Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Skatteförvaltningen: Den grå ekonomin har ökat inom stålhandeln - så här känner du igen en skum handelspartner

Från 2018
Stål från den tyska tillverkaren Salzgitter AG förvaras i lager i Tyskland.
Bild: EPA

Enligt de observationer som Skatteförvaltningen och medlemsföretagen i Tekniska Handelsförbundet har gjort har momsbedrägerierna inom stålhandeln ökat.

Det här uppger Skatteförvaltningen i ett pressmeddelande på tisdag.

I Finland upplevs speciellt import av armeringsstål och stålbeslag från de baltiska länderna som ett problem.

Enligt observationerna förekommer grå ekonomi speciellt bland små aktörer, det vill säga bland så kallade enmansbolag men också bland större företag.

Övervakningen av momsbedrägerier har effektiverats inom Skatteförvaltningen som en del av bekämpningen av grå ekonomi, för att förebygga brottslig verksamhet.

Inom EU-området har stålhandeln identifierats som en bransch som är känslig för bedrägeri. Många EU-stater, bland andra Polen, Estland och Lettland, har inom stålhandeln tagit i bruk omvänd momsskyldighet som en del av att bekämpa grå ekonomi.

Sunt omdöme behövs för att identifiera en oärlig aktör

Företaget kan vid uppköp av försäljare som inte redovisar moms på försäljningen till Skatteförvaltningen bli ansvarigt. Köparen är skyldig att utreda sin handelspartners tillförlitlighet.

Företagen kan avväga sin potentiella handelspartners tillförlitlighet genom att utföra bakgrundsarbete.

Tecken på grå ekonomi kan till exempel vara ”för goda” offerter som kommer utan begäran, exceptionella betalningsarrangemang eller upprepade ändringar i företagets kontakt- och ansvarspersoner, inom bolaget, i kontaktuppgifterna och bankkontot.

Även det att betalningen riktas till en tredje part eller till ett utländskt konto samt att betalningen sker till flera konton kan vara tecken på korruption eller penningtvätt.

Utöver att utreda säljarens tillförlitlighet är det ofta ditt omdöme beträffande handelspartnerns handlingssätt som hjälper att identifiera en oärlig aktör.

Diskussion om artikeln