Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Riva, sälja eller renovera - här är Hangö Hyreshus framtidsplaner

Från 2018
Uppdaterad 19.10.2018 10:05.
Petra Lindström, vd för Hangö Hyreshus Ab, utanför ett av hyreshusen på Halmstadsgatan.
Bildtext Petra Lindström, vd för Hangö Hyreshus Ab, utanför hyreshuset på Halmstadsgatan 34.

Aktiebolaget Hangö Hyreshus äger för många och för stora lägenheter. Av aktiebolagets 256 lägenheter står 66 stycken tomma. Att Hangös befolkning dessutom stadigt minskar gör inte ekvationen lättare.

Trots den dystra statistiken - och 15 år av hostande ekonomi i bagaget - vågar vd Petra Lindström se ljust på framtiden för bolaget hon leder.

- Just nu ser det väldigt mycket bättre ut än det har gjort under de senaste åtta åren som jag har jobbat med Hangö Hyreshus. Nu har vi möjlighet att göra upp långsiktiga planer för renoveringar, säger Lindström och blickar ut över gården vid ett av hyreshusen på Halmstadsgatan i Hangö.

Orsaken till att Hangö Hyreshus har en chans att repa sig ligger i den frivilliga företagssanering som Hangö Hyreshus beviljades för några månader sedan. Den innebär lättnader i lånevillkoren för företagets skulder. Hittills har ekonomin gått ut på att släcka bränder, men nu finns en realistisk möjlighet att arbeta med en god framförhållning.

- En skuldsanering kanske inte låter som något positivt, men för oss var det en väldigt betydelsefull sak.

Två av höghusen som tillhör Hangö Hyreshus Ab, på Halmstadsgatan i Hangö.
Bildtext Två av hyreshusen vid Halmstadsgatan i Hangö.

Stora lägenheter står tomma

På hyresmarknaden brukar små lägenheter generera den största avkastningen. Ett av Hangö Hyreshus problem är att bolaget äger för stora lägenheter.

- Det är främst våra stora lägenheter som står tomma, säger vd Petra Lindström.

Trots att hyran per kvadratmeter ligger under marknadsnivån blir månadshyran för stor för många potentiella hyresgäster.

- Vi har flera stora tvårummare på 60 kvadratmeter som blir för dyra för ensamstående. Många som hyr av oss är beroende av socialbidrag, och där kommer en gräns emot. På så sätt har vi en dålig lägenhetsbas och ett felaktigt rykte om oss att vara dyra.

När bolåneräntorna är låga väljer dessutom många familjer att köpa lägenhet i stället för att hyra, vilket ytterligare bidrar till att större hyreslägenheter står tomma. Och befolkningen i Hangö minskar dessutom stadigt år för år.

- Många privata aktörer har köpt lägenheter som de hyr ut över sommarhalvåret eller under kortare tider. Utbudet på hyreslägenheter är helt enkelt för stort i Hangö, säger Lindström.

Renoverad hyreslägenhet i ett av husen som Hangö Hyreshus Ab äger.
Bildtext Nyrenoverade köksytor.

Det sociala ansvaret tynger - men kan också vara till nytta

Med Hangö stad som ägare har Hangö Hyreshus en skyldighet att se till att också mindre bemedlade skall få en hyreslägenhet. Det här gör att många som hyr bolagets lägenheter inte nödvändigtvis skulle få en bostad på annat håll.

- Vi stöter på utmaningar i och med hyresgäster som inte kan betala sina hyror. Det förekommer också skadegörelse i en del lägenheter, säger Lindström.

Trots att Hangö Hyreshus har vräkt besvärliga hyresgäster har det inte alltid gagnat bolaget. Men hjälp av de sociala tjänsterna i staden har de vräkta hyresgästerna sedan kanaliserats tillbaka till bolagets lägenheter.

- Vi är på så sätt inte enbart ett vanligt aktiebolag. Jag önskar att staden som ägare kunde kompensera oss bättre för det sociala ansvar vi har.

Petra Lindström, vd för Hangö Hyreshus Ab.
Bildtext Petra Lindström, vd för Hangö Hyreshus Ab.

Vi går in i en nyrenoverad trea i ett av hyreshusen. Trots att lägenheten är byggd på 1970-talet ser den fräsch ut.

- Vi har ett samarbete med Hangö Gatumission som ger en grupp arbetslösa möjlighet till praktik. Här har de lagt nytt golv och målat väggarna, säger Lindström.

Riva, sälja eller renovera

I dagens läge står 15-20 procent av lägenheterna tomma. Att sälja dem kunde vara ett alternativ, men då finns alltid risken att någon annan hyresvärd börjar konkurrera på samma marknad och överutbudet kvarstår. Ett radikalare alternativ är att riva.

- Det är en fråga som varit aktuell det senaste året. Vissa områden och vissa hus har så dåligt rykte att vi inte lyckas hyra ut lägenheter trots att vi renoverar dem. Då återstår rivning som ett alternativ, säger Lindström och tillägger att staten också tenderar att stöda det alternativet i kommuner där utflyttningen är stor.

I och med företagssaneringen ligger alla alternativ på bordet. Nu har bolaget gjort upp en så kallad produktportfölj där man i detalj går igenom lägenheterna och lägger upp en tioårsplan för renoveringar, försäljningar och rivningar.

- Det bästa är om vi kan renovera så vi får trivsammare lägenheter som lockar fler hyresgäster.

Hyreshus vid Halmstadsgatan i Hangö.