Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Politiker i Raseborg fortfarande osäkra om fusion mellan Ekenäs Energi och Raseborgs Vatten

Från 2018
Uppdaterad 11.10.2018 06:12.
Lampa
Bildtext Frågan om en fusion mellan Ekenäs Energi och Raseborgs Vatten ska behandlas på ett extra insatt fullmäktigemöte den 22 oktober.
Bild: Arja Lento

De stora partierna är fortfarande splittrade i frågan efter måndagens aftonskola som skulle ge mera information. De små fullmäktigegrupperna motsätter sig förslaget att låta vattenverket bli en del av energibolaget.

Fullmäktige ska inom ett par veckor fatta beslut om en eventuell fusion.

I måndags (8.10) kunde fullmäktigeledamöterna i Raseborg delta i en aftonskola där de fick ställa frågor om den eventuella fusionen mellan energibolaget Ekenäs Energi och det kommunala affärsverket Raseborgs Vatten.

Yle Västnyland har talat med alla de olika partierna i Raseborgs fullmäktige och försökt få en uppfattning om var de olika partierna står.

Splittring i ledet

De stora partierna Svenska Folkpartiet och Socialdemokraterna är splittrade i frågan medan de mindre partierna är mer eniga.

Samlingspartiet, Blå Framtid, Vänsterförbundet och De gröna förhåller sig alla skeptiska till en sammanslagning mellan affärsverket Raseborgs Vatten till aktiebolaget Ekenäs Energi.

Frågan om fusionen bordlades i fullmäktige i slutet av september men ska behandlas på nytt på ett extra insatt möte den 22 oktober.

Henriksson önskar snabbt beslut

Linnea Henriksson är SFP:s gruppordförande och stadsstyrelsens representant i Raseborgs Vattens direktion. Hon hoppas på ett snabbt avgörande.

– Jag är själv djupt ambivalent i frågan. Det finns flera aspekter som jag inte tycker om men jag hoppas det blir ett beslut för ingen är betjänt av att det drar ut på tiden, säger hon.

Linnea Henriksson, sfp i Raseborg
Bildtext Linnea Henriksson har inte bestämt sig för hur hon ska rösta i frågan.
Bild: Yle/Maria Wasström

Henriksson betonar också att det i praktiken inte handlar om en regelrätt fusion.

– I en fusion är parterna jämbördiga. Det är de inte i det här fallet. Det är frågan om ett övertagande där Ekenäs Energi köper Raseborgs Vatten – i så fall.

Hon påpekar också att Raseborgs Vatten ingalunda är ett affärsverk i kris.

Naturlig avgång

Enligt beredningen av ärendet kan fusionen innebära en besparing på omkring 300 000 euro.

– Siffran bottnar i att man vet att medelåldern i Raseborgs Vatten är rätt hög vilket ofrånkomligt betyder att människor där kommer att pensioneras inom ett antal år, säger Henriksson.

Principiell fråga

Inom SFP finns det företrädare för alla olika åsikter i fusionsfrågan.

Det finns det också i det andra stora partiet i Raseborg, socialdemokraterna.

– Det har inom SDP funnits en viss kritisk inställning mot bolagiseringsformen överlag. Rent principiellt är det också viktigt att ta ställning till om det finns en risk att man på sikt går mot privatisering. Däremot är det viktigt att skilja på privatisering och bolagisering. I det här fallet är det inte frågan om privatisering, betonar Johan Kvarnström.

Fullmäktigeledamot Johan Kvarnström
Bildtext Johan Kvarnström väger fortfarande för och emot.
Bild: Yle/Maria Wasström

Hans egen uppfattning är att en fusion kunde göra det lättare att åtgärda saneringsskulden. Det finns ett stort behov av att ersätta stadens gamla vattenrör med nya.

– Koncerninternt är det nog vettigt men i andra vågskålen finns sedan de mer ideologiska frågorna, säger Kvarnström.

Mindre partier mer skeptiska

Också från Vänsterförbundet sida hörs det kritiska röster till den eventuella sammanslagningen av Ekenäs Energi och Raseborgs Vatten.

Harry Yltävä (VF) är kraftigt emot en sammanslagning.

– Raseborgs Vatten är ett så kallat naturligt monopol som ansvarar för en av bastjänsterna i kommunen. Ekenäs Energi fungerar däremot enligt affärslivets principer och dess syfte är att göra vinst. De två enheterna har alltså helt olika mål, säger Yltävä.

Raseborgspolitikern Harry Yltävä.
Bildtext Harry Yltävä tänker rösta mot en fusion.
Bild: Marica Hildén / Yle

Yltävä sitter själv i stadsstyrelsen och har haft insyn i frågan sedan den dök upp på agendan. Han tycker att beredningen har varit partisk, till förmån för en fusion.

– Vi har bara fått exempel som stöder beredningens förslag men det finns också exempel på motsatsen. I Jyväskylä där en liknande fusion gjordes för några år sedan ledde det till att vattenavgifterna steg med en tredjedel, hävdar Yltävä.

Blått motstånd

Petri Palin som företräder Blå framtid hittar inga rationella orsaker till att slå ihop Ekenäs Energi och Raseborgs Vatten.

– Nu försöker man uppnå besparingar utan att ha några som helst belägg för att så kommer att ske. I stället kunde de båda enheterna utveckla sina egna organisationer var för sig, tycker Palin.

Samlingspartiets Miikka Soivio tycker att en eventuell besparing på 300 000 euro är för obetydlig.

Personporträtt på Miikka Soivio.
Bildtext Miikka Soivio är inte övertygad om argumenten för fusionen.
Bild: Yle/Marica Hildén

– Kommunens ekonomiska situation förbättras inte med den här åtgärden, säger Soivio som tycker att Raseborgs stad i stället borde se om sin egen organisation och också få ner kostnaderna för den specialiserade sjukvården.

Ensidig behandling

De grönas Ira Donner säger att hennes parti heller inte är övertygat om förträffligheten med en eventuell fusion.

– Vi tycker inte att idén är tillräckligt bra. Vi ser inte de positiva effekterna av en sammanslagning, säger Donner.

Ira Donner (De gröna).
Bildtext Ira Donner tycker som Harry Yltävä att beredningen av ärendet varit något partisk.
Bild: Yle/Minna Almark

Donner tycker att frågan drivits lite för hastigt och lite för ensidigt.

– Jag har upplevt det så att det här har körts ganska ensidigt till förmån för sammanslagning, säger Donner.

Johan Kvarnström (SDP), Petri Palin (Blå) och Miikka Soivio (Saml) om Raseborgs Vatten och Ekenäs Energi

3:10

Ira Donner (Grön) och Harry Yltävä (VF) om Raseborgs Vatten och Ekenäs Energi

2:48

Linnea Henriksson (SFP) om Raseborgs Vatten och Ekenäs Energi

3:19

Diskussion om artikeln