Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Morgonrusning på Västerleden.

"Det här är första gången i mitt liv som jag använder bilen för arbetsresorna" - antalet bilar i Esbo ökar trots metron, se förändringen i ditt bostadsområde

Antalet bilar per invånare har ökat i Esbo under de senaste åren. Men det finns skillnader mellan de olika områdena i kommunen. Kolla ditt område med vår interaktiva karta!

Från 2018
Uppdaterad 19.10.2018 16:21.

När västmetron planerades hoppades staden att den nya förbindelsen skulle leda till minskad trafik på Västerleden och att fler Esbobor skulle lämna bilen hemma.

Ungefär ett år efter att den nya metrosträckan invigdes har den ändå inte ännu orsakat någon markant minskning i mängden registrerade bilar per person i Esbo.

Tvärtom har antalet bilar ökat.

En av de som börjat köra mer bil sedan metron kom är Viveca Bergman. Hon bor i Gäddvik och arbetar i Brunakärr i Helsingfors.

Hon har tidigare alltid tagit sig till jobbet med kollektivtrafiken, men har sedan metron kom valt att i stället köra bil de flesta dagar, trots att hon ogillar att ta bilen.

- Det känns som ett stressmoment att använda metron och matartrafiken, så det här är första gången i mitt liv som jag använder bilen för arbetsresorna.

Skillnader mellan olika områden

Statistiken visar att antalet bilar i Esbo har stigit med omkring två procent sedan 2014, med den största ökningen mellan år 2016 och 2017.

Då steg antalet med omkring tio bilar per tusen invånare.

Däremot har det skett förändringar på de olika områdena i kommunen.

Framför allt i områden som ligger nära en metrostation har det skett en minskning i antal registrerade bilar per invånare i år jämfört med fjolåret.

Man kan även se en tydlig minskning i antalet bilar per invånare i Hagalund och Mattby. Båda har en metrostation med ändhållplats för matartrafiken.

Liityntä liikenne bussi Matinkylän metroasemalla.
Bild: Mårten Lampén / Yle

Störst är skillnaden vid området kring metrostationerna Idrottsparken och Ängskulla. Där har 13 procent färre bilar per invånare registrerats år 2018 jämfört med år 2017.

Man kan också se en tydlig ökning i de områden som inte har en närliggande metrostation, så som Storåkern och Hemtas.

Där har antalet bilar per invånare ökat med omkring 18 procent.

Andra stadsdelar där det skett en ökning är Esboviken, Sökö och Kitteldalen.

Västmetron skulle leda till minskad trafik på Västerleden och att fler Esbobor skulle lämna bilen hemma - men så blev det inte säger statistiken.

För Viveca Bergman tar arbetsresan med bil omkring 15 minuter medan resan med kollektivtrafiken i bästa fall tar en timme och ibland närmare en och en halv.

I och med metron ökade hennes restid avsevärt.

Det känns som ett stressmoment att använda metron och matartrafiken

En stor skillnad för henne är också att hon upplever att hon gör färre resor till Helsingfors på sin fritid.

- Man har börjat leva ett mer isolerat Esboliv på fritiden. Det ska mycket till innan man åker med kollektivtrafiken till Helsingfors en gång till på kvällen efter att ha gjort det under morgonen.

"Svårt att säga om det är metron som är orsaken"

Enligt Elina Brandt, trafikforskare vid Helsingforsregionens trafik är det svårt att säga om det är metrolinjen som har påverkat bilhandeln.

- På många av dessa områden har det byggts en hel del bostäder och skillnaderna kan också bero på vilka typer av människor som flyttat till områdena och om de har bil eller inte, säger Brandt.

Autokauppa Vantaalla.
Bildtext Det är svårt att säga om ökningen av bilar beror på handeln eller på förändringar i befolkningen enligt trafikforskare Elina Brandt.
Bild: Sasha Silvala / YLE

Hon påpekar också att det är svårt att utläsa trender ur statistik som baserar sig på korta perioder.

- Om man ser på till exempel Hagalund så är nivån från år 2016 och 2018 ganska liknande. Det kan vara frågan om en liten topp år 2017 eftersom de mängderna kan variera ganska mycket från år till år.

Matartrafiken måste bli bättre

Esbopolitikern Christina Gestrin (SFP) ser matartrafiken som orsak till att Esboborna fortfarande hellre väljer bil än reser med kollektivtrafik.

- Matartrafiken har inte fungerat så bra som den borde. Det är antagligen så att många som tidigare har åkt buss in till Helsingfors centrum har fått längre arbetsresor och de har kanske i stället övergått till bil, säger Gestrin.

Christina GEstrin på SFP:s valvaka i Villa Junghans
Bildtext Christina Gestrin
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Enligt Gestrin är smidig kollektivtrafik det bästa sättet att minska mängden bilar.

- Från politikerhåll i Esbo har vi varit mycket i kontakt med Helsingforsregionens trafik och krävt att vissa busslinjer som trafikerat mellan Esbo och Helsingfors centrum ska återinföras. Allt har ännu inte åtgärdats. När den sista delen av metron tas i bruk hoppas vi att matartrafiken från början ses över så att den löper bra.

För Viveca Bergmans del så tror hon inte att förbättringar i matartrafiken skulle räcka för att hon skulle lämna bort bilen.

- Det känns som om de direkta busslinjerna är det enda alternativet. Nu när det ska börja gå några nya linjer så ska jag prova att ta den, säger Bergman.

Hon poängterar också att hennes situation är lättare än många andras.

- Jag har inga barn att föra till dagis, jag förstår inte hur de som ännu måste tänka på den saken får det att gå ihop efter metron.

Vad betyder statistiken?

Informationen på kartan baserar sig på statistik från trafiksäkerhetsverket Trafi.

Siffrorna syftar på personbilar som är i trafik vid mätningstillfället, som infaller i slutet av september varje år.

Med i statistiken räknas inte bilar som inte är i bruk så som de fordon som finns i bilförsäljares lager eller sommarfordon som tagits ur trafik vid mätningstillfället.