Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Här finns miljöbilarna som regeringen vill ha – många kommuner kör ännu nästan bara på diesel och bensin

Från 2018
Uppdaterad 11.10.2018 11:03.
Montage på en elbil bredvid en laddstation.
Bild: Miro Johansson / Yle

Landets yngsta och mest miljövänliga bilpark finns i och kring huvudstadsregionen. Bilparken i Finland förnyas långsamt, trots en politik som uppmuntrat till att skaffa nyare bilar.

Personbilarna i fordonsregistret är nu i medeltal 12 år gamla. I Nyland och i de större städerna är bilarna i medeltal flera år yngre och har lägre utsläpp än i övriga delar av landet.

Vi har analyserat fordonsregistrets data från slutet av september 2018 för att få en överblick av utvecklingen mot personbilar med lägre utsläpp. Fokus ligger på alternativ till bensin- och dieseldrivna bilar.

Använd menyerna för att välja statistik och kommun. Du kan också klicka på kartan för att välja kommun. Skalan varierar beroende på dina val.

Källa: Trafi, fordonsregistrets öppna data från 30.9.2018. Åland har ett eget fordonsregister så de åländska bilarna är inte medräknade

Sex procent av bilarna i Grankulla går på alternativa drivmedel, i Vesanto och 115 andra kommuner är andelen under en procent

I många kommuner finns det bara enstaka bilar som drivs med alternativa drivmedel. Till dem räknar vi alla bilar som helt eller delvis drivs på något annat än bensin och diesel.

De här alternativa bilarna har antingen elmotor (elbilar, laddhybrider och icke-laddningsbara hybrider) eller förbränningsmotor som är anpassad för biobränslen (biogas och bioetanol).

Till antalet finns det flest alternativt drivna bilar i Helsingfors, Esbo, Vanda och Tammerfors medan deras andel av bilparken är högst i Grankulla, Esbo, Vanda och Helsingfors. I en tredjedel av kommunerna är andelen under en procent.

Orter med högst andel miljöbilar
Områdeandel och antalMedelutsläpp (CO2)Medelålder
Grankulla6,0 %, 282 bilar151 g/km8,2 år
Esbo4,8 %, 5740 bilar148 g/km8,5 år
Vanda4,3 %, 4504 bilar148 g/km9,2 år
Helsingfors4,1 %, 8510 bilar152 g/km9,8 år
Kyrkslätt3,5 %, 712 bilar150 g/km9,5 år
Sjundeå3,4 %, 127 bilar154 g/km10,8 år
Reso3,2 %, 455 bilar154 g/km11,1 år
Sibbo3,2 %, 382 bilar154 g/km10,4 år
HELA LANDET2,7 %, 57 716 bilar159 g/km12 år

De lägsta koldioxidutsläppen har bilarna i Esbo, Vanda, Kyrkslätt och Grankulla. Det är också de här kommunerna där bilarnas medelålder är lägst. I Grankulla är bilarna i medeltal 8,2 år gamla medan landets medeltal ligger på 12 år.

I Svenskfinland finns de äldsta bilarna i Korsnäs där medelåldern ligger på 15 år. De äldsta bilarna i hela landet är 15,4 år i medeltal och finns i Outokumpu i Norra Karelen och i Karvia i Satakunta.

Vi har långt kvar till målet om koldioxidneutralitet i trafiken

Trafiken överlag står för 21 procent av Finlands utsläpp av växthusgaser och personbilarnas andel av trafikutsläppen är cirka 60 procent. Finland har satt som mål att trafiken ska vara koldioxidneutral år 2045.

Helsingfors har ett ännu mer ambitiöst mål. Staden siktar på att vara koldioxidneutral redan år 2035. Då ska en tredjedel av bilarna gå på el. Dit är det ändå en god bit kvar. I dag går ungefär två promille av de bilar som är registrerade i Helsingfors på bara el. Slår man ihop alla bilar som drivs av något annat bränsle än bara bensin eller diesel är andelen 1,7 procent.

Graf över bilars co2 utsläpp över tid

Ser man till utvecklingen över tid har medelutsläppen ändå minskat en aning. För tio år sedan låg utsläppen i medeltal på över 180 gram CO2 per kilometer.

I dag är vi nere på 159 gram CO2 per kilometer. I praktiken ligger den här siffran antagligen lite i underkant eftersom det saknas utsläppsdata för en stor del av de äldre bilarna.

De bilar som har registrerats hittills i år släpper i medeltal ut cirka 120 gram CO2/km.

Diskussion om artikeln