Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Dags att rädda tågtrafiken – Västnyland försöker knäcka lönsamhetskoden innan trafiken konkurrensutsätts

Från 2018
Uppdaterad 09.10.2018 05:21.
Sjundeå tågstation.
Bildtext Kommunerna ska samarbeta kring tågtrafiken.
Bild: Yle/Sofia Kajander

Pendlarna i Västnyland står i en helt ny situation när persontågstrafiken om några år konkurrensutsätts. En del av tågtrafiken i Västnyland är olönsam så frågan är vilken kommersiell aktör som vill sköta den.

Regeringen har föreslagit att landskapen i framtiden får ordna den regionala tågtrafiken.

Nylands landskapsförbund och kommunerna i Västnyland planerar nu tillsammans ta fram en ny modell för regionens kollektivtrafik.

Kommunstyrelsen i Sjundeå föreslås på måndag (8.10) ta ställning till det planerade pilotprojektet.

De viktigaste målsättningarna för arbetet är:

  • Pendlingstrafiken i rusningstid ska tryggas mellan huvudstadsregionen och Kyrkslätt, Sjundeå, Ingå och Karis samt vidare mellan Ekenäs och Hangö.
  • Fjärrtågen utanför rusningstid borde också stanna i Karis, Ingå, Sjundeå och Kyrkslätt.
  • Passagerarmängderna och därmed avgångarna ska öka, i synnerhet under rusningstider mellan sex och nio på morgonen och mellan fyra och sju på eftermiddagen.
  • Raseborg och Sjundeå har efter nedläggningen av den så kallade Y-tågstrafiken köpt en del närtågstrafik. Sjundeå har senare gått med i Helsingforsregionens trafik HRT. De här turerna ska tas med i pilotprojektet.
  • Tåg- och busstrafiken behöver absolut ett gemensamt biljettsystem så att passagerarna lätt kan byta mellan buss och tåg.

Konkurrens 2022

Den regionala tågtrafiken i södra Finland kommer enligt nuvarande plan att konkurrensutsättas sommaren 2022.

Viktiga avtal löper ut redan nästa år

Redan innan konkurrensutsättningen löper två viktiga avtal om olönsam tågtrafik ut. Nya beslut brådskar därför.

Det ena avtalet gäller hur mycket tågtrafik Kommunikationsministeriet köper av VR.

Det andra slår fast vilken olönsam tågtrafik Kommunikationsministeriet kräver att VR sköter.

Båda avtalen gäller endast till slutet av 2019.

Busstrafiken också i stöpsleven

Samtidigt har statsmakten dragit in på stödet för busstrafiken och bussbolagen har lagt ner turer. Det är därför viktigt att tåg- och busstrafiken tillsammans bildar ett smidigt system både vad tidtabeller och biljettsystem beträffar.

Ytterligare en möjlighet är att också integrera HRT:s biljettsystem i den västnyländska pilotmodellen.

Diskussion om artikeln