Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

HS: Ingen lag om patientens självbestämmanderätt under denna regeringsperiod

Från 2018
händer. en äldre persons knäppta händer och så en yngre människas hand ovanpå
Bildtext Bland annat äldreomsorgen saknar regleringar om självbestämmanderätt.
Bild: Mostphotos

Social- och hälsovårdsministeriet har beslutat att inte gå vidare med förslaget om den nya klient- och patientlagen till riksdagen, skriver HS. Lagförslaget fick hård kritik och blir enligt tjänstemännen inte färdigt i tid.

Lagen om patientens självbestämmanderätt har beretts i åratal och varit på mångas önskelista redan en lång tid, men lagen går inte igenom under denna regeringsperiod heller.

Den nya klient- och patientlagen skulle vara betydande speciellt med tanke på rättsskyddet för minnessjuka och funktionsnedsatta.

I våras sade familje- och omsorgsminister Annika Saarikko (C) att lagförslaget är viktigt med tanke på "människovärde, förverkligande av mänskliga rättigheter och rättsskydd, från såväl patientens som personalens synvinkel".

Minnessjuka är den största gruppen som skulle påverkas av lagförändringen

Den här gången strandade ärendet till följd av den hårda kritik som lagförslaget fick under remissbehandlingen.

Beredandet av lagen fortsätter, men det finns ännu så mycket att korrigera att lagförslaget inte hinner presenteras för riksdagen under denna valperiod.

Lagförslaget fick bland annat kritik för att vara svårfattligt och problematiskt med tanke på patienternas sekretess.

Tìll exempel Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HNS skriver att lagförslaget i sin helhet är lagtekniskt dåligt och att det inte uppfyller Justitieministeriets direktiv om lagberedande.

Mycket utrymme för tolkning

I lagen skulle det finnas tydliga lagparagrafer om vad självbestämmanderätten för social- och hälsovårdspatienter innebär och på vilka sätt den kan begränsas.

Liknande regleringar finns redan stadgade i många lagar, men fattas från till exempel äldreomsorgen och vården av funktionsnedsatta. Minnessjuka är den största gruppen som skulle påverkas av lagförändringen.

För i praktiken alla patientgrupper kan det uppstå situationer, där vårdpersonalens handlande inte har en tydlig lagstadgad motivering.

Vårdbesluten fattas egentligen främst på basis av vårdpersonalens egen tolkning och bedömning. Inom äldreomsorgen kan det till exempel handla om huruvida patientens dörr kan låsas eller inte.

Källor: HS, STT

Diskussion om artikeln