Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Det var i Mikael Ingbergs vardagsrum som planerna att köpa Västis tog form sommaren 2016

Från 2018
Uppdaterad 17.10.2018 08:49.
Västra Nylands tidningshuvud.
Bildtext Beslutet om att Västis blir tvådagars fattades i maj 2016.
Bild: Yle/ Bubi Asplund

Västnyländska sparbanksstiftelser träffades hemma hos Ingåbon Mikael Ingberg för att diskutera tidningen Västra Nylands framtid. Målet var att köpa tidningen och fortsätta ge ut den fem dagar i veckan.

I maj 2016 kom KSF Media med beskedet att tidningarna Västra Nyland och Östnyland ska utkomma endast två dagar i veckan.

Genom att minska utgivningsdagarna från fem till två hoppades ledningen att mediekoncernens dåliga ekonomi skulle förbättras.

Beslutet tog personalen på Västra Nyland på sängen och fick läsarna att reagera väldigt kraftigt.

Pro Västis såg dagens ljus

Beskedet resulterade också i att rörelsen Pro Västis föddes.

Initiativtagaren var Ingåbon Mikael Ingberg som hör till det finlandssvenska etablissemanget. Han har bland annat haft ledande uppgifter inom Aktia, Folkhälsan och Varuboden-Osla. Ingberg är också en av 12 medlemmar i Konstsamfundet.

Mikael Ingberg tog kontakt med olika stiftelser, mediepersoner och representanter för näringslivet.

De flesta västnyländska sparbanksstiftelserna samlades flera gånger hemma hos Mikael Ingberg för att diskutera projektet Pro Västis i mitten av sommaren 2016.

Mikael Ingman på gården i Ingå
Bildtext Mikael Ingberg
Bild: YLE/ Robert Hedengren

Meningen var att trygga Västra Nyland så att den fortsättningsvis skulle komma ut som papperstidning fem dagar i veckan, säger Håkan Fagerström som är styrelseordförande för Sparbanksstiftelsen i Ingå.

- Det är ju hembygden som vi stöder och dit hör att det finns en tidning som kommer ut i bygden. Vi var oroliga för att tidningen inte klarar sig om den kommer ut bara två dagar i veckan.

Ett realistiskt projekt

Det är speciellt äldre människor som vill läsa nyheter tryckta på papper. Det är också de lokala nyheterna som intresserar folk, säger Håkan Fagerström.

- Om tidningen kommer ut två dagar i veckan så är innehållet inte så färskt. Man har fått reda på saker på annat vis före tidningen kommer ut.

Håkan Fagerström säger att han redan sommaren 2016 var medveten om att papperstidningen på sikt inte klarar sig.

Båtägare Håkan Fagerström från Ingå.
Bildtext Håkan Fagerström
Bild: yle/Minna Almark

Men det var ändå värt ett försök att förlänga tiden som papperstidningen finns kvar, fortsätter han.

- Jag tror nog att projektet var ganska realistiskt. Man hade tittat på siffror och bedömt att det borde kunna klara sig. Jag är ingen tidningsexpert men vi tyckte ändå att det var värt ett försök. Det hade också betydelse att de andra stiftelserna gjorde samma beslut och var med i projektet, säger han.

Totalt en miljon i potten

Den 21 september beslöt styrelsen för Sparbanksstiftelsen i Ingå att ge ett stöd på drygt 200 000 euro till projektet Pro Västis.

Pengarna skulle fördelas på tre år och förutsättningarna var att projektet förverkligas som planerat och att de övriga sparbanksstiftelserna i Västnyland medverkar som planerat.

Tillsammans var de västnyländska sparbanksstiftelserna redo att stöda Pro Västis med runt en miljon euro och planen var att köpa Västra Nyland av KSF Media.

I det här skedet hade det inte diskuterats vem som eventuellt skulle leda tidningen om den lösgjordes från mediekoncernen.

- Varken Staffan Bruuns eller Stefan Lundbergs namn var nämnda i det skedet. De dök upp i ett senare skede och eftersom de är kända människor upplevdes det nog som positivt, säger Håkan Fagerström.

En bra start hade varit möjlig

Det avgörande mötet skedde på senhösten 2016. Då träffade sparbanksstiftelserna Kaj-Gustaf Bergh och Jens Berg från Konstsamfundet för att diskutera hur ett köp av Västra Nyland kunde genomföras.

Med på mötet var också journalisterna Staffan Bruun och Stefan Lundberg, som vid det här skedet var vidtalade att leda den självständiga tidningen Västra Nyland.

- Vi hade stora förväntningar på mötet och vi hade klara förhoppningar om att vi skulle få ihop ytterligare en miljon från näringslivet. Med det skulle vi ha kommit bra igång, säger Stefan Lundberg.

Stefan Lundberg, Staffan Bruun
Bildtext Stefan Lundberg (till vänster) och Staffan Bruun.
Bild: Fritt Fram

Näringslivets medverkan skulle främst ha inneburit att ett antal företag hade förbundit sig att annonsera under en viss tid och om olika former av sponsring, preciserar Lundberg.

Han är säker på att man hade kunnat fortsätta ge ut Västis åtminstone som en tredagarstidning.

- Men vårt mål var ju att den skulle ha fortsatt som en femdagarstidning!

Köpet gick i stöpet

Men det blev ingenting av köpet. På mötet i Karis uppgav KSF Medias vd Jens Berg flera orsaker till varför det var svårt att förverkliga ett försäljning.

Staffan Bruun och Stefan Lundberg blev förbannade och kände sig lurade medan Håkan Fagerström tog det hela med jämnmod.

- För mig var det inte en så stor överraskning att det blev så här. Att vi hade gått hem i vredesmod stämmer nog inte i mitt fall. Jag konstaterade att jaha så här gick det. Det visade sig att pengarna kan användas till annat.

Jens Berg, vd för KSF-media
Bildtext Jens Berg
Bild: Yle/Patrik Schauman

Fagerström understryker att det krävs att båda parterna är med på noterna om det ska bli en affär.

- Det var praktiska orsaker som gjorde att det inte lyckades. Kanske man inte heller ville att det skulle göras från KSF:s sida.

Den goda viljan saknades

Stefan Lundberg menar för sin del att KSF Media helt och hållet saknade viljan att genomföra köpet och gjorde det hela besvärligare än det var.

- Det var ungefär som man skulle ha fusionerat Washington Post med New York Times.

Han konstaterar att det fanns alla möjligheter att göra något fint av idén.

- Det hade varit en gemensam grej med läsarna och tillsammans hade vi byggt upp något nytt.

Västra Nylands hus.
Bildtext Västra Nylands redaktion ligger vid Genvägen i Ekenäs.
Bild: Yle/Minna Almark

En av hans och Staffan Bruuns grundtankar var att utveckla distributionssystemet och ha olika prenumerationspriser beroende på var prenumeranten befinner sig i förhållande till tryckeriet.

En annan tanke var att lära prenumeranterna att läsa e-tidningen, något som speciellt de som bor i periferin har nytta av.

På det här sättet skulle det ha blivit billigare att ge ut Västra Nyland, säger Stefan Lundberg.

- Prenumerationskostnaderna hade sjunkit och våra intänkter hade ökat.

“Allt är möjligt i världen”

I december 2016 övergick Västra Nyland till att bli en tvådagarstidning.

Nu nästan två år senare är Stefan Lundberg för egen del lättad över att projektet att köpa tidningen inte blev av.

- Det gick inte vägen då och nu ser jag nog för min del att det är för sent. Men kanske det finns några andra som skulle tända på tanken och då kan jag ställa upp som konsult för dem, säger Lundberg.

Håkan Fagerström konstaterar för sin del att KSF Media har en ny vd och hon kanske ser annorlunda på situationen och beslutar att Västis ska se ut på ett annat vis.

Allt är möjligt i världen, säger han.

- Sparbanksstiftelsens mål var att stödja hembygden och att göra det som ett engångsstöd. Det är inte otänkbart att stiftelsen i någon form skulle skulle kunna vara med i ett motsvarande projekt.

Ingen på redaktionen kände till planerna på att köpa upp Västis.

Journalisten Johanna Lemström på Västra Nyland säger att ingen på redaktionen kände till planerna på att lösgöra tidningen Västra Nyland från KSF media.

- Vi visste nog ingenting här. Det var inte alls förankrat hos oss, säger Lemström.

Så här i efterhand tycker hon att det kanske var lika bra att planerna gick i stöpet.

Vi hade förstås gärna fortsatt att ge ut en tidning fem dagar i veckan, eller ens tre dagar, men nu blev det så här och nu jobbar vi enligt de premisserna, säger Lemström.

Johanna Lemström på sitt arbetsrum på tidningen Västra Nyland.
Bildtext Johanna Lemström upplever att tidningen Västra Nyland idag är en stark och unik lokaltidning och att också kontakten till läsarna tyder på det.
Bild: Yle/Maria Wasström

Mikael Ingberg har i det här läget valt att inte ställa upp på intervju. Kaj-Gustaf Bergh konstaterar att historia är historia och att Yle borde skriva om någonting som händer nu.