Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Ny stugby vid Spjutsundet ska sätta Pyttis på kartan

Från 2018
Strand med träd och vass.
Bildtext Istället för skog kan här i framtiden finnas ett myller av små hus och flera långa bryggor med båtplatser.
Bild: Yle/Mira Bäck

Om några år kan en ny skärgårdsby börja ta form vid Spjutsundet i Pyttis. Den ska locka både båtfolk och ryska turister, men också erbjuda Pyttisborna service som saknas.

Det är en blåsig höstdag när Yle Östnyland besöker udden invid Spjutsundet.

Havet glittrar vackert i solen, men den kalla blåsten nyper tag i kinderna. Någon förtöjer sin motorbåt och på en brygga lite längre bort har fiskare radat upp sig med sina spön i högsta hugg.

Förutom båt- och fiskehamnen finns det också några hus på den annars skogsbeklädda udden.

- Platsen är just sådan att ett idylliskt byasamhälle skulle passa in, säger kommundirektör Olli Nuuttila.

Vy från strand. Man ser en brygga vid vilken en motorbåt är fäst samt en ö mittemot.
Bild: Yle/Mira Bäck

På ytan skulle den planerade skärgårdsbyn te sig som en pittoresk röra av små hus här och där, med stigar och gränder som slingrar sig mellan dem.

- I verkligheten är allt ändå noggrant uttänkt så att alla ska ha havsutsikt och ganska många ha en strandtomt, säger Nuuttila.

Företagaren och riksdagsledamoten Eero Lehti (saml) planerar skärgårdsbyn tillsammans med arkitekt Johan Pfeifer.

Enligt deras visioner ska det 7,5 hektar stora området intill småbåtshamnen få en semesterby med 50 till 60 hus samt flera båtplatser och annan service för båtfarare.

Levande miljö

Byggnaderna skulle antagligen ta upp en yta på mellan 80 till 100 kvadratmeter och ligga på mellan 500 och 700 kvadratmeter stora tomter.

Här hittar du en preliminär ritning på hur området kan komma att se ut.

I det här skedet väntar man på att markanvändningsplanen ska bli färdig, så det finns ännu inga beslut om hur husen ska se ut.

Meningen är ändå att de ska passa ihop med varandra och in i skärgårdslandskapet, men de ska inte vara identiska. Den som köper eller hyr ett hus ska kunna påverka hur byggnaden ser ut.

Man i kostym står utomhus i höstlandskap.
Bildtext Pyttis kommundirektör Olli Nuuttila.
Bild: Yle/Mira Bäck

Man kommer antagligen att sälja en del av tomterna till intresserade som själv vill sköta byggandet, enligt Lehti.

- Vi vill att invånarna ska få påverka så att vi får omväxling både vad gäller färg och fasad. Då blir boendemiljön hemtrevligare och mer levande, säger Lehti.

Semesterby kan bli året runt-boende

Både Lehti och Nuuttila är öppna för att det i skärgårdsbyn kunde finnas både fritidshus och bostäder där invånarna bor året runt.

- Utgångspunkten är att olika former av boende kunde finnas sida vid sida, säger Nuuttila.

Lehti påpekar att gränsen mellan stadigvarande boende och fritidsbostäder antagligen kommer att falla bort i och med den nya bygglagen som förbereds.

Vi vill att invånarna ska få påverka så att vi får omväxling både vad gäller färg och fasad. Då blir boendemiljön hemtrevligare och mer levande

― Eero Lehti

Inom Pyttis kommun har man redan i ett antal år funderat på hur området kring fiskehamnen vid Spjutsundet kunde utvecklas.

Lehti kom med i bilden efter att Nuuttila kontaktat honom.

- Nuuttila kom ihåg att jag tidigare varit intresserad av att bygga på ett område i Mogenpört, som sedan inte blev av, säger Lehti.

Han och arkitekten Pfeifer har planerat en liknande semesterby redan tidigare i Raseborg.

- Området i Pyttis byggs långt enligt samma princip. Vi försöker förverkliga något liknande som vad Pyttis Fagerö är i dag med sin hamn och byagemenskap, säger Lehti.

Det var Lehti som tidigare i år ville bygga en koloniträdgård i Jackarby i Borgå men stadsutvecklingsnämnden gick inte med på hans planer, åtminstone inte i den ursprungliga skalan.

Service för båtfolket

Lehti hoppas att båtfolket ska hitta platsen.

- I östra Finska viken finns det ganska få småbåtshamnar. Här ska båtägare kunna ha en stuga eller sova i sin båt, säger Lehti.

Enligt Nuuttila finns det för få båtplatser i Pyttis just nu, och kommunen saknar service för bränsledistribution och underhåll av båtar.

En vitröd motorbåt framför en strand med träd i bakgrunden.
Bild: Yle/Mira Bäck

För att tillgodose båtägares behov ska man bygga båtplatser och en bränslestation. Sannolikt kommer stuggästerna och Pyttisborna också att kunna tanka sina bilar där.

- Vi har också planerat underhållstjänster och vinterförvaring för båtar, men det är ännu ganska öppet, säger Lehti.

Motorvägen förenar

Pyttis ligger mitt emellan St: Petersburg och Helsingfors så stugbyn kan förutom båtfolk locka både ryska sommargäster och Helsingforsbor.

- Det är lätt att ta sig till Pyttis med E18-vägen, säger Lehti.

Han tror också att Pyttis flygplats kan locka personer som både gillar stugliv och att flyga småflygplan.

- Tiden får visa vad behovet är. Stugbyn kommer antagligen att byggas stegvis, att bygga 55 hus på en gång är nog för mycket, säger Lehti.

Eero Lehti den 30 juni 2015.
Bildtext Eero Lehti. Arkivbild.
Bild: All Over Press / Petteri Paalasma

Det är inte meningen att stugbyn ska vara någon lyxresort.

- Såklart sätter byggnadskostnaderna någon gräns för hur mycket husen måste kosta för att vi ska kunna bygga. Det att verksamheten centraliseras, att vi bygger området och flera hus på samma gång, gör å andra sidan priset konkurrenskraftigt, säger Lehti.

Slutligen formas marknadspriset av den normala prisnivån för området.

Dialog med lokalbefolkningen

I början av oktober ordnade kommunen en invånarkväll där Pyttisborna fick ta del av planen och ta ställning till den.

- Det kom fram bra synpunkter som vi inte tidigare hade tagit i beaktande men som vi nu ska ta fasta på. Vi hoppas få höra genomförbara synpunkter både av kommunen och lokalborna också i fortsättningen, säger Lehti.

Pyttisborna poängterade till exempel vikten av att ha bra ljud- och insynsskydd så inte verksamheten i stugbyn stör någon annan.

Bro över sund.
Bildtext Från udden syns bron över Spjutsundet som ledet till Mogenpört.
Bild: Yle/Mira Bäck

- Vissa tyckte också att vägen till platsen är dålig, men det kan vi tyvärr inte påverka, det är kommunens och statens sak. Jag tycker själv att vägen är bättre än en genomsnittlig stugväg, säger Lehti.

Det att det tidigare så lugna området kan komma att fyllas av stugor, båtar och semesterfirare kan säkert låta som en dålig idé för vissa.

Nuuttila förstår att alla inte gillar planerna, men han tror inte att området kommer att bli alltför livligt.

- De som kommer till Spjutsundet vill ju säkert också ha lugn och ro, säger Nuuttila.

Enligt honom har ändå största delen av responsen varit positiv.

Lokala funderingar

När Yle Östnyland besöker gästbryggan i Spjutsundet stöter vi på Piia Viljanen som just förtöjt sin motorbåt och stigit i land.

Hon kommer från släktens stuga på Krokö och berättar att hon vuxit upp i Pyttis men nu bor annanstädes. Viljanen ställer sig mestadels positiv till skärgårdsbyn.

- Nog skulle det ju göra livet här mer mångsidigt och föra med sig ny service som vi inte har ännu, säger Viljanen.

Hon är inte orolig över att stugbyborna ska föra oljud, men hoppas att man tagit i beaktande alla ekologiska synvinklar.

Främst undrar jag över hur en så stor folkmängd påverkar trafiken på vägen hit

― Person som har fritidshus nära Spjutsundet

En annan person vi möter berättar att hon också har rötter i Pyttis men nu är här som fritidsboende. Hon har först nyligen hört om planerna på en stugby och blir överraskad när hon får se den preliminära planen.

Husen är många fler än vad hon tänkt sig.

- Främst undrar jag över hur en så stor folkmängd påverkar trafiken på vägen hit. Den är redan nu livligt trafikerad och folk kör alltför fort, också på den snirkliga vägsträckan genom byn Svartbäck här intill.

Stuggäster hämtar pengar

Både Nuuttila och Lehti tror att skärgårdsbyn kommer att vara till nytta för Pyttisborna.

- De kan använda båtplatserna och servicen vi bygger. Byggandet samt underhållet av byggnaderna kommer att generera arbetstillfällen. Dessutom kommer stuggästerna säkert att spendera pengar också på andra håll i kommunen än bara i skärgårdsbyn, säger Lehti.

Kommunen siktar på att ha detaljplanen för området färdig före sommaren 2019.

Efter det kan Lehti börja planera nästa skede.

- Om vi går enligt en riktigt snabb tidtabell så kan de första stuggästerna flytta in ett år efter att detaljplanen är klar. Troligen kommer det ändå att ske två eller tre år efter att den blivit färdig, säger Lehti.

Diskussion om artikeln