Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vattenägare vill bli hörda i fiskodlingsplaner utanför Jakobstad

Från 2018
Fiskar i fiskodling.
Bild: Copyright Pekka Tuuri

Vattenägarna i Jakobstad har inte hörts om den planerade fiskodlingen på 950 ton utanför Jakobstad. Vestersundsby delägarlag lämnade i torsdags in ett besvär till Vasa förvaltningsdomstol.

Delägarlaget är också missnöjt över att fosfor-och kväveutsläppen från farmområdet i Fäbodaviken inte finns med i projektbeskrivningen och att ingen miljökonsekvensbedömning krävs.

Slakten sker utanför Ådö fiskehamn

Fiskodlingen är tänkt att placeras utanför Öuran men på hösten när det är slakttider för fisken flyttas kassarna till närheten av Ådö fiskehamn.

Ådöns fiskehamn.
Bildtext Ådö fiskehamn
Bild: Yle / Kjell Vikman

- Vårt vattenområde angränsar direkt till det område där nätkassarna är placerade på hösten inför slakten. Enligt projektbeskrivningen kommer de att ligga där i 1,5 månader säger ombudsman Kenneth Nygård vid Vestersundsby delägarlag.

Anders Kronholm och Kenneth Nygård vid Vallbäckens utlopp i Fäbodaviken
Bildtext Anders Kronholm, ordförande i Vestersundsby delägarlag, och Kenneth Nygård, ombudsman.
Bild: Yle/ Kjell Vikman

MKB-utredningen borde göras

Delägarlaget anser också i sitt besvär att ett projekt av den här storleksordningen borde ha en miljökonsekvensbedömning vilket inte krävs.

- I projektbeskrivningen tas inte heller den övriga belastningen i beaktande, det vill säga utsläppen från farmområdet i Jakobstad ut i havet.

fiskebåtar
Bild: Yle / Kjell Vikman