Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Större marknad och jämnare konjunktur – projekt ska hjälpa byggföretag bli mer internationella

Från 2018
Grävmaskinsskopa.
Bild: yle/maria wasström

Små och medelstora företag som jobbar med infrastruktur på båda sidor om Kvarken kan få hjälp med att bli mer internationella med ett nytt projekt, Infra-Botnia. Projektet ska också ge företagen bättre digitala verktyg.

I praktiken betyder det att företagen ska lära sig samarbeta för att ha bättre chans i offertrundor.

Den nordiska marknaden ska bli en för att företagen inte ska vara så konjunkturkänsliga och lära sig till exempel nya tekniker av varandra.

Det är yrkeshögskolan Novia som leder projektet, men initiativet till projektet kommer från företagen själva.

- Initiativet kommer från Infrabyggarna i Österbotten och det är ett nationellt projekt eftersom nationella Infra ry också är med i projektet, säger Kaj Hemming från bröderna Hemming i Malax.

Han berättar att det tog ett och ett halvt år att få finansieringen från Infra ry och det var en förutsättning för att projektet skulle komma igång.

- Tanken är att vi ska få en handbok för infraföretag som går igenom vad som krävs för att jobba i utlandet. Kanske också nordiska företag kan komma till Finland och att vi får ett utbyte så att vi också lär oss nya saker, säger Hemming.

I Sverige sen 1995

Nu bygger Malaxföretaget väderbeständiga elnät i Sverige och ungefär en tredjedel av företagets verksamhet består av uppdrag i Sverige.

Sedan 1995 har de verkat på den svenska marknaden och när de började fanns ingen handbok.

- Du måste ta reda på olika saker själv. Det kan vara svårt att veta vilka instanser man ska kontakta, säger Hemming.

Enligt Hemming är också tanken med projektet att de nyutexaminerade ingenjörerna ska kunna jobba på österbottniska företag med byggprojekt runt om i Norden.

- Det skulle ju vara bra om vi kunde erbjuda nya, innovativa ingenjörer i österbottniska företag. Jag känner unga ingenjörer som ganska direkt efter skolgången börjar utföra avancerade tunnelbyggen och betongarbeten vid brobyggen. Det skulle vara bra om de tar med sig den kunskapen hem, säger Hemming.

Inte så mycket samarbete ännu

Projektledaren Petra Ylitalo på Novia berättar att det just nu inte finns så mycket samarbete mellan företagen i Norden.

- Det finns inte här i Kvarkenområdet samarbete över gränserna. Det finns inget forum för företagen och därför ordnar vi nu evenemang så att de får träffas och också ett digitalt nätverk där de kan hämta information, säger Ylitalo.

Infra-Botnia är ett Botnia-Atlantica projekt.

- Det handlar om att få ett gränsöverskridande mervärde så att vi kan utbyta kompetens mellan olika länder, säger Ylitalo.

Jämna ut konjunkturen

Att jämna ut konjunkturen genom att förstora marknaden för företagen är en viktig del av projektet.

Petra Ylitalo
Bildtext Petra Ylitalo.
Bild: Yle/Anna Ruda

- Nu tittar vi också på Kalotten och Norge eftersom det där just nu sker väldigt mycket. Så kanske svenska och finska företag skulle kunna slå sig ihop och bilda starka sammanslutningar och söka sig ditåt. I framtiden kan det bli högkonjunktur här istället, säger Ylitalo.

- Det är inte bort från någon att man har export. Tanken är att man ska kunna jämna ut byggvolymen säger Hemming.

Hemming påpekar att det i Finland finns en skuld på vägbyggen och om alla vägar ska sättas i skick kanske det behövs hjälp utifrån.

Projektet inleddes i januari och ska hålla på till slutet av 2020.

- Den 15 mars ordar vi ett första evenemang och då är fokus på internationalisering. Då vill vi samla företagen och berätta hur de kan ta sig till Sverige, säger Ylitalo.

Intresse på svenska sidan

Förbundsorganisationen Sveriges byggindustrier finns med i projektets styrgrupp. De jobbar också vid Umeå universitet inom digitalisering.

- De visar ett stort intresse och engagemang. De har intervjuat företag som är väldigt intresserade av vårt projekt, säger Ylitalo.

Diskussion om artikeln