i många år.

I två omgångar, 1922 och 1935, har kraftverket i Nykarleby ålagts att bygga en fisktrappa förbi kraftverksdammen.

Den fisktrappan har aldrig byggts och 1983 slog slutligen Västra Finlands vattendomstol fast att bolaget måste plantera ut fisk.

Det handlar om utplantering av 400 000 sikyngel och 5000 lax- eller havsöringsyngel årligen och att flytta 4000 nejonögon förbi kraftverksdammen.

Kraftverksdammen i Nykarleby
Bildtext Kraftverksdammen i Nykarleby
Bild: Yle/Kjell Vikman

Rolf Boman fångar nejonögon åt Nykarleby Kraftverk Ab

Rolf Boman som själv har sitt hus i närheten av kraftverket är den som i praktiken sköter fångandet av nejonögon.

Han fångar dem i ryssja och placerar dem i en sump vid bryggan och för dem sedan drygt ett par kilometer uppströms när han har fått ihop ett tillräckligt antal.

- Jag skall fiska 4000 nejonögon i snitt och det har jag väl klarat hittills men i år klarar jag det inte som det ser ut.

I torsdags var det inte många nejonögon i ryssjan ,kanske ett tiotal. Plus två lakar och två abborrar.

Ett tiotal nejonögon, två lakar och lika många abborrar blev fångsten
Bildtext Ett tiotal nejonögon, två lakar och lika många abborrar blev fångsten
Bild: Yle/Kjell Vikman

- Det var på samma sätt år 2003, lika lite nejonögon. Jag samlar dem i sumpen tills jag har åtminstone har hundra stycken, annars blir det nationalekonomiskt olönsamt att köra dem uppströms. Sen kör jag dem ovanför Forsbacka.

Sandbottnar behövs för leken

Uppströms ovanom kraftverket finns det inte många ställen enligt Rolf Boman med lämpliga sandbottnar för nejonögonens lek.

- I Jeppoforsarna finns det kanske lämpliga ställen och högre upp ovanför Härmä för nejonögonen.Förr i världen gick de upp i de här småbäckarna, till exempel i Socklot å.

Sommaren 2017 var ett bra år för fångst av nejonögon

Rolf Bomans teori om att förekomsten av nejonögon hänger bra ihop med regnmängden de senaste två åren. Sommaren 2017 var regnig och i år var läget precis tvärtemot.

-Det är mindre vatten i älven, det betyder att det strömmar mindre och nejonögonen söker sig inte uppåt på samma sätt, säger Rolf Boman.

-Ifjol var det ovanligt bra, det skulle ha kommit hur mycket som helst men då fick jag bältros och kunde inte fånga nejonögon under den bästa tiden.

Den bästa fångsttiden för nejonögon är enligt Rolf i oktober efter att månen har varit i nedan, de rör sig inte vid fullmåne.

Ifall det dessutom har varit en regnig sommar och rikligt med vatten i älven som strömmar är det ännu bättre.

Vy över älven i Nykarleby
Bildtext Vy över älven
Bild: Yle/Kjell Vikman

Har du några bra recept på nejonögon?

- Inte har jag några bra recept, jag brukar göra ett ordentligt mål åt mig själv och så får det vara. De är nog goda som stekta eller i en soppa.

Kommersiell marknad kunde finnas

Nejonögon i butikernas fiskdiskar hör inte till vanligheterna men Rolf Boman kunde gott tänka sig att fiska nejonögon kommersiellt ifall han inte hade uppdraget att sköta Nykarleby Kraftverks ålägganden.

I Nykarleby älv  fångas nejonögon med ryssja
Bildtext Nejonögonen fångas i ryssja
Bild: Yle/Kjell Vikman

- Skulle det här åtagandet ta slut skulle jag fiska kommersiellt och äta en massa också. Det är besvärligt med alla hygienkrav men jag skulle sälja dem levande, de importeras i dagsläget från Estland och steks i Storkyro och i Lestijoki.

Rolf Boman trivs vid älven

Rolf Boman trivs i sitt hus vid älven, förr när han var yrkesfiskare och fiskade ute till havs bodde han bara vintertid i huset.

- Det var nog ännu bättre i skären när jag fiskade där sommartid men nog går det bra att bo här också.

Idag blir det mest fiskat till husbehov för Rolfs del.

- På vintern kan jag gå ner till bryggan och lägga ut några krokar för lake, jag ser det nog som levnadsstandard.

Gös kan man också få, det är bara för Rolf att lägga ut ett nät från bryggan och den största han fått har vägt över 7 kg.

-Vanligen är de 1-1,5 kg, passliga filébitar för stekpannan.

Diskussion om artikeln