Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Snart kommer polisen, FPA och skattemyndigheterna åt ditt bankkonto – dataskyddsombudsmannen varnar för oförutsägbara följder

Från 2018
Uppdaterad 15.10.2018 14:50.
MobilePay-sovelluksella maksamista käynnylällä S-ryhmän kaupoissa, 27.2.2018.
Bild: Jari Kovalainen / Yle

Regeringen planerar stora dataprojekt med medborgarnas integritet på spel, varnar dataskyddsombudsman Reijo Aarnio. Enligt experter kan systemet som ska ge myndigheterna rätt att granska finländarnas kontouppgifter inte övervakas på ett trovärdigt sätt.

En allt större del av patientuppgifterna sparas i nationella system. Samtidigt innebär inkomstregistret att skattemyndigheterna kommer åt fler detaljerade uppgifter om medborgarna.

Därtill vill regeringen ha ett register över beviljade krediter, och nu också över kontouppgifter.

Det handlar om stora nationella dataprojekt, som kan ha omfattande inverkan på medborgarnas liv.

Enligt dataskyddsombudsman Reijo Aarnio saknar registermakarna en tillräckligt bra bild över deras inverkan på medborgarna.

- Det verkar som om den politiska styrningen är osammanhängande och det är svårt att skapa sig en helhetsbild, säger dataombudsman Reijo Aarnio för Yle Uutiset.

Myndigheterna ser dina transaktioner från tre års tid

I början av oktober rapporterade Helsingin Sanomat om regeringens planer på att ge myndigheterna betydligt mer omfattande rättigheter att granska medborgarnas kontouppgifter, än vad EU:s nya direktiv för att förhindra penningtvätt förutsätter.

Finansministeriet har i sitt förslag gått betydligt längre än vad unionen kräver.

Enligt förslaget kan skattemyndigheterna, Folkpensionsanstalten och polisen i framtiden se medborgarnas kontouppgifter via ett digitalt system. Avsikten är att de myndigheter som granskar penningtvätt snabbt kan komma åt information om kontonummer och -innehavare.

Lagförslaget innebär emellertid också att myndigheterna ser kontots saldo och alla transaktioner från tre års tid.

Systemet för övervakning av bankkonton

FPA får granska bidragsansökandes konton

Vilken information en myndighet i slutändan får använda och söka upp beror på dess befogenheter.

Till exempel kommer polisen redan nu åt information som behövs för en förundersökning, medan skattemyndigheterna har rätt att göra långt gående analyser utgående från till exempel transaktioner från skatteparadis.

Det som däremot är nytt, är att FPA kommer att få granska kontouppgifterna på dem som söker bidrag.

Tidigare har FPA bara fått information av banker, ifall det finns skäl att misstänka missbruk.

Lagen utgår från att myndigheterna inte missbrukar sina rättigheter, utan bara söker upp ändamålsenliga uppgifter. Experter som HS har talat med påminner ändå om att vi har många exempel på att de här rättigheterna inte alltid används på rätt sätt.

Det handlar om en stor grupp som kommer åt informationssystemet, och skaran växer betydligt då FPA:s handläggare läggs till dem som redan behandlar känslig information.

”Finländarna har stark tilltro till register”

Registret skapar frågor kring integritetsskydd – våra kontouppgifter berättar nämligen mycket om våra liv.

De främsta utmaningarna handlar om dataskydd. Också organisationer med anknytning till dataskyddsfrågor har uttryckt sin oro över saken.

Att uppgifter om våra liv finns i allehanda system verkar ändå inte störa finländarna särdeles mycket.

- Det ser ut som att vi har stark tilltro till olika slags register i det här landet, säger dataskyddsombudsman Reijo Aarnio.

Reijo Aarnio
Bild: Yle / Matti Hämäläinen

Omöjligt att vara säker på att uppgifter inte hamnar i fel händer

Skyddet av personuppgifter och EU:s dataskyddsförordning ska begränsa åtkomsten av uppgifter till endast sådan information som är nödvändig ur myndigheternas synvinkel.

Varje informationsbegäran ska lämna ett spår i systemet, och därmed ska det vara möjligt att komma åt eventuellt missbruk.

Experter har ändå uttryckt sin oro över att begränsningarna inte nödvändigtvis fungerar i praktiken, och att det är omöjligt att försäkra sig om att alltför detaljerad information inte skulle hamna i fel händer.

Branschorganisationen Finans Finland säger för Helsingin Sanomat att övervakningssystemet inte backas upp av lagen på ett trovärdigt sätt.

I stället borde det finnas en instans som centraliserat övervakar användningen av systemet, anser organisationen.

Fördelar för medicinsk forskning och jakten på skattesmitare

Att finländarnas uppgifter förs in i register har också sina fördelar.

Bland annat kan laboratorieresultat och information i patientjournaler vara väldigt värdefulla för dem som tar fram ny medicin och nya behandlingar.

Skattemyndigheternas chanser att få fast skattesmitare ökar, och man kommer åt nya slags ekonomiska brott, exempelvis i anknytning till kryptovalutan Bitcoin.

Experter anser också att det är bättre att myndigheterna hanterar uppgifter digitalt än till pappers.

”Det går att lösa problem på andra sätt än genom att skapa ett register”

Dataskyddsombudsman Reijo Aarnio anser emellertid att omfattande register inte alltid är det bästa sättet att lösa problem.

Som exempel använder han det positiva kreditupplysningsregistret.

Registret som planeras för att förebygga överskuldsättning, verkar enligt Aarnio snarare vara ett försök att råda bot på långivarnas vårdslöshet – i stället för att verkligen tjäna medborgarna.

- Det verkar som om lösningen på att kreditgivarna själva inte följer lagstiftningen verkar vara att vi för hela befolkningen in i ett register, säger Aarnio.

Texten baserar sig på Yle Uutisets artikel Tietosuojavaltuutettu: Isoilta järjestelmähankkeilta puuttuu ohjaus – "Meillä on tässä maassa kova usko erilaisiin rekistereihin"