Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vasa vill att sexuella minoriteter ska få likabehandling – gjorde studiebesök till Stockholm

Från 2018
Uppdaterad 16.10.2018 10:37.
Helsinki Pride 2017 -viikon aikana pidettiin sateenkaarilippuja esillä yliopiston Porthanian rakennuksen edessä.
Bildtext Arkivbild.
Bild: Derrick Frilund / Yle

Finland ligger efter till exempel Sverige när det gäller likabehandlingen för sexuella minoriteter. Det säger Marjo Hannu-Maja på projektet Rainbow Rights. Vasa stad är en av fem städer som är med Justitieministeriets pilotprojekt.

Det tvååriga projektet går nu in på slutrakan.

- Rent konkret har vi arbetat för att främja medvetenhet om HTBIQ -personers sociala rättigheter och välmående. Och spridit kunskap för att stöda stadens personal i deras arbete i de här frågorna, säger utvecklingsplanerare Marjo Hannu-Jama vid Vasa stad.

Marjo Hannu-Jama är stadens kontakt i projektet och den som har koordinerat arbetet från Vasa stads sida.

Marjo Hannu-Maja, Vasa stad.
Bildtext Marjo Hannu-Jama.
Bild: Yle/Filip Stén

Det har handlat om att sprida kunskap. Bland annat genom att ordna olika workshopar, kring teman som hbt-gruppernas sociala och samhälleliga rättigheter, samt en evaluering och uppföljning av stadens jämställdhets- och likabehandlingsplan.

- Det är mycket nytt i de här frågorna, framför allt vad gäller lagstiftningen, säger Hannu-Jama.

"Förändring tar tid"

Saana Lind, Setas ordförande i Vasa väntar sig inte några mirakel men är glad över att Vasa engagerar sig.

- Inom vården och skolorna är de jätteviktigt att personalen vet hur man ska möta en HBTIQ-person. Men viktigast av allt är ändå att man talar för acceptans- vi är en del av samhället och vi ska också bli sedda, säger Lind.

Lind anser att Vasa är en relativt trygg stad att bo i som HBTIQ-person men att det finns en del att göra innan alla känner sig accepterade.

- Projektet är en bra början och det var roligt att höra att så många som arbetar inom staden deltog i workshoppar som ordnats. Det bådar gott inför framtiden. Tyvärr tror jag dock att förändring sker långsamt- men jag är hoppfull.

Bryta normerna

För ett knappt år sedan var man också på studiebesök till Stockholm.

- Sverige har hunnit mycket längre i de här frågorna. Det märks framför allt i hur de här frågorna får resurser och i att det forskas mycket i de här sakerna.

Hon nämner speciellt arbetet med att bryta ner normer, något som det enligt Marjo Hannu-Maja inte talas tillräckligt om i Finland.

- Vi är inte medvetna om våra normativa strukturer. Vi tycker och tänker att vår omgivning är neutral, men den är inte det, strukturerna finns överallt, säger Hannu-Jama.

Hon är ändå nöjd över arbetet så här långt.

- Vasa stad går på allvar in för den här saken. Vi har haft ett stort intresse för och bra deltagande i våra workshopar och utbildningar.

Nu återstår ett slutseminarium i slutet av året, ett led i arbetet med att uppdatera likabehandlings- och jämställdhetsplanen

- Projektet är i slutskedet men arbetet fortsätter.

Vad betyder begreppen?

Asexuell: En person som under en viss tid eller aldrig känt sexuell attraktion.

Cisperson: Någon som identifierar sig som det kön personen fått vid födseln.

Heterosexuell: En person som är attraherad av någon av ett annat kön än det egna.

Homofobi: En ideologi som ger uttryck för en starkt negativ syn på homosexualitet eller homo- och bisexuella.

Homosexuell: En person som är attraherad av någon av samma kön.

Genderqueer: Kan innebära en könsidentitet som inte passar in i de socialt konstruerade normerna som associeras till begreppen han/henne. Genderqueer är den identitet som hamnar mellan kille/pojke/man och tjej/flicka/kvinna.

Ickebinär: En person som identifierar sig vara mellan, utanför eller av båda könskategorier kvinna och man. Ickebinära kan definiera sig på olika sätt. Vissa anser sig vara både man och kvinna, medan någon annan identifierar sig ligga där emellan. En del ickebinära identifierar sig inte med något kön alls.

Intergender: En person som identifierar sig vara mellan könen kvinna och man. Synonym till ickebinär.

Intersexuell/intersexualism: En person med ett medfött tillstånd där könsorganens utveckling är atypisk, med andra ord inte entydigt kategoriseras som man eller kvinna. Hen kan vara kvinna, man eller intersex.

Könsuttryck: Hur en person uttrycker sitt kön genom olika utmärkande egenskaper såsom kläder, frisyr, socialt beteende med mera.

Pansexuell: Att man känner attraktion för en person oavsett kön.

Queer: Begreppet kritiserar normalitet i fråga om kön och sexualitet. Det handlar om ifrågasättande av det heteronormativa tänkandet gällande bland annat sexuella relationer och hur vi ska uttrycka kön. Att vara queer kan innebära önskan att inte definiera sitt kön eller sexuella läggning, medan andra använder uttrycket som definierande.

Transmaskulin: Kan sägas vara en transperson som registrerades som flicka vid födseln och har en mer eller mindre manlig könsidentitet.

Transperson: Begreppet har många undergrupper och man kan vara transperson på många olika sätt. En person som inte alls eller delvis inte identifierar sig med det medfödda könet. En transperson kan också vara en person som inte följer sociala normer för hur en person av ett visst kön ska bete sig eller se ut.

Transkönad: En person som inte identifierar sig med sitt biologiska kön. En del väljer att korrigera sitt kön med hjälp av hormonbehandling eller genom kirurgiska ingrepp.

Transvestit: En person som klär sig i motsats till det som utmärker den traditionella normaliteten för könen man och kvinna.

Transfobi: En ideologi som ger uttryck för en starkt negativ syn på transpersoner.

Källa: Regnbågsankan, RFSL:s begreppslista, RFSU: Den onaturliga naturen - Kunskapsmaterial om sexualitet och kön för lärare i naturkunskap och biologi på gymnasiet, FN:s projekt Free & Equal, Vårdguiden.