Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Övervakande myndigheten vill kasta ut Matti Koivurinta ur stiftelsen som han grundat – advokaten idiotstämplar Patent- och registerstyrelsen

Från 2018
Uppdaterad 19.10.2018 14:48.
Rettigska palatset i Åbo
Bildtext Matti Koivurinta-stiftelsen äger Rettigska palatset i Åbo.
Bild: Jari Nieminen

Patent- och registerstyrelsen vill ha rätt till att avsätta en styrelsemedlem eller hela styrelsen som leder en stiftelse.

I nuläget måste PRS föra varje mål till tingsrätten för behandling. Saken är aktuell i Åbo där Matti Koivurinta-stiftelsen varit en nagel i ögat för myndigheten i flera års tid.

Enligt Terhi Maijala, lag- och tillsynschef på PRS, pågår vid Justitieministeriet en utredning kring hur funktionsduglig stiftelselagen är i nuläget.

Enligt Maijala kommer PRS att lyfta frågan om möjligheten att avsätta en stiftelsemedlem. Hon säger att i till exempel Danmark och Norge har den övervakande myndigheten rätt att avsätta stiftelsestyrelser.

– Varför måste en styrelsemedlems rätt att sitta kvar skyddas så kraftigt? Jag anser att bevakandet av en stiftelses verksamhetsförutsättningar och intressen är viktigare.

Saken är aktuell i fallet med Matti Koivurinta-stiftelsen i Åbo. En flera år lång polisutredning kring hur stiftelsens medel använts avslutades med att åtalen lades ner tidigare i år.

Kommerserådet Matti Koivurinta fortsätter bo kvar i festvåningen i Rettigska palatset, precis som tidigare. Den av honom grundade stiftelsen äger palatset som inrymmer museet Aboa Vetus & Ars Nova.

De på PRS är fullständiga idioter. De fattar ingenting om pengar, de fattar ingenting om affärsverksamhet och ingenting överhuvudtaget.

Arttu Laaksonen, advokat

I Patent- och registerstyrelsen anser man att Matti Koivurintas sätt att verka inom stiftelsen varit så grovt att PRS år 2016 ansökte om att få avsätta honom och hans bror Juha Koivurinta.

Matti Koivurintas advokat Arttu Laaksonen tar till väldigt kraftiga ordalag då han kritiserar PRS.

– De på PRS är fullständiga idioter. De fattar ingenting om pengar, de fattar ingenting om affärsverksamhet och ingenting överhuvudtaget.

Åbo tingsrätt avsatte Juha Koivurinta ur stiftelsestyrelsen hösten 2017, men Matti Koivurinta fick sitta kvar. Beslutet har överklagats och förts till hovrätten.

– Ärendet har verkligen inte framskridit som vi anser att det borde ha gjort, säger Terhi Maijala. Hon vill inte kommentera Arttu Laaksonens uttalande.

Kommerseråd Matti Koivuranta, en äldre man med glasögon och blå keps. I bakgrunden ett stort gult hus, det Rettigska palatset.
Bildtext Matti Koivurinta.
Bild: Yle/Taisto Lapila

Flera år lång polisutredning

Polisutredningen som pågick i flera års tid gällde Matti Koivurintas verksamhet under skydd av Matti Koivurinta-stiftelsen som han grundade 1987.

Yles granskande program MOT berättade om brottsmisstankarna för fyra år sedan.

Koivurinta donerade totalt 70 miljoner mark till stiftelsen som bär hans namn. Pengarna härstammade från hans personliga tillgångar och från de bolag som han ägde. 1995 gick Koivurintas bolag i konkurs och bankerna tog över hans egendom.

I samband med Koivurintas konkurs gjorde banken en enorm förlust.

I samband med konkursen tecknade Koivurinta ett avtal med Föreningsbanken i Finland, alltså FBF som numera ingår i Nordea-koncernen.

Enligt avtalet fick Koivurintas årsinkomster inte överskrida 50 000 mark. I annat fall skulle den överskridande delen tillfalla banken. Avtalet gällde ända till år 2005.

FBF lät emellertid pengarna som flyttades över till stiftelsen vara och i samband med Koivurintas konkurs gjorde banken en enorm förlust.

Koivurinta verkade som ombud för sin stiftelse ända till år 2009. Under de följande tre åren var det en person som åtnjöt hans förtroende som hade ombudsposten.

År 2013 beställde stiftelsen en specialrevision som avslöjade många märkligheter i stiftelsens hushållning.

Bokföringen var inte som den skulle, stiftelsen hade gjort märkliga investeringar utomlands och den hade konton i flera länder på alla världens håll.

Det hade också skett brott mot stiftelselagen, flera miljoner hade försvunnit och Koivurintas och stiftelsens pengar gick in i varandra.

Rettigska palatset i Åbo.
Bildtext Rettigska palatset
Bild: Yle/Taisto Lapila

Palatsets sytning

Förutom pengarna donerade Koivurinta hela sitt lösöre till stiftelsen.

I ett gåvobrev daterat 1992 satte han som villkor att han erhåller livslång och kostnadsfri rätt att bo i den 600 kvadratmeter stora festvåningen i Rettigska palatset.

Då MOT frågar Koivurinta om beskattningen av hans boende, svarar han att det handlar om en sytning och att en sådan inte är skattepliktigt.

Sytning, eller undantag, är en äldre term som använts i samband med generationsväxlingar på jordbruk. Det innebär att ägaren behåller rätten att bo kvar på sin gård.

Skattemyndigheten har inte varit i kontakt med stiftelsen angående Koivurintas rätt att bo kvar i palatset.

Det känns som om domarna som behandlar dessa ärenden är fullständiga amatörer och fattar inte vad det handlar om.

Jussi-Pekka Taavitsainen

Trots åtalsunderlåtelsen anser PRS att brottsmisstankarna som helhet är grova.

Både PRS och Koivurintastiftelsen har överklagat åklagarens beslut till Riksåklagarämbetet som nu behandlar fallet för tredje gången.

arkeologian professori Jussi-Pekka Taavitsainen
Bildtext Koivurintastiftelsens viceordförande Jussi-Pekka Taavitsainen.
Bild: Yle/Taisto Lapila

Ari Valkki har verkat som ombud för Koivurintastiftelsen sedan 2012.

Han ger sitt fulla stöd för Patent- och registerstyrelsens förslag om att den som övervakande myndighet ska ha rätt att avsätta en sittande stiftelsestyrelse eller enskild styrelsemedlem.

– De har trots allt den bästa uppfattningen och kännedomen om en viss stiftelse och även om stiftelselagen.

Koivurintastiftelsens viceordförande Jussi-Pekka Taavitsainen, professor i arkeologi, anser att situationen är ohållbar.

– Varför måste myndigheten med ansvar för att övervaka stiftelser gå via domstol i ett avsättningsärende? Det handlar om svåra ekonomiska snirklar. Det känns som om domarna som behandlar dessa ärenden är fullständiga amatörer och fattar inte vad det handlar om.

Kommerserådet Matti Koivurinta gav en längre intervju för MOT som gällde åtalsunderlåtelsen. I intervjun avhandlas faserna kring stiftelsens grundande.

Artikeln baserar sig på PRH haluaa itselleen oikeuden erottaa säätiöiden hallituksia - "Ne on täysiä idiootteja", sanoo asianajaja skriven av Magnus Berglund.

Kommerserådet vinner alltid - Spela upp på Arenan
Det Rettigska palatsets gåta - Spela upp på Arenan
Kasinospel med stiftelsepengar - Spela upp på Arenan

På andra språk

Diskussion om artikeln