Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

20 års åldersgräns för rökning och högst två dosor snus med från utlandsresan – så ska Finland bli nikotinfritt

Från 2018
Uppdaterad 29.10.2018 13:14.
Ung man röker

Finland ska vara rökfritt år 2030. För att det ska bli verklighet föreslår en arbetsgrupp som Social- och hälsovårdsministeriet tillsatt en lång rad åtgärder för de kommande regeringsperioderna.

Ett rökfritt Finland skulle innebära att mindre än fem procent av befolkningen röker, snusar, använder nikotinhaltiga e-cigaretter eller andra nikotinprodukter. I dag röker tolv procent av den vuxna befolkningen, och tre procent använder snus dagligen.

Arbetsgruppens förslag blev klart redan i maj, men har varit på remiss och den sista dagen att föreslå förändringar är i dag fredag.

1. Skatten ska fortsätta stiga

Ett sätt att minska på rökningen är att höja priset på cigaretter. Om prisutvecklingen fortsätter i samma takt som under de senaste fyra åren kommer ett paket cigaretter kosta över tio euro år 2024.

Enligt arbetsgruppen har strategin fungerat, rökningen har minskat som ett resultat av högre priser. Den vill också förhindra att fler personer börjar röka genom att sätta ett högre pris på cigaretter. Man vill också att nya tobaksprodukter ska beskattas på samma sätt som man beskattar cigaretter.

Vidare vill man utreda möjligheten för att beskatta tobaksfria nikotinprodukter på samma sätt som man beskattar tobak.

Arbetsgruppen föreslår också att alla cigarettaskar ska se likadana ut, oberoende av varumärke. Unisona askar väntas framhäva varningstexterna. Det här är en strategi som Norge tyr sig till, där ser alla paket likadana ut.

2. Åldersgränsen för rökning höjs till 20 år

I dag får alla 18 år fyllda personer inneha och köpa tobak om de så vill. Arbetsgruppen vid Social- och hälsovårdsministeriet föreslår att åldersgränsen för rökning ska höjas till 20 år, på samma sätt som åldersgränsen för starksprit är högre än myndighetsåldern.

Enligt den kan man förhindra att minderåriga börjar röka genom att höja åldersgränserna. Speciellt ungdomar i åldern 15-17 år skulle börja röka i mindre grad om åldersgränsen höjdes.

Tobakspaket i hyllan
Bildtext I dag kollar butiker frivilligt åldern på alla som ser ut att vara under 30 år då de vill köpa cigaretter.
Bild: YLE/Christoffer Gröhn

Genom att höja åldersgränsen till 21 har det beräknats att 12 procent färre börjar röka, medan motsvarande siffra skulle vara 16 procent om man höjer åldersgränsen till 25 år.

3. Busshållplatser, taxiköer, lekparker och stränder ska bli rökfria

I förslaget framgår också åtgärder för att allt flera ställen ska bli rökfria. Det betyder också att det skulle vara olagligt att snusa eller använda andra nikotinprodukter på de här områdena.

Man vill skydda speciellt områden där barn rör sig, således skulle lekparker och stränder bli områden där man inte får röka.

Också ställen där man väntar på kollektivtrafik föreslås bli rökfria, vilket betyder att man inte skulle få röka på busshållplatsen. Samma regler som för kollektivtrafiken skulle gälla för taxikön.

taxi skylt
Bildtext Rökförbud vid taxistolpen kan bli verklighet.
Bild: YLE/Tobias Silvander

Husbolagen föreslås också få rätten att förbjuda rökning på balkonger och inne i lägenheter som människor äger. Det skulle endast krävas en enkel majoritet på bolagsstämman, vilket är betydligt lättare än att förbjuda rökning inne i lägenheter i dag.

För att förbuden ska följas föreslås också att straffet skulle ändras från en bot till en sanktionsavgift, precis på samma sätt som parkeringsböter fungerar i dag.

4. Mindre import av cigaretter och snus

Speciellt snusimporten och den illegala handeln med snus har varit på tapeten den senaste tiden. Snushandeln uppskattas omsätta tiotals miljoner per år, trots att det är olagligt att sälja snus och att hämta snus till andra personer i Finland.

Tullen avslöjade ett omfattande fall av snussmuggling den 18 april 2017.
Bildtext Tullen beslagtar stora snuslaster. Arkivbild.
Bild: Tullen

Som lagen är formulerad nu får man föra in ett kilo snus per dag. Men nu föreslår arbetsgruppen en justering av vad som räknas som eget bruk. I framtiden ska man får hämta in 100 gram snus per dag, alltså en tiondel av det som nu är lagligt.

I klartext betyder det att man skulle få ta in endast två dosor lössnus, då en dosa innehåller drygt fyrtio gram snus.

Snusanvändningen har ökat i Finland under de senaste åren, det är speciellt pojkar och unga män som snusar.

Enligt ministeriet ökade snusimporten också mellan år 2016 och 2017 med 61 procent. Ministeriet uppger också att de som hämtar snus i medeltal tar med sig 675 gram, men variationen är stor.

Också cigarettimporten skulle få sin beskärda del. I dag får man hämta 200 cigaretter, alltså tio paket, från länder utanför EU, men det föreslås begränsas till två paket, alltså fyrtio cigaretter. Också antalet cigarrer och cigariller föreslås minska.

För att öka signalvärdet på att det är fel att smuggla snus föreslås också att man ska kunna dömas för att ha begått brotten på ett grovt sätt.

5. Stöd för att sluta röka och förhindra unga att börja röka

Många av förslagen handlar också om att få människor att sluta röka. Man vill till exempel att hälsovården ska uppmärksamma rökandet.

Också preparat som kan hjälpa människor att sluta röka föreslås bli stödda av FPA. Det skulle alltså gälla receptbelagda mediciner som är utfärdade av läkare.

skylten på fixhusets dörr
Bildtext Rökfria områden ska bli vanligare.
Bild: Yle/Maria Wasström

Man vill också undvika att människor byter sitt cigarettberoende till andra nikotinprodukter. Det skulle ske genom att myndigheterna i större grad skulle få styra över hur läkemedel som innehåller nikotin distribueras.

Med det avser man sådana läkemedel som är ämnade för att hjälpa människor sluta röka, men i verkligheten kan människor upprätthålla sitt nikotinberoende med de här läkemedlen.

Om du vill läsa mera om åtgärdsförslagen och motiveringarna bakom dem hittar du Social- och hälsovårdsministeriets rapport här. Rapporten i sin helhet är skriven på Finska.

Artikeln rättades den 29.10 klockan 13.10: I den ursprungliga versionen hänvisades det direkt till Social- och hälsovårdsministeriet. I själva verket är det en arbetsgrupp tillsatt av ministeriet som har kommit med förslagen.

Diskussion om artikeln