Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Flertalet kandidater i församlingsvalet vill bevara Svenska församlingshemmet i Borgå - men räcker det till?

Från 2018
Svenska församlingshemmet i Borgå
Bild: Yle/Stefan Härus

Majoriteten av de svenska kandidaterna i församlingsvalet i Borgå vill bevara Svenska församlingshemmet. Men räcker ekonomin och viljan till eller blir det ett nybygge i Näse?

Fastigheterna är en av de centrala frågorna som diskuteras efter församlingsvalet i Borgå i november

I församlingsvalets valkompass har de svenska kandidaterna besvarat följande fråga:

Under följande valperiod kommer den kyrkliga samfällighetens fastighetsstrategi att behandlas på nytt. En tanke som har förts fram är att avyttra de befintliga fastigheterna till förmån för ett nybygge vid Västra Mannerheimleden. Vilket förslag stöder du?

Av de 24 kandidater från Borgå svenska domkyrkoförsamling som har svarat på valkompassen vill 13 bevara Svenska församlingshemmet på Runebergsgatan.

En av dem är Andreas Ahlfors som ställer upp både i valet till församlingsrådet och till gemensamma kyrkofullmäktige.

Han betonar församlingshemmets roll som en väl använd och fungerande lokal mitt i centrum.

- Där finns allt från små barn till ungdomar, pensionärer, körer och allt möjligt annat. I det här skedet fungerar lokalerna bra för de ändåmålen och används rätt mycket, säger Ahlfors.

Akutvårdare Andreas Ahlfors i Borgå.
Bildtext Andreas Ahlfors vill ha kvar Svenska församlingshemmet.
Bild: Yle / Leo Gammals

Ahlfors betonar också de traditioner som har etablerats i huset och nämner församlingshemmets 80-årsjubileum som firades 2016.

Svenska församlingshemmet på Runebergsgatan är ritat av arkitekt Lars Sonck och invigdes 1936.

En minoritet vill bygga nytt församlingshem

I ett förslag från 2017 vill samfälligheten satsa på ett gemensamt församlingshem intill Näse begravningsplats. Man tänker sig en byggnad på 3 500 kvadratmeter för 11 miljoner euro.

I valkompassen uppger sju kandidater att de kan tänka sig att sälja fastigheter till förmån för ett nybygge vid Västra Mannerheimleden.

Fyra kandidater tar inte ställning, ett par med motiveringen att de inte känner till de ekonomiska realiteterna tillräckligt bra.

Några kandidater har en mycket klar åsikt antingen för eller mot en avyttring, men några är osäkra och kan tänkas ompröva sina ställningstaganden.

Vi utgår från att det är huvudsaken att svenska församlingen har något eget tillhåll

Ove Blomvist ställer upp både i valet till församlingsrådet och till gemensamma kyrkofullmäktige. Församlingshemmet är honom kärt, men han ser inget hinder för att det säljs.

- Vi utgår från att det är huvudsaken att svenska församlingen har något eget tillhåll och jag utesluter inte att bygga ett gemensamt hus på andra sidan ån, säger Blomqvist.

Ove Blomqvist från Borgå.
Bildtext Ove Blomqvist utesluter inte ett gemensamt församlingshem.
Bild: Yle / Leo Gammals

Blomqvist säger att de ekonomiska realiteterna är sådana att någonting måste göras.

- Medlemsantalet sjunker, eller stiger åtminstone inte, och någonting måste göras med fastigheterna, annars tär det på verksamheten och de anställda. Fastigheterna är det första vi måste se på

Vilka fördelar skulle det finnas med ett nybygge?

- Det skulle vara modernt och man skulle kunna ha synergieffekter på vissa tjänster, men om vi blir utan lokaler så tär det på verksamheten.

Inte hållbart med högre skatter för att rädda fastigheter

Ove Blomqvist betonar att den svenska församlingen har verksamhet i de nuvarande lokalerna varje dag, i proportion ungefär lika mycket som den finska församlingen fastän den är mycket större.

- Där finns förstås något källarrum som har haft mögelproblem, men annars är det en ärevördig fastighet.

Att höja kyrkoskatten för att finansiera renoveringar av nuvarande fastigheter tror Ove Blomqvist inte på.

- Jag tror inte att det hjälper. Du skulle måsta höja det rätt så mycket i så fall.

Ove Blomqvist tror i alla fall på ett svenskt rum i ett nytt församlingshem på Västra Mannerheimleden.

- Det alternativet får man inte sätta åt sidan utan det måste man ta med. Församlingshemmet är oss mycket kärt och det vill vi gärna hålla, men jag utesluter ingenting, säger han.

Åsikter bland de finska kandidaterna

Kandidaterna från Porvoon suomalainen seurakunta behöver inte ta ställning för eller emot ett nytt församlingshem i valkompassen.

De får i stället godkänna eller förkasta fem åtgärder de skulle rekommendera om församlingens ekonomi blir kärvare.

Av de sammanlagt 67 kandidaterna är 49 beredda på att avyttra församlingens eller samfällighetens fastigheter framom att till exempel minska på verksamheten eller antalet anställda.

Endast sju kandidater väljer att höja kyrkoskatten eller möjligen slå ihop församlingar till större enheter i stället för att sälja fastigheter.

Församlingsvalet förrättas den 18 november, men du kan förhandsrösta mellan den 6 och 10 november.

Diskussion om artikeln