Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

4 000 år gamla boplatser på Kimitoön väcker internationellt intresse

Från 2018
Uppdaterad 16.10.2018 18:45.
Flera personer sitter på huk vid ett arkeologiskt utgrävningsområde.
Bildtext Hösten har varit relativt torr och bra för arkeologiska utgrävningar.
Bild: Jan Fast

Under hösten har grupper av arkeologer legat på marken med murbruksspadar i handen.

De har letat efter tusentals år gamla föremål som finns bevarade i den sandiga jorden i Ölmos på Kimitoön.

Jan Fast, en av de ledande arkeologerna på platsen, säger att man inte har gjort så stora utgrävningar kring boplatser i Finland från den här tiden tidigare.

- Det som gör den här platsen unik är storleken. Vi har hittat fyra boplatser, och de sträcker sig totalt över ett ca 20 gånger 600 meter stort område, säger Fast.

Att fyndplatsen över huvud taget hittades kan man tacka en familj som på fritiden sysslade med amatörarkeologi. De hittade krukskärvor på platsen redan 2011.

Om platserna visar sig ha varit bebodda samtidigt så är det verkligen spektakulärt.

Jan Fast

- Det är under de senaste åren som vi har insett att fyndplatsen är mycket större än vad man först trodde, säger Fast.

Sot på krukskärvorna hjälper med dateringen

Förkolnade matrester har hittats på krukskärvorna.

Tack vare att kol-14 dateringsmetoden har gått framåt behövs det inte 10 gram kol längre utan det räcker med någon tiondels gram för att uppskatta föremålens ålder.

- Nästa vecka skickar vi in prover från de olika boplatsernas krukskärvor för att få en bättre bild av boplatsernas kronologi. Senast på våren kommer svaren som ger 50-100 års noggrannhet, säger Fast.

Jan Fast föreläser inför en publik.
Bildtext Många i byn var intresserade av att lyssna på Jan Fast som berättade om utgrävningarna i Ölmos
Bild: Amanda Vikman/YLE

Enligt Jan Fast bodde man knappast i byar under den här tiden. Utgångsläget är därför att boplatserna har varit bebodda under olika tidsperioder.

- Om det skulle visa sig att de har varit bebodda samtidigt så är det verkligt spektakulärt, säger han.

Han påpekar att man ska ha ett öppet sinne och inte låsa sig vid förutfattade meningar eller tankegångar gällande fynden.

Skärgården är en spännande plats att gräva på

Jan Fast verkar gilla utgrävningar i skärgården. Både geografiskt och kulturellt.

- Övärlden är ett klart avgränsat område vilket är ganska tacksamt. Det är intressant att undersöka vad närheten till havet har inneburit för livet här, och utbytet av varor och kontakter, säger Fast.

Brunfärgade benbitar mot en vit bakgrund.
Bildtext Dessa benbitar av säl har hittats under utgrävningarna i Ölmos.
Bild: Jan Fast

Östersjön var en spännande plats under tidig bronsålder. Att tusentals år gamla traditioner bryts plötsligt fascinerar Fast.

- Någonting stort händer under den här tidsperioden, till exempel ändrar man något så fundamentalt som begravningsritualerna. Kanske man börjar imitera nyinflyttade kulturer för att det är lättare att vara på vinnarens sida? Det är något vi söker svar på nu, säger han.

Rekommenderar arkeologi

Enligt Jan Fast fokuserar samhället allt mer på ekonomi och forskning inom det området. Enligt honom är det synd om intresset för arkeologi skulle gå ner ytterligare.

- Arkeologin har inte längre den självskrivna uppfostrande rollen, nu har vi fått börja jobba mer med det lokala. Att länka nutid till forntid är också något vi jobbar med, säger Fast.

Ett stenhänge i en hand.
Bildtext En person i publiken hittade för 30 år sedan av en slump detta stenhänge som överlämnades till Jan Fast.
Bild: Amanda Vikman/YLE

Under kommande vår hoppas man kunna erbjuda skolklasser möjligheten att besöka fyndplatsen för att väcka intresse och nyfikenhet.

- Det var någon som sa att det är ganska "fengshui" att vara på en grävning och pyssla med små fynd, säger Fast.

Avslutningsvis skickar han ut en öppen inbjudan till de som är intresserade av utgrävningarna att anmäla intresse och delta i grävarbetet under våren.

Korrigering den 16.10.2018 kl 18.43: I rubriken angavs att boplatserna var 5 000 år gamla, men det är endast den äldsta som är så gammal.

Diskussion om artikeln