Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Strul med matleveranser i Borgå på grund av strejk – egen matsäck gäller på måndag och tisdag i skolorna

Från 2018
Uppdaterad 17.10.2018 19:45.
Matboxar i plast
Bildtext På måndag och tisdag gäller det för åtminstone en del elever i Borgå att ta med sig egen mat hemifrån.
Bild: Yle

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL, har utlyst en politisk strejk till måndag och tisdag nästa vecka (22-23 oktober). Strejken påverkar också den kommunala basservicen.

I Borgå kommer strejken att beröra den måltids- och städservice som produceras av Affärsverket Borgå lokalservice.

Det är främst skolor och daghem som drabbas men strejken kan påverka också andra tjänster i Borgå - till exempel städningen av servicehusen och simhallen.

Social- och hälsovårdssektorns måltidsservice och Näse hälsovårdscentrals städservice berörs inte av strejken.

- Vi beklagar den störning som strejken orsakar för familjer men vi strävar efter att göra vårt bästa för att minimera störningarna, säger Annika Malms-Tepponen, verkställande direktör för Affärsverket Borgå lokalservice.

Politisk protest drabbar den kommunala servicen

Som bäst håller staden på med att kartlägga och planera vilka måltids- och städtjänster som kan produceras under strejkdagarna.

- Vi försöker leverera mat till så många daghem och skolor som möjligt. Framför allt försöker vi ordna med måltider i daghemmen, men sannolikt är att högstadiernas och gymnasiernas elever är tvungna att ta med sig matsäck till skolan under strejkdagarna. Samma kan komma att gälla också lågstadieelever och barn i eftermiddagsklubbar, säger Malms-Tepponen.

På fredag (19.10) ska Borgå stad informera mera i detalj vad som gäller. Informationen kommer att finnas på stadens webbplats.

Eftersom Wilma som bäst uppdateras, kan meddelanden inte sändas via Wilma till elever och familjer under veckoslutet.

Borgå stads personaldirektör Anu Kalliosaari säger att det är speciellt beklagligt att strejken påverkar den kommunala basservicen.

Det här eftersom strejken är en politisk protest mot en lagförändring som regeringen bereder och som inte berör kommunerna.

Lagförändringen skulle göra att uppsägningsskyddet försvagas.

Lovisa stad är beredd

Också i Lovisa följer staden med hur situationen utvecklas och informerar omedelbart om strejkens eventuella inverkan på till exempel daghemmens och skolornas verksamhet.

Den allmänna informationskanalen är stadens webbplats.

Därtill använder utbildningssektorn Wilma och småbarnspedagogiken Pedanet-sidorna för att informera vårdnadshavare.

Artikeln uppdaterad 17.10.2018 kl. 19:35 med uppgifter om hur Lovisa förbereder sig för strejken.

Diskussion om artikeln