Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Laihelaföretag föregångare inom kemisk återvinning av plast

Från 2018
Vd Mikko Lammi vid Pohjanmaan Hyötyjätekuljetus tappar diesel på flaska. Ett kilo plastavfall ger cirka en liter bränsle.
Bildtext Vd Mikko Lammi vid Pohjanmaan Hyötyjätekuljetus tappar diesel på flaska. Ett kilo plastavfall ger cirka en liter bränsle.

Ett företag i Laihela har löst problemen med återvinning av plast. Vid företagets anläggning värms plasten upp och efter avdunstning och destillering blir det till olja.

Plastavfall som separerats från blandavfall är värdefullt råmaterial vid företaget Pohjanmaan Hyötyjätekuljetus förbränningsanläggning i Laihela.

I anläggningen, som blev färdig förra året, värms plasten upp och efter avdunstning och destillering blir det till pyrolysolja som bland annat används som råmaterial för oljeindustrin.

Dieselbränsle som tillverkats av plastavfall.
Bildtext Bränslen från plastavfall.
Bild: Yle / Terhi Varjonen

- Här återvinner vi det som är värdefullt i oljan, det vill säga kolvätet, säger vd:n Mikko Lammi.

De flesta plaster lämpar sig inte för återvinning

Enligt Lammi är en av de största problemen med traditionell återvinning av plast, att de flesta plaster inte lämpar sig för återvinning. I en kemisk återvinning kan man undvika det problemet.

- I och med kemisk återvinning kan man i stort sett behandla vilket plast som helst.

Som ett resultat av förbränningsprocessen bildas gaser, vätskor och kol. Vätskorna förädlas sedan enligt de behov som industrin ställer på dem. Och plastavfall kan förädlas till mycket, allt från bränsle till nya plastprodukter.

Den kemiska återvinningen av plast är ännu ganska minimal. En majoritet av återvinningen i Europa är mekanisk och den kemiska återvinningen står för under två procent av hela kakan.

Enligt en nationell färdplan för plast som publicerades på onsdagen lyfter man fram möjligheterna med kemisk återvinning. Tanken är att evaluera hur väl kemisk återvinning lämpar sig för Finland och vilka följder det kunde ha.

Tillräckligt av råmaterial, en utvidgning väntar

Pohjanmaan Hyöytyjätekuljetus är en föregångare inom kemisk återvinning och företaget kan återvinna plastet de samlar in till nästan hundra procent.

De samlar in plastavfall i huvudsak från Österbottniska hushåll och företag, men de får material in även längre ifrån. En brist på plastavfall finns inte.

- I Finland bildas 3 miljoner ton samhällsavfall årligen och nästan hälften av det är plastprodukter eller plastderivat, förklarar Lammi.

Plastavfall vid Pohjanmaan hyötyjätekuljetu i Laihela.
Bildtext Plastavfall vid Pohjanmaan hyötyjätekuljetus i Laihela.
Bild: Yle/Terhi Varjonen

Den nuvarande förbränningsanläggningen kan behandla 10 000 ton plastavfall i året, men man har redan planer på att utvidga och förstora anläggningen.

- Vi är förberedda på att behandla 200 000 ton plastavfall i framtiden.

Att öka kapaciteten går inte i en handvändning, bland annat på grund av tillstånd, men Lammi hoppas att man om två år kunde börja utvidga.

Enligt Lammi får tiden visa hur stor aktör företaget kan bli, men framtiden ser ljus ut.

- Vi har kommit ganska långt. Vi har lyckats producera sådana vätskor som ingen annan lyckats med och förädlingen fungerar ganska långt enligt vår egen modell.

Text: Elina Kaakinen/Yle Pohjanmaa
Översättning: Juho Teir/Yle Österbotten

På andra språk

Diskussion om artikeln