Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Allt fler gröna nyanser i beslutsfattandet i Borgå sedan senaste kommunalval

Från 2018
De grönas ballonger.
Bild: Yle

I kommunalvalet 2017 blev De gröna tredje största parti i Borgå och fördubblade samtidigt sina mandat från fyra till åtta. Det här har främst märkts i Borgåpolitiken genom ett flertal mindre beslut som De gröna ligger bakom.

– De viktigaste besluten som vi har fått igenom gäller strategin och budgeten. Det är frågan om många små beslut, säger Tuuli Hirvilammi som är De grönas gruppordförande i Borgå.

Som exempel på beslut som De gröna ligger bakom nämner Hirvilammi bland annat ökade satsningar på konditionstrapporna i Kokon samt inrättandet av en koordinator för ungdomstjänster.

– Vi har också krävt att alla som jobbar med barn och unga ska ha tillräckliga kunskaper att sätta stopp för sexuell diskriminering, säger Hirvilammi.

Hon menar också att De gröna har påverkat Valtimohusets öde.

– I oktober 2017 väckte vår fullmäktigeledamot Mika Vartia, tillsammans med 20 andra fullmäktigeledamöter, en motion om att bedöma de ekonomiska konsekvenserna av att sälja Valtimohuset.

Det resulterade i att stadsutvecklingsnämnden i november samma år beslöt att huset lämpar sig för hotellverksamhet. Den första oktober i år beslöt sedan stadsstyrelsen att huset ska säljas.

Sommaren 2017 beslutade stadsstyrelsen också om ett ökat utbud av vegetarisk och vegansk kost i skolor.

– Det var på basis av en utredning som vi drev tillsammans med lokala aktivister och experter.

Förslaget om ökad vegetarisk och vegansk mat, medger Hirvilammi, var ändå ursprungligen ett initiativ från Centerpartiet.

Hirvilammi menar ändå att De gröna aktivt jobbade för ett godkännande det här förslaget.

Överlag, säger Hirvilammi, har partiet varit ganska aktivt under nuvarande fullmäktigeperiod.

– Vi har en jättemotiverad grupp med många nya ledamöter. På sistone har vi väckt många motioner.

Aktiva i miljö- och utbildningsfrågor

Både SFP:s och SDP:s gruppordförande i Borgå tycker att nya nyanser har kommit med i beslutsfattandet sedan senaste kommunalval.

– De gröna lyfter exempelvis fram frågor som gäller luftföroreningar, säger SFP:s gruppordförande Pehr Sveholm.

– Miljöfrågor och hållbar utveckling har diskuterats mera, säger SDP:s gruppordförande Tapani Eskola.

Enligt Eskola har De gröna också varit aktiva i utbildningsfrågor.

Både Eskola och Sveholm är aningen tveksamma till hur stor betydelse De gröna egentligen hade för beslutet om ökad vegetarisk och vegansk mat i skolorna.

– Det är ju en fråga som ligger i tiden. Jag tror faktiskt att den också skulle ha blivit aktuell med tidigare fullmäktigebesättning, säger Sveholm.

– Vår egen fullmäktigegrupp har nog också pratat en hel del om hållbar utveckling. De gröna profilerar sig visserligen mera i de här frågorna så visst kan det hända att det här beslutet inte hade tagits utan dem, säger Eskola.

Diskussion om artikeln