Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Helsingfors vill styra hur dagispersonalen berättar om problem: "Jag är rädd för att åka fast för att ha fyllt i en enkät"

Från 2018
Uppdaterad 22.10.2018 08:44.
bild på en man på en dator
Bildtext Föreståndare förbjöd personalen att svara på Yle Huvudstadsregionens enkät, uppger källor.
Bild: Sandra Crawford/Yle

Chefen för småbarnspedagogik i Helsingfors försöker styra huruvida daghemspersonal svarar på Yle Huvudstadsregionens enkät. Personalen vittnar också om att en föreståndare förbjudit dem att svara på enkäten, medan en annan föreståndare uppges ha beordrat att enkäten ska raderas från en gemensam mejlkorg.

Tisdagen den 25 september skickar Yle Huvudstadsregionen ut en enkät till daghemspersonalen, som en del av vår granskning av småbarnspedagogiken i Helsingfors.

I enkäten tillfrågas bland annat hur tryggt personalen upplever att daghemmet är för barnen och ifall de ofta har obemannade arbetsturer.

Det här frågar vi i enkäten

Enkäten skickas till daghemmens föreståndare och till daghemmens gemensamma e-postadresser.

Strax efter att enkäten skickats ut skickar Helsingfors chef för småbarnspedagogik Mia Ahlskog ut ett mejl där hon kommenterar enkäten.

"Policyn är ju att ingen förbjuder er att svara - jag hoppas ändå att vi alla jobbar framåt med rekryteringen på så vis att vi tillsammans visar allt bra vi gör inom småbarnspedagogiken", skriver Ahlskog, enligt en källa.

Mia Ahlskog i blå klänning.
Bildtext "Policyn är ju att ingen förbjuder er att svara - jag hoppas ändå att vi alla jobbar framåt med rekryteringen på så vis att vi tillsammans visar allt bra vi gör inom småbarnspedagogiken", skriver chefen för småbarnspedagogik Mia Ahlskog i ett mejl till stadens daghemspersonal, uppger en källa.
Bild: Yle/Christoffer Kaski

Ahlskog skriver också i mejlet att personalen får och ska koncentrera sig på det jobb som är verkligt viktigt och att staden strävar efter att personalen ska få arbetsro.

Enligt en källa har en föreståndare vid ett daghem skickat Ahlskogs mejl till personalen tillsammans med en kommentar om att de vänligen inte ska svara utan att svarandet sköts av högre chefer vid staden.

Det är aningen suspekt att staden ens tar ställning till hur personalen svarar

Arbetsmarknadsjurist Kai Kullaa, fackförbundet OAJ

En annan källa vid ett annat daghem berättar att personalen fått höra att de inte ska svara på enkäten. Enligt källan lär daghemmets vice föreståndare ha fått i uppgift av föreståndaren att radera mejlet med enkäten.

Vice föreståndaren vill inte svara på frågor om det här utan hänvisar till föreståndaren vid daghemmet, som inte har kunnat nås.

"Ni behöver inte svara"

"Det har kommit en förfrågan till e-posten som är skickad av Yle. Ni behöver inte svara på den", skriver en tredje föreståndare i ett mejl till personalen.

Föreståndaren bekräftar per telefon att hen skickat mejlet.

- Ja, svarar föreståndaren.

Vad var tanken med mejlet? Mia Ahlskog har enligt uppgift skickat ut ett liknande mejl där hon betonar att man inte behöver svara på enkäten.

- Det enda vi måste svara på är det som kommer direkt från ledningen. Allt annat får personalen välja om de vill svara på eller inte. Nu måste jag gå på ett möte, säger föreståndaren och avslutar samtalet.

Källor som svarat på enkäten berättar att de är rädda för att åka fast för att ha svarat på den. Flera säger att staden vill sopa problemen under mattan genom att be personalen att inte svara på enkäten.

Facket: Strider mot yttrandefriheten

- Staden får inte förbjuda personalen att svara på enkäten. Ifall det är fråga om offentliga uppgifter som efterfrågas i den så kan man inte förbjuda någon att svara, säger Kristiina Tuhkiainen, arbetsmarknadsjurist för barnträdgårdslärarnas fackförening OAJ.

En del av informationen som daghemspersonalen har är sekretessbelagd - till exempel uppgifter om ett specifikt barns hälsa.

Däremot är inte personalens uppfattning om daghemmets trygghet eller bemanningsläge det.

- Personalen kan också betraktas som experter på sitt eget ämnesområde, det de jobbar med, säger Tuhkiainen.

- Det är aningen suspekt att staden ens tar ställning till hur personalen svarar - personalen vet själv bäst hur de upplevt situationen, säger Tuhkiainens kollega Kai Kullaa.

En kvinna mot en grå bakgrund.
Bildtext Ett förbud bryter mot personalens yttrandefrihet, säger fackföreningen OAJ:s arbetsmarknadsjurist Kristiina Tuhkiainen.
Bild: OAJ/ Unto Kotilainen

Tuhkiainen förklarar att tre olika principer här står i strid med varandra: arbetstagarens yttrandefrihet, lojalitetsplikten och arbetsplatsens sekretessregler.

Lojalitetsplikten inbegriper att en anställd inte berättar sådant som kan skada arbetsgivaren.

- Saklig kritik är ändå okej om uppgifterna stämmer och om tanken inte är att skada arbetsgivaren, säger Tuhkiainen.

Chefer nekar till intervju

Yle Huvudstadsregionen har försökt få en intervju med såväl chefen för småbarnspedagogik Mia Ahlskog som Niclas Grönholm, direktör för den svenska servicehelheten vid sektorn för fostran och utbildning. Bägge nekar till intervju.

Ahlskog skriver i ett mejl att sektorn har en linje där daghemmen själva får avgöra om de svarar på enkäter eller ej. Hon svarar inte på frågan vad det i praktiken betyder.

Niclas Grönholm vid utbildningsverket i Helsingfors
Bildtext Påståenden om styrning och förbud är ogrundade spekulationer, menar Niclas Grönholm, direktör för den svenska servicehelheten vid sektorn för fostran och utbildning. Han nekar till intervju.
Bild: Yle/ Axel Nurmio

Grönholm skriver att de inte förbjudit personalen att svara på enkäten men att de vill ge personalen möjlighet att tacka nej till den.

Han skriver också att påståenden om styrning och förbud är ogrundade spekulationer. Han svarar inte noggrannare på påståendena.

Yle Huvudstadsregionen har i anslutning till artikeln hört ett flertal källor. Vi har valt att inte publicera deras namn eftersom det kunde påverka deras fortsatta anställning.

Har chefen förbjudit dig från att prata om problem på ditt dagis? Vill du svara på vår enkät till daghemspersonalen? Skicka ett mejl till huvudstadsregionen@yle.fi, eller ring eller texta Lukas Rusk på numret 044 421 1703. Du kan svara anonymt på enkäten.

Diskussion om artikeln