Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Lagman Anders Cederberg: Svenskans ställning är hotad då tingsrättens kundtjänst i Borgå stänger

Från 2018
Porträtt av man
Bildtext Lagman Anders Cederberg.
Bild: Mikael Crawford/Yle

Vid årsskiftet slås tingsrätten i Borgå ihop med tingsrätterna i Vanda, Hyvinge och Tusby. Rättegångarna i Borgå fortsätter men kundtjänsten stänger. Samtidigt blir det svårare för östnylänningarna att få svensk service.

Det har gått ett år sedan riksdagen röstade om tingsrättsreformen. Reformen blir verklighet från och med årsskiftet då 27 tingsrätter i Finland ska bli 20.

Också 20 av de nuvarande 57 sessionsplatserna försvinner. Regeringens tanke har varit att spara pengar men också att skapa större enheter.

Reformen kan slå hårt mot den svenskspråkiga servicen i och med att de framtida större tingsrätterna kan få svårt att rekrytera personal som klarar av svenskan.

tingsrättshuset i borgå
Bildtext Östra Nylands tingsrätt i Borgå.
Bild: YLE/Stefan Härus

Östra Nylands tingsrätt ska slås ihop med enheterna i Hyvinge, Tusby och Vanda. Kundtjänsten i Borgå försvinner.

- I Borgå har vi haft ett kansli som har gett kundservice över disk men kansliet stängs från och med årsskiftet. Efter det nås vi per telefon och e-post men vill man ha personlig service över disk är det Vanda och Hyvinge som gäller, säger Cederberg.

Geografiskt är det en längre väg, men Cederberg säger att de flesta ärenden, ja i princip allt, går att sköta per telefon eller e-post.

- I och för sig finns det kundgrupper som av olika skäl inte har möjlighet att sköta ärenden via telefon eller e-post, säger Cederberg.

Porträtt av man
Bildtext Anders Cederberg.
Bild: Mikael Crawford/Yle

Mycket trots allt som tidigare

Rättegångarna kommer trots allt att fortsätta i Borgå och i princip kan också alla förhandlingar fortgå i Borgå precis som tidigare.

Vid Östra Nylands tingsrätt har man haft sammanträden så gott som varje dag. Totalt behandlas cirka 800 brottmål per år vid tingsrätten i Borgå.

Utöver det har man behandlat cirka 70 omfattande civilmål på årsbasis. Ansökningsärenden har varit cirka
1 000 samt summariska ärenden i runda tal cirka 5 000 per år.

- Alla de här målen kräver inte sammanträden men en stor del av brottmålen gör det och samma sak gäller de omfattande civilmålen. Det är lätt att räkna ut att det blir flera sammanträden per dag, säger Cederberg.

Personalen kvar i Borgå 2019

Nästa år kommer att vara något av ett övergångsskede, vilket bland annat innebär att personalen kommer att sitta kvar i Borgå.

Det ska byggas nya lokaler i Vanda som blir färdiga först om några år.

- Vi flyttar småningom över till Vanda, så det blir ett visst pendlande till att börja med, säger Cederberg.

Enligt Cederberg kommer det också att finnas en del möjlighet till distansjobb, i synnerhet i anknytning till tingsrättens sammanträdeslokaler.

Vad är bra och vad är dåligt med reformen?

- Jag har nog från början ansett, om man ser till helheten, att reformen är bra. I någon mån möjliggör den domarnas specialisering och den helhetsmässiga kvaliteten kommer att höjas, säger Cederberg.

Östra Nylands tingsrätt
Bild: YLE / Hanna Othman

Möjligheten till svensk service oroar

Det som däremot oroar Cederberg är hur det ska gå med den svenskspråkiga servicen.

- Det har jag varit orolig för från början. När jag har hörts i riksdagens olika utskott har jag varje gång poängterat att den svenska servicen tyvärr kommer att försämras trots att målsättningen från lagstiftarens sida är att så inte ska ske, säger Cederberg.

Tänk dig en helt finskspråkig miljö där utgångsläget är att målet är finskspråkigt, men så kommer det plötsligt in ett vittne som vill tala svenska. Hur ska man klara av den situationen?

― Anders Cederberg

Vid Östra Nylands tingsrätt har ungefär hälften av personalen svenska som modersmål. De övriga talar enligt Cederberg en hyfsat bra svenska.

- När personalen sedan sammanblandas med en större finsk helhet kommer svenskan naturligtvis att lida. Det har framförts åsikter, som jag till viss del kan underskriva, att till och med det svenska lagspråket kan påverkas, säger Cederberg.

människor i rätten
Bildtext Finskspråkiga mål med svenskspråkiga vittnen kan bli ett dilemma.
Bild: Yle/Carmela Walder

Finskspråkiga mål med svenskspråkiga vittnen ett dilemma

Det så kallade språkdomarsystemet garanterar formellt att det ska finnas ett visst antal domare inom tingsrätten som har svenska som sitt huvudsakliga arbetsspråk.

Anders Cederberg är rädd för att den svenska servicen försämras också i och med att en stor del av tingsrättens svenskspråkiga personal bor i Borgå eller i Lovisanejden.

- I framtiden ska de börja pendla till Vanda dit det inte går direkt kollektivtrafik och det här leder till att det finns en stor risk att personalen söker sig till andra arbetsplatser, säger Cederberg.

Vi måste försöka göra det bästa av läget och garantera svenskans ställning så gott det går

― Anders Cederberg

I stort sett 15-20 procent av rättegångarna i Borgå går i dag på svenska.

- Om vi beaktar att befolkningsunderlaget här är ungefär 30 procent svenskspråkiga så har vi förhållandevis ett mindre antal svenskspråkiga mål, men då processpråket är finska händer det ändå att det kallas in vittnen som vill tala svenska. Den rätten har de och den rätten måste också garanteras i framtiden, säger Cederberg.

östra nylands tingsrätt
Bild: Yle/Stefan Härus

Det är här det kommer att bli svårt i och med tingsrättsreformen.

- Tänk dig en helt finskspråkig miljö där utgångsläget är att målet är finskspråkigt och så kommer det plötsligt in ett vittne som vill tala svenska. Hur ska man klara av den situationen? Det här blir en utmaning i framtiden. Hittills har vi klarat av det galant eftersom alla domare klarar av ett svenskspråkigt mål, säger Cederberg.

Risken finns att det kan bli missförstånd. Det har Cederberg också framhållit i riksdagen och försökt få ledamöterna att förstå, dock utan att lyckas.

Trots allt anser Cederberg att reformen är ett steg i rätt riktning och att en större enhet ger domarna bättre möjligheter att specialisera sig.

Gäller att gilla läget och göra så gott det går

Det här skulle leda till bättre kvalitet på domar vilket i sin tur skulle leda till att rättssäkerheten ökar.

Tingsrättsreformerna de senaste decennierna har kommit med några års mellanrum och det är möjligt att det fortsätter så.

- Vi får tro och hoppas att tingsrättsreformen nu är en lösning som håller på sikt. Vi måste försöka göra det bästa av läget och nu garantera svenskans ställning så gott det går, säger Cederberg.

17.10.2018: Östnylänningar kan få sämre service på svenska vid tingsrätten i framtiden och vi träffar en speciell jakthund

Programmet är inte längre tillgängligt

Diskussion om artikeln