Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Finnes: 200 hektar stor tomt – Sökes: Batterifabrik

Från 2018
Uppdaterad 08.10.2018 11:07.
Generalplanläggare Annika Birell vid Långskogens industriområde i Vasa.
Bildtext Generalplanläggare Annika Birell vid Långskogens industriområde i Vasa.

Industriområdet Långskogen i Vasa är nu klart vad planeringen beträffar. På området finns det som kallats Finlands största industritomt, och det är här man hoppas locka till sig en batterifabriksinvestering.

Fullmäktige i Vasa ska godkänna detaljplanen för området på måndag.

Långskogen är namnet på området öster om flygplatsen, ett i huvudsak skogsområde som på den andra sidan avgränsas av järnvägen och Höstves by.

I den södra ändan finns redan nu det som kallas logistikcenterområdet i närheten av Helsingby.

Enormt industriområde

Långskogen i Vasa och Granholmsbacken i Korsholm bildar tillsammans en ny stor helhet. Den största tomten på området är 200 hektar och hit är det tänkt att en batterifabrik ska komma.

Just den här tomten finns på båda sidor om kommungränsen.

Långskogens industriområde i Vasa, ännu obebyggt.

- Planeringsarbetet har gått bra. Samarbetet med Korsholms planläggning och med myndigheterna, främst NTM - centralen har också fungerat fint, säger Annika Birell, generalplanläggare vid Vasa stad.

Det nya industriområdet är ungefär fem kvadratkilometer stort. En del av vägarna på området är redan byggda, och även om det inte finns särskilt mycket verksamhet på området ännu slås man av storleken.

- Man tappar nästan proportionerna på området då man ritar det på kartan, säger Birell

Nya vägar

Om och när det här området är utbyggt kommer det förstås också att kräva andra trafikarrangemang.

Närheten till flygfältet och järnvägen är en sak, men också vägnätet kommer att kräva en del förändringar och investeringar.

Vy över området intill Vasa flygplats där en eller flera batterifabriker kan få plats.
Bild: Vaasa Parks

- Även om riksväg 3 och 8 går alldeles bredvid området så kommer det nog att krävas ytterligare investeringar.

I den långsiktiga planen finns också en ny sträckning av riksväg åtta från Vikby till Vassorfjärden.

- I ett första skede ska den vägsträckan byggas ut till Lillkyrovägen, det blir huvudinfarten till det här området, säger Birell.

Industriområdet Långskogen i vasa

5:20

Stadsdirektör Tomas Häyry om stora industriområdet

5:32

Diskussion om artikeln