Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

"Risken är att vi inte orkar" – barnskyddet i Vasa vill ha fler anställda

Från 2018
Uppdaterad 22.10.2018 08:47.
Socialarbetare Sofia Mellberg-Kultti och Tiina Böling på barnskyddet i Vasa.
Bildtext Socialarbetare Sofia Mellberg-Kultti och Tiina Böling på barnskyddet i Vasa.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Barnskyddet i Vasa hoppas på fler anställda. Men det råder brist på socialarbetare. En brist som ett antal unga studerande på Åbo Akademi med tiden kan hjälpa till att lindra.

Social- och hälsovårdsnämndens ordförande Thomas Öhman (SFP) hoppas att fullmäktige ska ge mer pengar till det sociala området i nästa års budget.

Det brådskar inom barnskyddet

Speciellt brådskande är det enligt Öhman, och enligt en motion inlämnad av Vänsterförbundets Aino Akinyemi, inom barnskyddet.

I sin motion betonar Akinyemi vikten av att få ner antalet klienter per anställd från dagens 47-54 per anställd, till 30-40 per anställd.

Också inom socialarbete, handikappservice och integration måste man få ner antalet klienter per anställd. Men Akinyemi betonar speciellt just barnskyddet:

"Det är allra viktigast att dimensioneringen förverkligas inom barnskyddet, eftersom barnskyddets tillstånd redan länge varit i kris landsomfattande.

Även i Vasa har antalet klienter ökat betydligt under de senaste åren och förändringen ser ut att vara permanent. Alla möjliga effektiveringsåtgärder har redan vidtagits, men det behövs helt enkelt mer anställda."

Nio nya tjänster - Öhman hoppas att fullmäktige inser behovet

Enligt Thomas Öhman handlar det om nio nya tjänster inom barn- och familjesocialarbete, som på ett eller annat sätt skulle underlätta för barnskyddet. Kostnaden för dessa skulle landa på 560 000 euro.

Thomas Öhman
Bildtext Thomas Öhman.
Bild: Yle/Roger Källman

- Det är svåra tider, staden har ett stort underskott som ska täckas. Men jag hoppas att vi ska få lös de pengar som behövs, säger Thomas Öhman.

Enligt planen behandlar fullmäktige nästa års budget den 12 november.

"Risken är att vi inte orkar"

På serviceområdet för barn- och familjesocialarbete, dit barnskyddet hör, berättar socialarbetarna Tiina Böling och Sofia Mellberg-Kultti om läget inom barnskyddet.

- Det skulle vara mycket viktigt med fler anställda. Dels för att kunna ge så bra service som möjligt och dels för att våra nuvarande anställda ska orka med sin börda. Risken är att de inte orkar och säger upp sig, säger Böling.

- Det är ett givande jobb. Men man har hela tiden känslan av att man inte kan göra ett så bra jobb som man skulle önska. Vi har för många klienter per anställd, säger Mellberg-Kultti.

Diskutera och samarbeta - omhändertagande sista utvägen

Den som inte är insatt kanske tror att barnskydd handlar om att myndigheterna hämtar bort barn från deras föräldrar. Men det är alltid den sista utvägen.

Sofia Mellberg-Kultti berättar att det i mångt och mycket handlar om att diskutera med föräldrarna och barnen, om att samarbeta med skolan och med till exempel hälsovården och psykiatrin.

Betyder det att ni kan vara på plats i hemmet?

- Vi gör många hembesök. De flesta träffarna sker i hemmet. Men det känns nog som att vi skulle behöva mer tid för att lära känna barnen.

Om inga andra lösningar finns blir det aktuellt med omhändertagande av barnet eller ungdomen. Då är alternativen en plats i en fosterfamilj eller på en anstalt.

- I sådana fall handlar det ofta om föräldrarnas missbruk, eller så kan det vara tonåringar som har problem med missbruk, säger Mellberg-Kultti.

Inte enbart dystert

Även om Böling och Mellberg-Kultti är oroliga för de barn som far illa, ser de också mycket hopp i det arbete som utförs.

- Många börjar må bättre tack vare det vi gör och föräldrarna tar mer ansvar. Jag träffar ofta mina gamla klienter och de är många gånger tacksamma för den insats vi har gjort, säger Böling.

Böling drar paralleller mellan sitt arbete och det arbete som en tolk gör.

- Vi försöker hjälpa föräldrarna att se och förstå sina barn. Sen försöker vi få skolan att förstå hur just det här barnets vardag ser ut och att det är rätt förståeligt om läxorna inte blir gjorda.

Hur hitta behöriga sökanden?

När man tidigare sökt socialarbetare till tillfälliga tjänster inom barn- och familjesocialarbete har man inte fått behöriga sökanden.

Så hur ska man nu lyckas få behöriga sökanden till eventuella nya tjänster?

- Till tjänster med osäker fortsättning söker sig inte kompetenta sökanden. Därför försöker vi nu grunda tjänster som skulle locka bättre, förklarar Thomas Öhman.

På samma fråga svarar Tiina Böling så här:

- Med tiden. Sen finns det folk här som har visstidsanställningar som kanske skulle bli kvar här om de fick en fast tjänst. Det är alltid lättare att hitta folk till fasta tjänster än till vikariat.

Brist på socialarbetare i Österbotten - utbildarna reagerar

På Åbo Akademi och Åbo universitet är man överens om att det finns ett stort behov av socialarbetare, inte minst i Åboland och Österbotten.

Därför har man inlett ett samarbete. Den här hösten är den första möjligheten för studerande inom socialpolitik på Åbo Akademi i Vasa att via Åbo universitet få behörighet inom socialt arbete.

Föreläsningarna och studielitteraturen är främst på finska, men de som studerar får skriva tentamen och examensarbeten på svenska.

Studerande tror på goda arbetsmöjligheter

Johanna Hänninen, Ronja Rantanen och Ida Holm studerar för andra året. De utgör hälften av den första kull som tagit chansen att få behörighet inom socialt arbete.

- Det har alltid funnits i tankarna att jag vill studera socialt arbete på ett eller annat sätt och nu fick jag möjligheten, säger Hänninen.

Johanna Hänninen, Ronja Rantanen och Ida Holm studerar socialpolitik och socialt arbete på Åbo Akademi i Vasa.
Bildtext Johanna Hänninen, Ronja Rantanen och Ida Holm.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Alla tre har hunnit tänka tanken att ett jobb inom just barnskyddet kunde vara ett alternativ.

- Som socialarbetare tror jag att vi kommer att ha goda arbetsmöjligheter efter studierna, säger Rantanen.

Så hur ligger det till med finskkunskaperna?

- De flesta av oss är tvåspråkiga. Men vissa har en bättre svenska än finska. Men man lär ju sig nu under studiernas gång, säger Holm.

På Vasa stad säger Tiina Böling att en del av de anställda inte behärskar svenska och vice versa. Det har man löst genom att dela upp klienterna enligt språk.

Fredrica Nyqvist, lektor i socialpolitik på Åbo Akademi i Vasa.
Bildtext Fredrica Nyqvist.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Fredrica Nyqvist är akademilektor i socialpolitik på Åbo Akademi i Vasa. Hon är nöjd med antalet studerande som valt just socialt arbete.

- Det är ett bra resultat med tanke på att det här är första året som möjligheten ges, säger Nyqvist.

Nyqvist är säker på att dessa studerande när de utexamineras om några år, kommer att få jobb som socialarbetare.

Diskussion om artikeln