Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vasaborna fick tycka till om Wärtsiläs stora planer på Vasklot – trafiken och säkerheten lyfts fram

Från 2018
Presskonferans vid Wärtsilä.
Bildtext I augusti avslöjade Wärtsilä sina planer på en flytt till Vasklot.
Bild: Yle/ Roger Källman

Vasaborna har nu fått ge sina första åsikter om Wärtsiläs planerade nybygge på Vasklot i Vasa. Man funderar på bland annat bullerskydd och den tunga trafiken.

Wärtsilä ska flytta från Vöråstan i centrum av Vasa ut till Vasklot. Bolaget investerar sammanlagt 200 miljoner euro på Vasklot. Det område som ska planläggas omfattar 10,3 hektar och finns i hamnens omedelbara närhet.

Bullerskydd och säkra områden för barn

Nu har myndigheterna och Vasaborna haft en första möjlighet att komma med åsikter via programmet för deltagande och bedömning.

Planerare Eija Kangas på Vasa stad berättar att man fick in sex myndighetsutlåtanden och tolv från intressenter.

Intressenterna hade åsikter och frågor om bland annat fortsatt trivsel för de som bor i närområdet, via till exempel bullerskydd och skyddande grönområden.

Wärtsiläs fabrik i Vasa.
Bildtext Wärtsilä finns än så länge i Vöråstan.
Bild: Yle/Jukka Tyni

Man hade också åsikter om att skilja åt den tunga trafiken från den som de som bor i närområdet orsakar. Ett säkert närområde där barnen kan vistas ville man också se.

Man undrar också om staden tagit i beaktande den möjliga befolkningsökningen på Vasklot. Det kom också in åsikter om utseendet, höjden och placeringen av Wärtsiläs nya byggnader.

Myndigheterna påpekade bland annat att man i samband med detaljplanen bör utreda hur trafiken på hela Vasklot drabbas och hur mycket buller den ökade trafiken medför.

Wärtsilä inleder flytten om ett par år

Eija Kangas säger att några bett om mer tid för att lämna in sina utlåtanden.

I början av december ska man komma med ett planutkast för området. Målet är en godkänd detaljplan sommaren 2019.

Wärtsiläs första funktioner och 1000 anställda flyttar till Vasklot i slutet av år 2020. Ett år senare ska flytten vara helt genomförd.

Diskussion om artikeln