Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Pålitliga chefer och flow i jobbet nyckel till framgångsrik organisationsförändring, visar doktorsavhandling

Från 2018
Uppdaterad 20.10.2018 15:03.
Kolleger samarbetar.
Bild: contrastwerkstatt

Organisationer i vilka man litar på sina ledare och upplever ett starkt positivt engagemang i jobbet klarar organisationsförändringar bättre än andra. Det visar en doktorsavhandling vid Helsingfors universitet.

Det är forskaren vid Arbetshälsoinstitutet Janne Kaltiainen som har gjort sin doktorsavhandling om fusionen mellan social- och hälsovårdsverken vid Helsingfors stad under åren 2012-2014.

Kaltianen undersökte hur personalen förhöll sig till fusionen före den, ett år efter den, samt två år efter att enheterna slagits ihop.

Ett rättvist ledarskap är speciellt avgörande inför en omvälvning av det här slaget.

Medarbetarnas tillit till cheferna och deras kompetens samt upplevelse av att fusionen gick rättvist till var centrala för utfallet, i synnerhet i början av processen.

- Ett rättvist ledarskap är speciellt avgörande inför en omvälvning av det här slaget. Då gäller det att bygga upp ett förtroende för hela förändringen, säger forskaren Kaltiainen.

Lindra hotbilderna

De organisationer, i vilka medarbetarna litade på ledningen och i vilka man dessutom upplevde ett positivt sug i jobbet, klarade sig bättre än andra genom de turbulenta tiderna av förändring.

Med det positiva suget menar man i det här sammanhanget ett starkt engagemang i arbetet, en känsla av att man njuter av jobbet, har stark motivation för det och kommer in i ett så kallat flowtillstånd.

Ju mer hotande medarbetarna upplevde den kommande fusionen, desto mer led de här egenskaperna.

Forskaren önskar att organisationer jobbade för att på förhand minimera de hotbilder som medarbetarna upplever inför organisationsförändringar.

Samtidigt lönar det sig också att förstärka de positiva förväntningar som personalen kan ha på en förändring.

Flowkänslor i arbetet kan främja de hoppfulla förväntningarna och lindra hotbilderna, anser Kaltiainen.

Janne Kaltiainens doktorsavhandling granskades vid Helsingfors universitet på lördagen.

Källa: Helsingfors universitet

Artikeln uppdaterad kl. 15.00 med uppgiften om när avhandlingen granskades.

Diskussion om artikeln