Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Jakobstadsregionen vill svara på stort behov – hjälper krigstraumatiserade flyktingar

Från 2018
händer
Bildtext Många flyktingar bär på minnen av traumatiska händelser eller så har de själva utsatts för tortyr. Dem vill man nu i Jakobstadsregionen bli bättre på att hjälpa.
Bild: Monica Slotte / Yle

Genom ett nytt projekt vill social- och hälsovården och integrationsenheten i Jakobstadsområdet hjälpa flyktingar som traumatiserats i krig. - Det finns ett stort behov av stöd, säger intergrationskoordinator Pia Fraktman.

Integrationsenheten i Jakobstad har konstaterat att det finns ett stort behov av att stöda krigstraumatiserade kvotflyktingar i nejden.

Intergrationskoordinator Pia Fraktman säger att behovet är tydligt.

- Många av de flyktingar som kommit hit har krigstrauman, de har själva blivit torterade eller blivit vittne till traumatiserande händelser, säger Fraktman.

Må bättre

En projektansökan för ett treårigt projekt under 2019 till 2021 lämnades den första oktober in till AMIF. AMIF står för Asylum, Migration and Integration Fund och är en EU-fond.

Det är social- och hälsovårdsverket som står bakom ansökan och där med de fem medlemskommunerna Jakobstad, Pedersöre, Larsmo, Kronoby och Nykarleby.

Projektet har man valt att ge namnet MåBättre, och det består av två större delar berättar Pia Fraktman. Dels handlar det om direkt vård av utsatta flyktingar och dels om att utbilda dem som arbetar med flyktingar.

- Det är inte alltid så enkelt att veta vem som blivit utsatt. Därför vill vi utbilda vår personal så att de kan identifiera tecken på krigstrauma.

Ska ge nya verktyg

Målet är att skapa mobila, mångprofessionella vårdteam som kan erbjuda öppenvård för flyktingar som lider av krigstrauma.

Modellen ska bli ett verktyg för att redan tidigt kunna ingripa och arbeta förebyggande med flyktingar som har erfarenheter av krigstrauma eller tortyr.

- Jag hoppas att den här modellen kan sprida sig i hela Svenskfinland, säger Fraktman.

På måndag behandlar kommunstyrelsen i Larsmo en ansökan om projektstöd. Larsmos kostnader för att delta i projektet beräknas bli 6124 euro för hela projekttiden.

Diskussion om artikeln