Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Nya inomhusluftproblem i Oxhamns skola i Jakobstad

Från 2018
Uppdaterad 17.10.2018 09:46.
Rektor Peter Lindqvist och bildningsdirektör Jan Levander i Jakobstad betraktar högstadiets specialutrymmen
Bildtext Rektor Peter Lindqvist och bildningsdirektör Jan Levander i Jakobstad betraktar högstadiets specialutrymmen.
Bild: Yle/Kjell Vikman

Problemen med inomhusluften i Oxhamns skola i Jakobstad fortsätter. Åtta av elva lärare lider av den dåliga luften, en av dem har förflyttats till andra utrymmen enligt rektor Peter Lindqvist.

Ämnesklasserna i Oxhamns skola i Jakobstad är placerade i en skild byggnad. Under höstlovet görs arbeten för att försöka förbättra inomhusluften.

Renoveringar av utrymmena gjordes under våren och sommaren men nu tycks dammproblemen ha ökat som en följd av de renoveringar som gjordes tidigare i år.

Problemen noterades under hösten

Enligt rektor Peter Lindqvist märkte man av problemen både bland lärare och elever under hösten.

Under våren tätades fönster, nya skivor sattes på väggarna på insidan och lutningen på fönsterblecken ändrades så att regnvatten inte skulle kunna söka sig in i väggkonstruktionen.

- Jag tror att det kan vara så att byggdamm från renoveringen i våras har spritts i huset genom ventilationssystemet, säger bildningsdirektör Jan Levander.

Rektor Peter Lindqvist och bildningsdirektör Jan Levander i Jakobstad
Bildtext Peter Lindqvist och Jan Levander.

Under höstlovet håller man som bäst på att putsa ventilationsrören och försöka städa bort damm.

- Vi har till exempel rensat bort tyger från textilslöjdsalen som finns i bottenvåningen, sådant material som kan tänkas ha kontaminerats har vi plockat bort, säger rektor Peter Lindqvist.

Räcker åtgärderna till?

Det återstår att se om de åtgärder som nu vidtas räcker till och därför kommer situationen att följas upp.

Det så kallade annexet som frågan nu gäller ingick ursprungligen inte i den stora undersökning av skolans utrymmen som har gjorts.

- Annexet ingick inte men saken påpekades av rektor och övrig personal eftersom det fanns spår av fuktskador under fönstren. De problemen åtgärdades under sommaren, säger Jan Levander.

Hur kan det bli mera problem efter att man försöker åtgärda fuktproblem?

- Ja, det kan man fråga sig men jag vet att man försökte täcka in utrymmena och försökte hindra damm att sprida sig i samband med renoveringen.

Professor Tuula Putus undersöker läget bland eleverna

Professor Tuula Putus som är expert på arbetshälsovård har undersökt läget bland eleverna i Oxhamns skola i samband med de problem med inomhusluften som tidigare uppmärksammats i skolan.

En uppföljning av den undersökningen är planerad sedan tidigare och den kommer att genomföras i november-december i år.

Diskussion om artikeln