Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Lika lön för lika arbete – Vasa stad sysselsatte förra sommaren 20 unga med specialbehov

Från 2018
Uppdaterad 11.10.2018 09:29.
En bild på två händer som placerar en blomma i en rabatt. Runtomkring finns mylla och gräs och i mitten en rad av blommor. Trädgårdshandskarna är av plast och gula.
Bildtext Endel av sommarjobben fanns inom grönområdesenheten i Vasa.
Bild: Anna Björkqvist / Yle

De unga sommarjobbarna med specialbehov fick uppgifter på Vasa stad som skräddarsyddes för att passa var och en. Både staden och ungdomarna var nöjda med försöket, så nöjda att det blir en fortsättning 2019.

"Vill du vara en förman som är föredömlig, fördomsfri och smart?"

Med den här frågan närmade sig Vasa stads sysselsättningschef Helena Nurmikoski förra våren förmännen för olika avdelningar vid Vasa stad.

Målsättningen var att utreda om förmännen vid de olika avdelningarna inom staden skulle kunna anställa unga med specialbehov för sommarjobb.

Inom staden hade man lagt märke till att det var utmanande för unga med olika funktionsnedsättningar att få arbete. Tidigare somrar hade staden anställt en eller två unga med specialbehov.

Helena Nurmikoski, sysselsättningschef vid Vasa stad.
Bildtext Helena Nurmikoski, sysselsättningschef vid Vasa stad.
Bild: Yle/ Merja Siirilä

- Jag kom fram till att det inte kan stämma att unga med specialbehov inte skulle vara intresserade av sommarjobb, säger Nurmiskoski.

Förmännen vid de olika avdelningarna blev intresserade av saken och en särskild rekrytering kunde ordnas i februari.

Rekryteringen intresserade och det kom in dryga 20 arbetsansökningar. Staden rekryterade 20 personer varav 16 jobbade hela sommaren. Arbetena skräddarsyddes för var och en.

- De olika instanserna som ger stöd för personer med funktionsnedsättning inom Vasa stad samarbetade. De känner alla unga i Vasa med specialbehov så det var lätt att få en överblick av vilka begränsningar personerna hade, säger Nurmikoski.

Sommarjobbarna jobbade bland annat inom stadens kommunikation, inom grönområdes enheten, inom socialtjänsten för vuxna och inom sysselsättningen.

Sommarjobben och arbetsdagarnas längd anpassades enligt den unga. En del jobbade fem dagar i veckan, en del bara några dagar i veckan deltid.

Samma lön som alla andra

Då personer med funktionsnedsättning anställs blir det ofta diskussion om lönen. I Finland finns det tusentals personer med funktionsnedsättningar som kunde ha lönearbete, men de erbjuds inga jobb.

Många är tvungna att arbeta med en dagslön på 12 euro eller gratis. Vasa stad strävar i den här saken efter att vara så jämlik som möjligt.

- Alla personer med funktionsnedsättningar som jobbar hos oss har fått helt samma lön som alla andra, säger Nurmikoski.

Enligt Nurmikoski har de unga trivts bra med sina sommarjobb. Hon tror att staden nästa år får ännu fler jobbansökningar.

Hon tror att också arbetsgivarna kommer att bli ivrigare över möjligheten att anställa unga med funktionsnedsättningar.

Många har fördomar och okunskap om hur en person med funktionsnedsättning avviker från de andra arbetstagarna.

- Kunskap ökar alltid känslan av trygghet. Det är inte frågan om mer än ett behov av lite mera stöd. Det kan handla om att man till exempel inte kan ha trösklar inne på kontoret så att man obehindrat kan röra sig med rullstol. Den unga som sitter i rullstolen kan då jobba precis likadant som alla andra på kontoret, säger Nurmikoski.

Sommarjobben för unga med specialbehov lediganslås i februari.

Originalartikeln av Merja Siirilä, Yle pohjanmaa, översatt av Malin Hulkki