Hoppa till huvudinnehåll

Hälsa

Nya patientdatasystemet väcker oro, uteblir svenskan för personalen? Apotti tas i bruk den första november

Från 2018
Uppdaterad 24.10.2018 11:39.
Vitklädd person vid tangentbordet.
Bildtext Om läkaren är rikssvensk och inte behärskar finska och patienten har svenska som modersmål - hur går det om patientdatasystemet fungerar bara på finska för personalen? Apotti inger oro i svenskspråkiga områden.
Bild: Derrick Frilund / Yle

I början av november tas det nya patientdatasystemet Apotti i bruk i testsyfte i Vanda. Efter drygt fyra år ska 1,6 miljoner finländare i Nyland omfattas av systemet. Svenskan och patientsäkerheten bekymrar många redan nu, särskilt i svenskspråkiga västra Nyland.

En av dem som har mera insyn än andra är sakkunniga "Liisa", som har upplyst Diskrimineringsombudsmannen (DO) om alla de praktiska problemen med Apotti.

Hon vill vara anonym eftersom hon är rädd att det kan påverka hennes framtida arbetsmöjligheter.

Svenska Yle har intervjuat henne.

"Liisa" skriver till DO så här:

"Jag är djupt bekymrad över svenskans ställning i Apotti. Jag upplever att ingen reagerat med det allvar frågan kräver.

I Apotti kommer ett läkarbesök att bokföras genom att klicka på finskspråkiga definitioner, (till exempel smärta, red. anm.), som genererar finskspråkig text. Samma händer i operationssalen, vid jouren, på bäddavdelningen och inom skolhälsovården. Besöken bokförs - och genererar text på finska.

Här uppstår en patientsäkerhetsrisk då vi i värsta scenariet befinner oss i en situation, där varken vårdpersonalen eller patienten förstår den skrivna texten, fortsatta vårddirektiv, som är centrala för patienten."

Läkare som ser trött ut.
Bild: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

"Liisa" skriver vidare att texterna som överförs till kanta.fi är finskspråkiga om ingen översätter dem.

Hon påtalar läget i Raseborg, där många inom vårdpersonalen har utländsk bakgrund och behärskar enbart svenska. Det gemensamma draget är att kunskaperna i finska är svaga bland många.

"Då är det omöjligt att kräva att de skulle bokföra sina patienter på finska. Apotti stöder varken svenskspråkigheten ur vårdpersonalens eller patientens synvinkel sett", summerar hon och kräver konkreta svar av Apotti om hur de här olägenheterna ska rättas till

Vid Diskrimineringsombudsmannen byrå bekräftar man att "Liisas" brev har kommit fram, men man vill inte kommentera det officiellt i det här skedet.

- Ifall ny information uppkommer kan beslutet omprövas, säger specialsakkunnig Robin Harms vid DO:s byrå.

Byråskylten.
Bild: Yle/Anna Savonius

När Svenska Yle ringer upp "Liisa" för att be henne fördjupa sitt resonemang kring Apotti säger hon att man nu går med tidtabellen först - inte patienten - vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS.

Trycket på detta kommer från den amerikanska leverantören bakom Apotti.

- Jag påstår också att HUS styrelsemedlemmar inte egentligen förstår vad de har beslutat om visavi det nya patientdatasystemet.

"Liisa" hoppas att de som nu jobbar med Apotti kunde gå vidare med människan, patienten för ögonen.

- Apottis tidtabell är för tajt, vi kan inte garantera patientsäkerheten. Vi bör vänta tills systemet är klart och tills det nya patientdatasystemet har fått ett kanta-certifikat i egenskap av officiellt system i Finland.

- Språkfrågan måste lösas först och dialogen mellan kunden och leverantören borde vara öppen och ärlig.

En svensk version är för arbetskrävande i det här skedet

Svenska Yle har skrivit om Apotti tidigare, särskilt med tanke på svenskan. Då svarade Apottis vd så här:

- Jag vet förstås att vi är ett tvåspråkigt land, men det är viktigt att alla olika uppgifter ser likadana ut för alla som använder systemet för att det inte ska bli missförstånd. Det är tydligare om de finns på ett språk, säger vd Hannu Välimäki.

Han hänvisar då till personalens gränssnitt eller det språk de använder, alltså finska.

Björn Månsson (SFP) som sitter i HUS styrelse säger att det delvis kommer som en överraskning att personalen inte har en tillgänglig version av systemet på svenska.

- Från början har det lovats att det här systemet ska fungera också på svenska. Om man då har avsett endast i relation till klienterna så är vi många som har missförstått och trott att det också gäller personalen, säger Månsson i en kommentar till Svenska Yle.

Marie Bergman-Auvinen är ordförande för grundtrygghetsnämnden i Ingå.
Bildtext Marie Bergman-Auvinen är ordförande för grundtrygghetsnämnden i Ingå.
Bild: Yle/Anna Savonius

Helheten är svår att gestalta, vi behöver mera information

― Marie Bergman-Auvinen, Ingå

I Västnyland finns det många som bekräftar "Liisas" oro. En av dem är ordföranden för grundtrygghetsnämnden i Ingå, Marie Bergman-Auvinen.

- Svenskan är oerhört viktig i vården, säger Bergman-Auvinen. Vi vet att patientdatasystemen i landet är dåliga på svenska. Kanta.fi har ändå bra översättningar till svenska.

- Vi behöver tänka på patientsäkerheten och det faktum att vi har svenskspråkiga läkare i svenskspråkiga sjukhus i regionen som inte kan finska. Därför är det viktigt att ha ett gränssnitt på svenska gentemot personalen, säger hon vidare.

Bergman-Auvinen säger att följderna för bristfälliga kunskaper i finska är flera.

- Arbetet blir långsammare. Det läkarna inte vet tar de reda på. Jag tror inte något går fel men allt blir krångligare på finska.

Mest bekymrad är hon över löftet att svenskan "kommer senare".

Ortoped
Bild: Juha-Pekka Inkinen

- Det som utlovas senare blir ofta ogjort. Svenskan och finskan borde kunna implementeras samtidigt i Apotti, säger hon.

I Ingå har personalen många öppna frågor om Apotti. Redan nu arbetar vårdpersonalen med många, komplicerade it-system parallellt - som inte pratar med varandra.

Hoppas att det finns en svensk version av Apotti när Västnyland kommer med

― Marie Bergman-Auvinen, Ingå

- Det är svårt att gestalta hur det kommer att bli. Man borde informera mera och de kommuner som nu startar med Apotti vet mera än västra Nyland, som kommer med i ett senare skede.

Enligt henne är det bra att svenskan lyfts fram nu.

- Kanske det sedan när vi kommer med finns en svensk version av Apotti, hoppas hon. Hennes hälsning till dem som arbetar med det nya patientdatasystemet är tydlig:

Det är väldigt viktigt med det svenska, eftersom Västnyland är ett svenskspråkigt sjukvårdsområde och hela landet är tvåspråkigt

― Marie Bergman-Auvinen, Ingå
Gabi Erroll, ställföreträdande direktör för Västra Nylands sjukvårdsområde.
Bildtext Gabriela Erroll är också bekymrad över patientsäkerheten.
Bild: Yle/Bubi Asplund

En annan central aktör i Västnyland är Gabriela Erroll, direktör för Raseborgs sjukhus i Västra Nylands sjukvårdsområde.

- Om man har en person anställd som är enspråkigt svensk, med ett arbetsredskap som är enspråkigt finskt, så kan ju patientsäkerheten vara i fara, så är det ju, summerar hon.

Enligt henne ska den svenska versionen av Apotti - om den kommer - tas i bruk först i det andra skedet då Raseborgs sjukhus kommer med.

- Vi har personal som är ganska enspråkigt svensk. Visst är vi tvåspråkiga men vi har läkare från Sverige som bara kan svenska. Det blir nog knepigt om de får använda ett datasystem som bara är på finska, betonar hon i en kommentar till Svenska Yle.

It-system borde tas i bruk på båda språken, finska och svenska genast, säger regeringen i sin språkberättelse

― språkrättsrådet Corinna Tammenmaa
Språkrådet Corinna Tammenmaa.
Bildtext Corinna Tammenmaa är språkrättsråd vid Justitieministeriet.

Diskrimineringsombudsmannen ville inte i det här skedet kommentera det brev som "Liisa" skickat in med anledning av språkfrågan i Apotti - utan gav frågan vidare till språkrättsrådet Corinna Tammenmaa vid Justitieministeriet.

- Regeringen har i sin språkberättelse klart fäst uppmärksamhet vid att it-system borde tas i bruk på finska och svenska samtidigt. Inom hälsovården kan it-system antingen förbättra eller förhindra eller försämra den språkliga servicen och med det patientsäkerheten, säger Tammenmaa.

Hon påpekar också att om alla språk inte är med från början blir det dyrare att ta med dem i efterhand.

- Sedan måste man konstatera att pengar inte är en orsak att äventyra grundläggande rättigheter, såsom språkliga rättigheter.

Tammenmaa är ytterst försiktig i sina kommentarer kring patientdatasystemet Apotti. Trenden är ändå att väldigt få i dag besvärar sig till myndigheter såsom Justitieombudsmannen, Justitiekanslern, regionförvaltningsverken eller Diskrimineringsombudsmannen.

- Folk kan höra av sig till Justitieministeriet eller till medierna men ministeriet tolkar inte lagen, vi kan inte ändra beslut eller vidta likadana åtgärder som DO. Vi vet att mycket händer, till exempel via språkbarometern, vi hör om problemsituationer att inte bli bemött på sitt eget språk.

Hon betonar att rättigheter - såsom språkliga rättigheter - inte ska föras vidare via besvär, de ska förverkligas via myndigheterna. Men det är klart att myndigheterna inte får veta om problem ifall de inte blir upplysta om att de förekommer.

Komplettering: Vi har den 23.10.18 kl. 11.07 förtydligat orsaken till varför vi tillåtit "Liisa" att uppträda anonymt i artikeln.

Pärmar på tryckalster om språklagen.
Bildtext Språkberättelsen godkändes av regeringen år 2017.
Bild: Yle/Anna Savonius

Diskussion om artikeln