Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Skola och utbildning i blickpunkten under Sibbofullmäktiges första frågetimme - snart kan också kommuninvånarna ställa frågor

Från 2018
Uppdaterad 09.10.2018 13:06.
Frågetimme i Sibbo kommunalfullmäktige
Bildtext Fullmäktige i Sibbo samlades före ordinarie fullmäktigemöte till frågetimme.
Bild: Yle/Stefan Härus

Sibbo kommun tog på måndag i bruk en frågetimme i samband med fullmäktigemötet. Tanken är att ge fullmäktigeledamöter möjlighet att ställa frågor till kommunens ledande tjänstemän och få svar direkt.

Frågetimmen började en dryg halvtimme före det ordinarie fullmäktigemötet och var en mera informell tillställning.

Vissa fullmäktigeledamöter satt på sina platser i fullmäktigesalen medan andra åt mat eller mumsade på plommon i det angränsande rummet.

Några fullmäktigeledamöter anlände till platsen också då frågetimmen redan hållit på en bra stund.

Reducerar frågor under fullmäktigemötet

Frågetimmen finns i Kommunförbundets modellförslag till förvaltningsstadga. I Sibbo beslöt man trots allt att inte gå in för frågetimme.

- Det beslutet tog vi eftersom Sibbo tillämpar en modell med utskott. Alla ledamöter sitter ju med i utskott och sektioner, säger kommunstyrelsens ordförande Kaj Lindqvist (SFP).

I våras kom man ändå till att det kanske skulle vara skäl att prova på en frågetimme inför fullmäktigemötena.

- En orsak till att vi tänkte om var att fullmäktigeledamöter ofta på fullmäktigemötena ändå ställer frågor, säger Lindqvist.

Kaj Lindqvist
Bildtext Kommunstyrelseordförande Kaj Lindqvist.
Bild: Yle/Fredrika Sundén

Oförberedda svar

Under tidigare fullmäktigeperioder har ledamöterna kunnat ställa frågor under själva fullmäktigemötet och de har då behandlats under rubriken Eventuella övriga ärenden i föredragningslistan.

Denna praxis har förstås inte tillåtit att den som svarar på frågan kan förbereda svaret före mötet.

I och med frågetimmen får den som får en fråga besvarad en mera uttänkt och ett innehållsmässigt mera fylligt svar.

Är det här också ett sätt att göra fullmäktigemötena kortare och mera effektiva?

- Jag tror inte att det kommer att påverka själva fullmäktigemötet. Det här är ett sätt att göra det mera organiserat, säger Lindqvist.

Frågetimme i Sibbo kommunalfullmäktige
Bildtext Bildningsdirektör Kurt Torsell svarade på alla fyra frågor under Sibbofullmäktiges första frågetimme.
Bild: Yle/Stefan Härus

Max fyra frågor under en knapp timme

De fullmäktigeledamöter som vill ställa en fråga under frågetimmen bör skicka frågan på förhand till kommunstyrelsens ordförande Kaj Lindqvist.

Tanken är att den som svarar ska hinna förbereda ett svar. Den som svarar är Lindqvist och/eller kommunens ledande tjänsteinnehavare.

I Sibbo har man beräknat att man under en frågetimme hinner svara på cirka fyra frågor. De frågor som inte ryms med på frågetimmen överförs till följande frågetimme, alternativt besvaras skriftligt.

Under den första frågetimmen på måndag, besvarades fyra frågor som alla var knutna till skola och utbildning.

Frågorna handlade om huruvida det finns en handlingsplan om det under samma tak finns både en finsk- och en svenskspråkig skola samt om man inom det finska gymnasiet kunde ta in mera företagsorienterad utbildning.

Vidare gällde frågorna skolskjutsar för elever med specialbehov samt frågor kring arrangemangen i anslutning till daghemmet i Vesterskog.

Kunde det finska gymnasiet bli ett specialinriktat gymnasium?

Fullmäktigeledamot Timo Rope (Politiikasta iloa) undrade om det skulle vara möjligt att göra kommunens finska gymnasium till ett gymnasium inriktat på företagande.

Rope citerade framlidne riksdagsledamoten Sulo Aittoniemi, som i tiderna lär ska ha sagt att det i Finland skulle vara möjligt att ha cirka 25 gymnasier med inriktning på företag och företagande.

Vidare konstaterade Rope att det idag finns bara två sådana gymnasier i Finland: Ett i Ylöjärvi och ett på Drumsö i Helsingfors.

I sitt svar konstaterade bildningsdirektör Kurt Torsell att Sibbo kommun själv kan bestämma om vilka läroämnen man vill betona i kommunens gymnasier.

Torsell konstaterade att frågan är relevant och att det är den finska utbildningssektionen som bör undersöka vilka möjligheterna är och att frågan ska tas upp där.

Fullmäktigemötet i Sibbo streamas på webben
Bildtext Både frågetimmen och själva fullmäktigemötet strömmades och kunde ses direkt på Sibbo kommuns webbplats.
Bild: Yle/Stefan Härus

Snart öppet för kommuninvånare att fråga

Efter en dryg halvtimme var frågestundens fyra frågor besvarade och det blev en kort paus inför det ordinarie fullmäktigemötet.

- Det här var ett försök, men vi har tänkt att det senare också ska bli möjligt för kommuninvånare att ställa frågor och då kommer i princip samma regler att gälla, säger kommunstyrelseordförande Kaj Lindqvist.

Med andra ord: Frågan bör lämnas in en vecka före och den som ställer frågan ska själv medverka i frågetimmen och där ställa frågan.

- Vi har också en sådan regel att frågeställaren har rätt att ställa en tilläggsfråga efter det att frågan har besvarats, säger Lindqvist.

Mera liv och mindre motioner

Det här är ett sätt att engagera invånarna. Lindqvist konstaterar att invånarna kan vara aktiva och påverka beslutsfattandet.

- Enligt kommunallagen kan ju vilken invånare som helst också göra ett initiativ till fullmäktige, säger Lindqvist.

Lindqvist tror också att i och med frågetimmen kommer mötesproceduren att få mera liv och benägenheten hos fullmäktigeledamöterna att skriva motioner kommer troligtvis att bli mindre.

- Som huvudregel ska man ju inte skriva en motion om man kan ta upp frågan i ett utskott. Motionen är ju enligt kommunallagen en möjlighet för en enskild fullmäktigeledamot att initiera en fråga. Man kunde säga att det här med frågetimme med andra ord är en aning strategiskt tänkande, säger Lindqvist.

Festsalen i Nickby där fullmäktige har möten
Bildtext Fullmäktige i Sibbo samlas numera i kommunens festsal på det forna sjukhusområdet.
Bild: Yle/Stefan Härus

Diskussion om artikeln