Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Skulle du vara villig att hyra ut båten då du inte använder den? – Delningsekonomin har stor potential i skärgården

Från 2018
Uppdaterad 10.10.2018 17:41.
Champagneregattan 2014
Bildtext Arkivbild.
Bild: Niklas Evers

Skärgårdsbor, fritidsboende och båtägare är i princip intresserade av delningsekonomi, trots att en majoritet inte har prövat på det själv.

Däremot finns det ett stort potential för delningsekonomi i skärgården, slår en färsk rapport från jord- och skogsbruksministeriet fast.

Delningsekonomi innebär att privatpersoner erbjuder varor och tjänster som annars skulle stå obrukade till andra människors förfogande, ofta genom en plattform på webben. De kanske kändaste aktörerna inom delningsekonomi är Airbnb och Über.

Företagare: Det finska problemet är att man alltid måste äga allting själv

Santeri Santavirta är VD för företaget Finlandia Sailing som är aktivt inom delningsekonomin. De hyr ut ett fyrtiotal segelbåtar som privatpersoner eller företag äger, då ägarna själva inte behöver sina båtar.

Santavirta har märkt att intresset för att båten kunde användas istället för att stå i hamnen har ökat i och med att diskussionen kring att man inte måste till exempel äga en bil, utan använda den då man behöver, har blivit synligare.

– Man behöver inte kanske äga en bil utan man kan hyra den eller hyra ut sin egna bil, och det samma syns också i båtbranschen.

Användningsgraden för båtar är rätt låg, vilket säkert många båtägare känner igen. Båten står en stor del av tiden i hamnen oanvänd, och således kunde man också använda båtar i en högre grad än man gör i dag.

Santeri Santavirta sitter vid ett roder på en segelbåt.
Bildtext Santeri Santavirta.
Bild: Bild: Privat

– Det finska problemet är att man alltid måste äga allting själv. Således finns det många båtar, men de används lite. På senaste tiden har intresset för att hyra ut också ökat då man sakta har börjat tala mera om att hyra istället för att äga, säger Santavirta.

Det är också kärnan i delningsekonomin, att man använder istället för att äga saker och ha dem att stå oanvända.

I jord- och skogsbruksministeriets rapport talas det om att det finns en stor potential för delningsekonomi i och med att finländare redan idag äger många båtar, sommarstugor och andra prylar som står oanvända för tillfället.

Hela 90 procent av båtägarna var intresserade av de ekonomiska vinningarna man som privatperson kan komma åt genom delningsekonomi.

Enligt Santavirta är hela idén med att ge ut sin båt för uthyrning just den att man har så liten användning för den.

– Sen får man ju också in lite pengar som täcker kostnader för service och vinterförvar, förklarar Santavirta.

Däremot anser omkring 80 procent av både båt- och stugägare att båten eller sommarstugan är en för privat sak att hyra ut till obekanta.

Dessutom ansåg 70 procent av stug- och båtägarna att arbetet med att hyra ut stugan eller båten är för stort för att det ska vara lönsamt.

Delningsekonomi är inte bara att hyra ut stugan

Det största intresset för delningsekonomi finns i att kunna köpa små tjänster och arbeten av andra samt att få tillgång till arbetsredskap som man inte behöver så ofta, som till exempel redskap för att utföra skogsarbeten.

Den främsta orsaken till att det intresserar människor är att tjänsterna skulle således bli billigare.

Delningsekonomin omsatte omkring 100 miljoner euro i året år 2016, men summan förväntas tiofaldigas redan 2020.

Riksdagsledamot Stefan Wallin (Sfp) som sitter i skärgårdsdelegationen som beställde rapporten anser att delningsekonomin inte är betjänt av en allt för byråkratisk reglering.

– I bästa fall är delningsekonomi något som växer fram i en by eller på en holme, men det finns också en risk för att det kan växa fram en osund konkurrens där det kan behövas någon typ av reglering, men jag skulle ändå vara försiktig med överreglering, säger Wallin.

Stefan Wallin kansanedustaja eduskunta
Bildtext Stefan Wallin anser att man inte ska kväva delningsekonomins potential med överreglering.
Bild: Jouni Immonen / Yle

Delningsekonomin har också orsakat problem på olika håll i världen. Till exempel Airbnb har kritiserats för att deras framfart har lett till att bostadspriserna och hyrorna har stigit på grund av att människor hyr rum och bostäder kortvarigt till turister istället för till vanliga invånare i staden.

Också i Finland har Uber orsakat delade känslor, och debatten kring Uber har varit hetsig.

Om man då vill kunna utnyttja det potential som man ser i skärgården för delningsekonomin så hur ska delningsekonomin kunna verka tillsammans med de etablerade företagen, speciellt då kundunderlaget inte är så stort i skärgården?

Stefan Wallin anser att det handlar om att hitta lokala lösningar.

– Det handlar om att kunna komma överens lokalt om hur man gör vissa saker, men om det uppstår en systematisk snedvriden konkurrens på vissa områden eller branscher måste man kanske ingripa genom lagstiftningen, men man ska ändå inte kväva den potential som finns med överreglering.

Diskussion om artikeln