Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Åbo bygger dyrt gång på gång då kalkylerna inte håller

Från 2018
Uppdaterad 11.10.2018 07:48.
Bangården i Åbo.
Bildtext Så här såg bangården ut för två år sedan, så väldigt olik är den inte i dag.
Bild: Yle/Niclas Lundqvist

Kostnadskalkyler som inte håller i samband med byggprojekt är inte helt obekanta i Åbo. Tidigare i veckan blev det klart att Logomobron blir betydligt dyrare för skattebetalarna än det ursprungligen var tänkt. Flera exempel finns, vi synar några av dem.

Vid början av årtiondet pågick en omfattande sanering av Impivaara simhall. Arbetet drog ordentligt ut på tiden och budgeten sprack gång på gång, till slut landade notan på 24 miljoner euro.

I fjol var stadsteatern färdig efter en krävande modernisering som också drog ut på tiden. Där började man med 25 miljoner euro, men då allting var färdigt var staden 45 miljoner euro fattigare.

Nu pågår byggandet av Logomobron över järnvägen. Eller rättare sagt byggs inget alls eftersom projektet avstannat. Där har man ännu inte kommit upp till lika höga summor, men trots det har budgeten spruckit gång på gång och brobyggandet är kraftigt försenat. Egentligen borde bron redan vara färdig för invigning, men det enda som tillsvidare finns vid bangården är några betongfundament. Budgeten på 6,9 miljoner euro sprack ordentligt och nu har stadsstyrelsen gått med på att bron får kosta 13,5 miljoner euro.

Animation av den planerade Logomo-bron
Bildtext Logomobron.
Bild: Åbo stad

Kimmo Suonpää, stadsbyggnadsdirektör i Åbo, säger att man inte ser med blida ögon på att så här sker, men tyvärr blir det så ibland när det byggs mycket. Det borde inte finnas rum för överraskningar, men tydligen går sådana inte att undvika, säger han.

Suonpää började jobba för Åbo stad i våras, så han känner inte till bakgrunden med Impivaara simhall. Också teatern var färdig då han tillträdde, men han säger att man där helt klart satte igång med en alltför liten budget som sedan inte höll.

Hoppas slippa samma diskussioner

Angående Logomobron säger Kimmo Suonpää att då man talat om kostnaderna, så har i själva verket endast kostnadsberäkningen för byggandet av den egentliga bron med stålkonstruktioner och annat avsetts och att ökningarna beror på att det i ett dylikt projekt med en bro som sträcker sig över en bangård också ingår att flytta olika rör och kablar. Markarbeten och planeringskostnader ingick inte heller i kalkylerna. Dessutom tillkommer kostnader för granskning och extern koll av planeringen som utförs av konsulter.

Impivaara simhall.
Bildtext Impivaara simhall.
Bild: Yle/Janne Isaksson

Suonpää hoppas att liknande diskussioner inte längre behöver föras efter beräkningar som inte håller.
Beträffande teatern handlade det om sanering av ett 60-tals hus och då borde man försäkra sig om att kalkylerna är realistiska och det borde man använda tid till.

Om Logomobron säger Suonpää att problemet var att planeringen ännu inte var avslutad då offerterna begärdes in. Den part som ansvarade för planeringen hade lovat att ritningarna skulle vara färdiga då offerterna begärs, men så blev det inte. Därför vara man tvungen att gå vidare med ofullständiga ritningar och svårigheterna uppdagades efterhand vilket resulterat i att arbetet stått stilla.

TS: Åbo stad överväger rättsprocess mot VR Track

Turun Sanomat rapporterar på torsdagen om att Åbo stad nu överväger att starta en rättsprocess mot VR Track som har planerat Logomobron.

Det på grund av att slutnotan har skenat iväg och att bygget av bron har försenats.

Senare i höst avgörs också om Åbo stad startar en rättsprocess gällande renoveringen av Åbo stadsteater, där priset också skenade iväg.

Diskussion om artikeln