Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Nu är det tillåtet att bränna hästgödsel i Finland – två hästar kan värma ett egnahemshus: ”Vi har jobbat för det här i över tjugo år”

Från 2018
Uppdaterad 15.10.2018 18:53.
Stallgödsel flyttas över på flak
Bild: Yle/ Carmela Walder

Stallägaren Anders Ingman lastar över hästgödsel på en släpvagn. Det formligen ryker om den. Lukten känns i näsan. En lukt av seger, för en del.

Riksdagen har godkänt en lagändring som gör det möjligt att bränna hästgödsel. Bakom ligger ett nytt EU-direktiv från i fjol.

Regeringen Sipilä tyckte att det var så viktigt att Finland skulle tillåta förbränning av hästgödsel att det skrevs in i regeringsprogrammet. I fredags godkände riksdagen enhälligt lagändringen.

Målet är att utnyttja hästgödsel i energitillverkningen och på det sättet minska på användningen av fossila bränslen såsom stenkol och olja.

Enligt beräkningar kommer förbränningen av hästgödsel i och med lagändringen att öka från nuvarande fyra procent till mellan 20 och 30 procent.

Häst i hagen i Sibbo
Bildtext Med gödseln från två hästar värmer man upp ett egnahemshus, enligt Fortum.
Bild: Yle/ Carmela Walder

Ryttarförbundet jublar - äntligen har lobbningen gett resultat

Ryttarförbundets tidigare generalsekreterare Fred Sundwall säger att förbundet i över tjugo år har jobbat för att det ska bli tillåtet att bränna hästgödsel.

- Nu har vi äntligen fått en lag som möjliggör förbränning. Jag tycker att det är en jättebra sak.

Enligt Sundwall har andra länder i Europa redan länge bränt hästgödsel, men Finland har ansett att EU-lagstiftningen inte har tillåtit förbränning.

- Här har det inte varit möjligt för Finland har alltid velat vara den bästa eleven i klassen, men nu har en ändring i EU-lagstiftningen gjort så att det har blivit möjligt.

Hästar i Anders Ingmans stall i Sibbo
Bildtext Gödseln utgör ett problem för många stall nära tätorter. Där finns sällan åkrar att sprida ut den på.
Bild: Yle/ Carmela Walder

Sundwall ser för sin del inte det som något problem att lagen begränsar storleken på de pannor i vilka det är tillåtet att bränna hästgödsel.

- Det är jätteviktigt att vi månar om miljön, att vi inte har otillåtna utsläpp.

Begränsningen gör det i praktiken omöjligt för små stall med några hästar att satsa på en egen förbränningsanläggning.

De pannor i vilka man bränner hästgödsel ska granskas en gång om året för att man ska försäkra sig om att utsläppsnivån inte överskrids.

De här undersökningarna kostar flera tusen euro, vilket också för med sig att det inte blir lönsamt med riktigt små anläggningar.

Träning av travhäst vid Ingmans stall i Sibbo
Bild: Yle/ Carmela Walder

Fortum har bränt hästgödsel redan några år

Den nya lagen gäller bara anläggningar under 50 megawatt. Det här ifrågasätter Anssi Paalanen som är biträdande chef för Fortum Horse Power.

- Jag tycker att lagen skulle ha kunnat gälla alla anläggningar som använder hästgödsel som bränsle, säger Paalanen.

Han jobbar på Fortums kraftverk i Träskända. Det är idag Finlands enda kraftverk som är byggt för att använda hästgödsel som en del av bränslet.

Förbränning av hästgödsel i kraftverket i Träskända
Bildtext Fortum bränner hästgödsel i sin anläggning i Träskända.
Bild: Yle/ Carmela Walder

Kraftverket byggdes år 2015 och har betydligt striktare krav än de anläggingar som byggs enligt kraven i den nya lagen.

Fortum har sedan kraftverket byggdes erbjudit större stall i södra Finland en tjänst som innefattar att stallet köper strö från Fortum och att bolaget transporterar bort gödseln.

Anssi Paalanen, biträdande direktör för Fortum Horse Power
Bildtext Fortum Horse Power biträdande chef Anssi Paalanen har svårt att förstå varför den nya lagen omfattar endast enheter under 50 megawatt.
Bild: Yle/ Carmela Walder

Stallägare är nöjd med att bli av med gödseln

Stallägaren Anders Ingman från Sibbo har i ett par års tid varit kund vid Fortum Horse Power. Han är positivt inställd till lagändringen.

Ingman säger att han fick ett förmånligt erbjudande från Fortum och beslöt sig för att testa. Han har inte ångrat sig.

- Det har fungerat otroligt bra för oss åtminstone.

Anders Ingman är nöjd med Fortums koncept
Bildtext Anders Ingman är nöjd med att kunna skicka sin hästgödsel till förbränning.
Bild: Yle/ Carmela Walder

Fortum levererar sågspån som strö till hästarna och kommer efter gödseln varannan vecka. Anders Ingman fyller kontainrarna med sin traktor. Lasset körs sedan i väg direkt till kraftverket i Träskända.

Tidigare spred han ut gödseln på sina egna åkrar, men det var arbetsdrygt och besvärligt. Gödseln skulle spridas ut på hösten då det annars också finns mycket jobb på en gård.

Ingman använder dessutom ett träbaserat underlag för hästarna i stallet. Förmultningsprocessen är enligt honom för långsam för maximal nytta.

- I åkerbruk ger det inte ett sådant mervärde som arbetet medför, säger Ingman.

Anders Ingman har inga planer på att själv börja bränna sin gödsel. Han satsade på en ny flispanna för några år sedan och den pannan är inte anpassad för annat än flis.

Lastning av stallgödsel på Anders Ingmans gård
Bildtext Anders Ingman tömmer gödselstaden med sin traktor.
Bild: Yle/ Carmela Walder

Det ideala skulle vara att utnyttja fosforn bättre

Riksdagens miljöutskott var enhälligt för att tillåta lagändringen, trots att utskottet poängterade att det bästa är att använda hästgödsel som jordförbättring.

Forsfor är en sinande resurs och det finns det rikligt av i hästgödseln.

Men miljöskyddslagstiftningen sätter begränsningar för hur mycket gödsel man får sprida ut på åkrarna. Målet är att skydda vattendragen mot övergödning.

Ett problem är också att många häststall ligger i huvudstadsregionen där åkerarealen är ytterst begränsad.

Häst i hagen
Bild: Yle/ Carmela Walder

Ryttarförbundets tidigare generalsekreterare Fred Sundwall poängterar att förbränningen inte gäller alla stall. Man måste ha åtminstone femtio hästar i omgivningen för att det ska vara lönsamt.

- Jag tror att vid de gårdar där man kan göra markförbättring eller använda kompostering så kommer man att fortsätta med det också i framtiden, säger Sundwall.

Att blanda hästgödsel med kutter eller torv och använda det som markförbättring är mycket bra för miljön enligt Sundwall.

Fortum Horse Powers biträdande chef Anssi Paalanen säger å sin sida att fosforn från hästgödseln nog finns kvar i askan efter förbränningen.

Det skulle gälla att komma på en bra teknik för att kunna ta den till vara för gödseltillverkning.

Häst i hagen i Sibbo
Bild: Yle/ Carmela Walder

Diskussion om artikeln