Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt överskrider budget med över 15 miljoner

Från 2018
ÅUCS
Bildtext ÅUCS.
Bild: Yle/Nora Engström

I Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts andra delårsöversikt överskrids budget med 15,6 miljoner.

De ökade utgifterna beror enligt sjukvårdsdistriktet på högre personalkostnader och på kostnader för läkemedel och material.

- En stor del av de uppskattade överskridningarna beror på utomstående faktorer som inte är i direkt anknytning till de egentliga tjänsterna inom specialsjukvården, säger sjukvårdsdistriktets direktör Leena Setälä i ett pressmeddelande.

- Då den mest krävande specialsjukvården allt mer koncentreras till universitetssjukhusen, höjs i synnerhet läkemedels- och materialutgifter, men bakgrunden till höjningen ligger i att mängden patienter som kommer utifrån landskapets gränser har ökat.

Antalet patienter har ökat

Delårsrapporten för tiden januari–augusti visar att användningen av tjänsterna vid Åbo universitetscentralsjukhus och sjukhusdistriktets andra serviceenheter har fortsatt att öka mätt med antalet remisser och antalet patienter.

Till stor del förklaras ökningen av att Åbo stads psykiatriska verksamhet fusionerades med sjukvårdsdistriktet på våren 2017, men antalet remisser för annan än psykiatrisk vård har ändå stigit med 1,6 procent.

Totalt har antalet patienter inom sjukvårdsdistriktet ökat med 2,3 procent under årets första åtta månader.

Åtgärdsprogrammet fortsätter

I somras startade Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt en rad åtgärder för att begränsa ökningen av utgifter för personal, läkemedel och material. Åtgärdsprogrammet fortsätter till årets slut.

I budgeten har distriktet reserverat flera miljoner euro för semesterlöneersättningar. För att reducera dessa kostnader kommer distriktet att sporra personalen till att ta ut inbesparade semesterdagar och talkoledighet.

Sjukvårdsdistriktet fortsätter att strama åt sin ekonomiska linje även nästa år. Målet är att distriktet varken har överskott eller underskott i slutet av år 2019.

På sitt möte den 6 november fattar styrelsen beslut om den slutliga budgeten som presenteras för fullmäktige.

Diskussion om artikeln