Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Budgetförslag: Tillväxten och investeringstakten fortsätter i Sibbo - tågtrafik mellan Nickby och Kervo inom tre år

Från 2018
sibbo kommunvapen
Bild: Yle/Stefan Härus

I Sibbo kommuns budgetförslag för 2019 fortsätter den hårda investeringstakten. Kommunen ska klara det utan skattehöjningar och inom tre år hoppas man på avgörande beslut om tågtrafiken mellan Nickby och Kervo.

Sibbo hör redan för fjärde året i följd till de procentuellt sett snabbast växande kommunerna i Finland.

Den snabba tillväxten förutspås fortsätta de närmaste åren om inget oförutsett händer.

Den fortsatta tillväxten med befolkningsökning och omfattande investeringar syns också i budgetförslaget för 2019.

Budgeten visar ett överskott och förslaget till bruttoinvesteringar uppgår till 29,4 miljoner euro.

Hur betungande är det för kommunen att år efter år investera i bland annat skolor och infrastruktur?

- Nog är det i och för sig det. Det har varit en stor förändring under de senaste åren och vi utgår ifrån att vara en av Finlands snabbast växande kommuner. När man sätter i gång maskineriet så rullar det så att säga nästan på tomgång i fyra, fem år även om man skulle besluta att aktivt bromsa upp, vilket vi inte gör, säger kommundirektör Mikael Grannas.

Sibbos kommundirektör Mikael Grannas
Bildtext Kommundirektör Mikael Grannas.
Bild: Yle/Carmela Walder

- Vi kan räkna med att det är ekonomiskt betungande, men samtidigt är det också motiverande för personalen att få vara i utveckling och förändring. Vi hoppas att vi kan skapa kvalitativt bättre omgivning och service för kommuninvånarna via tillväxten.

Trots att resultatet för 2018 ser ut att bli sämre än budgeterat föreslås kommunalskatten förbli 19,25 procent och fastighetsskatten 1,03 procent. Prognosen visar ett resultat på cirka 2,1 miljoner euro sämre än budgeterat.

Men under de senaste åren har man lyckats hålla Sibbos ekonomiska resultat på plus. Lånebeloppen har varierat mellan 40 och 50 miljoner euro.

Utifrån budgetförslaget skulle resultatet för 2019 bli cirka 0,3 miljoner euro på plus. Även 2020 och 2021 väntas resultaten bli positiva. Siffrorna inbegriper intäkterna från markförsäljningen.

Investeringar i skolor, daghem och bostadsområden

De största investeringarna under planeperioden 2019–2021 är utbyggnaden av Sipoonlahden koulu, Nickby Hjärtas daghem och utbyggnaden av Nickby Hjärta.

Dessutom investerar kommunen särskilt i infrastrukturen på nya bostadsområden.

Enligt förslaget uppgår investeringarna i infrastruktur till cirka 4,1 miljoner euro år 2019, till cirka 4,7 miljoner euro år 2020 och till cirka 10 miljoner euro år 2021.

Byggplatsen för Nickby hjärta
Bildtext Området kring skolorna i Nickby byggs ut.
Bild: Yle/ Stefan Paavola

Investeringarna i infrastruktur ökar år 2021 framför allt då arbetet med att bygga detaljplaneområdet för Tallmo centrum inleds.

I budgetförslaget 2019 uppgår bruttoinvesteringarna till 29,4 miljoner euro och nettoinvesteringarna till 24,5 miljoner euro.

Hur stor ökning är det här om man jämför med åren innan?

- Vi har rört oss kring 25 miljoner de senaste tre fyra åren brutto. Det är avgörande hur mycket vi får in från markförsäljningsintäkter. År 2016 fick vi väldigt bra när vi hade en stor affär med Inex i Bastukärrsområdet som kompenserade en hel del. Nu har vi inte haft sådana, säger Grannas.

en grafisk karta över byggarbetsplatser i nickby centrum
Bildtext Sibbo förvandlas snabbt i synnerhet i tätorterna.
Bild: Miro Johansson / Yle

Det omfattande investeringsprogrammet för de kommande tre åren kommer att öka skuldsättningen till cirka 120 miljoner euro före utgången av 2021.

- Sibbo förvandlas snabbt för stunden och det betyder så klart att vi måste hålla upp en hög investeringsvolym, säger Grannas.

Inflyttning och investeringar betalar sig tillbaka

Investeringar betyder samtidigt flera lån fast Grannas påpekar att vissa investeringar betalar sig tillbaka inom en viss tid.

- När vi till exempel planlägger ett område och bygger infrastruktur som gator och vägar så säljer vi ju samtidigt tomterna och får via det pengar tillbaks. Ökad driftanvändning för vattenverket återbetalar också en del av de här investeringarna.

Grannas påpekar i samma anda att inflyttningen är mångsidig. De nya kommuninvånarna bosätter sig i alla sorters fastighetstyper; villor, höghus och radhus.

Renovering av Sibbo bibliotek i Nickby
Bildtext Så här kan det se ut på olika håll i Sibbo de kommande åren.
Bild: Yle/Jeanette Winberg

Är det här pengar som syns i kommunens kassa först efter några år?

- Jo det är så. Därför sätter vi väldigt mycket fokus på att kunna hålla en god planekonomi. Därför är det också viktigt att vi kan ha en konkurrenskraftig försäljning av den förädlade marken för att kunna finansiera tillväxten och nya serviceinvesteringar som skolor, daghem, vägar, belysning av lättrafikleder, social- och hälsovård, säger Grannas.

Lätttrafikleden Mellan Eriksnäs och Sibboviken
Bildtext Bra vägar är väsentliga i en växande kommun.
Bild: Yle/ Stefan Paavola

Antalet äldre personer ökar också

Kommunstyrelsens ordförande Kaj Lindqvist påpekar att utöver det ökade antalet nya invånare ökar även antalet äldre personer som bor hemma under de kommande åren.

– I budgetförslaget har social- och hälsovårdens verksamhetskostnader höjts med 3,7 procent, det vill säga med cirka 2,2 miljoner euro, konstaterar Lindqvist och han är nöjd med detta.

Kaj Lindqvist
Bildtext Kommunstyrelsens ordförande Kaj Lindqvist.
Bild: Yle/Fredrika Sundén

Skatteintäkterna antas öka

Trots att skattesatsen föreslås bli densamma förväntas skatteintäkterna öka. Skatteintäkterna för 2018 väntas bli cirka 98,8 miljoner euro och 2019 kring 103,8 miljoner euro.

Statsandelarna torde öka något jämfört med föregående år. 2018 beräknas de uppgå till cirka 13,3 miljoner euro och 2019 till 13,5 miljoner euro.

Hur ser det ut med inkomsterna, till exempel skatteintäkter?

- Skatteintäkterna är nog positiva, både absolut och att intäkterna per invånare tycks fortsätta på en hög nivå, lite på 4 000 euro per invånare vilket är bra, säger Grannas.

Penna på ett papper med stapeldiagram och siffror.
Bildtext Illustrerande arkivbild.
Bild: Mostphotos

Krävs det en skattehöjning trots investeringstakten och tillväxten?

- Nej. Nu utgår vi från att vi kan växa hållbart och undvika skattehöjningar. Om det råkar bli en social- och hälsovårdsreform så är allt öppet och då måste vi bedöma situationen på nytt. Men nu har vi inte planerat några skattehöjningar i planperioden överhuvudtaget, men inte sänkningar heller.

När planar tillväxten ut och blir så att säga normal?

- Vi är nu med i Helsingforsregionens markanvändnings-, boende- och trafikplaneringsrunda och den ganska snabba tillväxten fortsätter här så länge regionen växer överlag.

Grannas betonar att en del av det här hänger ihop med att få persontågstrafik mellan Nickby och Kervo och via det till Helsingfors. Det är ett spjutspetsprojekt under den här fullmäktigeperioden.

Bilväg över tågbanan
Bild: Yle/Jeanette Winberg

Det kräver också ett visst befolkningsunderlag som kommunen jobbar fram. Målet är realistiskt, men då måste kommunen fortsätta med den tillväxtstrategi som den har nu.

Kommunstyrelsen behandlar budgeten 2019 och ekonomiplanen 2019–2021 vid sitt budgetseminarium 22–23.10.2018. Fullmäktige inleder behandlingen 12.11.2018

Diskussion om artikeln