Hoppa till huvudinnehåll

Teknik

Är elbilen en miljöbov eller klimaträddare? Mer information behövs för att hjälpa konsumenterna, säger forskare

Från 2018
Uppdaterad 12.10.2018 19:10.
En elbil som laddas.
Bild: Mostphotos/Matej Kastelic

Tillverkningen av elbilar kan leda till höga koldioxidutsläpp. Forskare efterlyser mer information om hur mycket olika elbilar och deras batterier har belastat miljön så att konsumenterna kan välja alternativ som endast minimalt bidrar till klimatförändringen.

– Många elbilsbatterier har en stor negativ miljöpåverkan. Det beror till stor del på att det används mycket el i produktionen. Elen i vissa länder har en hög klimatpåverkan, påpekar forskaren Mia Romare vid IVL Svenska miljöinstitutet.

Hon har tillsammans med sin kollega Lisbeth Dahllöf tittat på flera studier kring hur stora negativa effekter batterierna i elbilar har på miljön.

– En av våra slutsatser när vi gjorde en övergripande studie på det här temat var att det var ganska svårt att få djup inblick i produktionen av elbilsbatterier, konstaterar hon.

Det innebär att om man som konsument i västvärlden köper en elbil och betonar att den är utsläppsfri så är det en sanning med modifikation.

– Men det är ofta en sanning i användarfasen, om elen som tankas kommer från fossilfria källor. Och man får väl ändå säga att elbilars största potential är i användarfasen.

Romare påpekar att det finns ganska lite data på hur mycket koldioxidutsläpp ett typiskt elbilsbatteri leder till vid tillverkningen.

– Vi hittade ganska lite siffror på det i litteraturen. Vad man kanske snarare ska fundera på är hur man ska se till att man får ett batteri som inte har hög påverkan.

Batteriproduktionen gav enligt studien upphov till utsläpp av cirka 150–200 kilo koldioxidekvivalenter (CO2e) per kilowattimme (kWh) producerat batteri.

Ett större elbilsbatteri på 100 kWh motsvarar alltså drygt 17 ton koldioxidutsläpp.

Skillnader mellan olika tillverkare

Romare säger att det finns tillverkare som hävdar låg miljöpåverkan redan i dag, men hon vill samtidigt inte ranka olika tillverkare eftersom det finns så få pålitliga data kring det här.

– Det avgörande är hur producenterna väljer att göra med sin el, eftersom elen utgör en så stor del av batteriets miljöpåverkan. Om man hittar en leverantör med förnyelsebar el till exempel så har man helt plötsligt en annan situation än vad som är vanligt i dag.

I dagens läge kan en elbil ha lägre koldioxidpåverkan än en diesel- eller bensinbil om man tänker på hela livscykeln. En elbil som tillverkas i Sverige kan till exempel ha 85 procents lägre inverkan på miljön än en dieselbil, enligt en studie vid Vrije Universiteit Brussel VUB.

Mia Romare
Bildtext Mia Romare
Bild: Jonas Tobin

Batterier kan alltså tillverkas betydligt mer miljövänligt till exempel om batterifabriken använder sig av solenergi eller någon annan form av förnybar energi.

Men man får inte glömma att det även finns andra miljöproblem än växthuseffekt, till exempel användande av ändliga resurser såsom kobolt.

Hur ska konsumenterna i nuläget kunna veta vilka aktörer som tillverkar batterier på ett relativt miljövänligt sätt och vilka som inte gör det?

– Jag önskar att jag kunde säga att det fanns ett sätt. Det krävs en samordning för att vi ska kunna ha ett jämförbart system, ett system där det är möjligt att ställa de här frågorna, påpekar hon.

Hon efterlyser till exempel liknande konsumentinformation som kan finnas till exempel i ett kylskåps produktbeskrivning, som en köpare kan läsa i butiken.

– Det skulle behövas för att konsumenterna verkligen skulle kunna veta hur miljömässiga olika elbilar egentligen är.

Vad kan man då göra i nuläget som konsument?

– En sak man kan göra är att välja en elbil som har en tillräcklig batterikapacitet, men inte för hög.

Hon påpekar att det kan vara en utmaning eftersom många konsumenter samtidigt är rädda för att elbilens batteri inte ska räcka till.

– När man köper en bil har man ofta en idé om hur man ska använda den och vilka slags resor den ska klara, och det handlar ju om att både själv räkna men kanske också hjälp av den som säljer bilen till att fundera ut hur långt man verkligen behöver kunna köra, så att man inte förköper sig bara för sakens skull.

Utsläppen växer i stort sett linjärt med batteristorleken.

44 000 kilometer är en brytningspunkt

Elbilar har alltså till att börja med en större miljöpåverkan, eftersom det går åt en hel del energi för att tillverka dem.

– Men de kör i kapp det efterhand. Det finns en viss brytningspunkt efter vilken en elbil har mindre miljöpåverkan än en bensinbil, i medeltal.

Romare hänvisar till en studie som visar att om man har en större elbil så kan man behöva köra cirka 44 000 kilometer innan det blir mer miljömässigt än en bensinbil.

Men det här är bara en allmän siffra som varierar en hel del beroende på hur batteriet och bilen har tillverkats.

Hon påpekar att man generellt kan säga att om man kör väldigt mycket eller med en tung bil så har det en tendens att löna sig snabbare än med en sällan använd eller lättare elbil.

"Vi måste ställa mer frågor"

I nuläget är det alltså svårt för en konsument att veta hur ett batteri är tillverkat.

– Som konsument kan man alltid visa att man bryr sig och inte acceptera att man inte vet hur miljömässigt bilen och dess batteri har tillverkats, påpekar Romare.

Hon kommenterar dessutom att också fordonstillverkarna måste fråga sina leverantörer, och leverantörerna måste fråga sina underleverantörer.

– Det handlar verkligen om transparens och kunskap i hela kedjan. Man måste belysa problematiska områden för att kunna minska på klimatpåverkan.

Så ett batteri är inte nödvändigtvis en miljöbov?

– Precis. En stor avgörande faktor är alltså med hurdan energi batteriet har tillverkats.

Romare säger att en uppskattning från översiktsstudien är att cirka 20 procent av batteriets klimatpåverkan kommer från gruvbrytning och transport, och största delen av resten av klimatpåverkan beror på elen.

– Förnybar energi kan dra ned den påverkan till nära noll och till exempel lämna kvar endast 30 procent av den totala klimatpåverkan.

Hon tillägger att man i framtiden också kan göra stora framsteg i hur miljömässig gruvbrytningen är.

– Det kan vara en större utmaning att minska på koldioxidutsläppen där, men det är definitivt möjligt.

Diskussion om artikeln