Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Skolorna i Vasa är fulla till bristningsgränsen - Liv och Clara får äta lunch vid sina pulpeter

Från 2018
Uppdaterad 31.10.2018 08:52.
Eleverna Liv Svartsjö och Clara Åbrendt i Gerby skola äter lunch vid sina pulpeter.
Bildtext Eleverna Clara Åbrandt och Liv Svartsjö äter skollunch vid sina pulpeter.
Bild: Yle/Johanna Ventus

Flera svenskspråkiga skolor i Vasa har stora problem med att få alla elever att rymmas in. Värst är situationen i Gerby och Sundom där eleverna äter lunch vid sina pulpeter då de inte ryms in i matsalen.

Lunchen är i full gång i Gerby skola då Yle Österbotten är på besök.

Kön till serveringen ringlar lång. Men då eleverna har fått sin mat är det flera som styr stegen tillbaka till klassrummet istället för att sätta sig i matsalen.

Det här eftersom skolan är så full att alla inte får plats i matsalen.

- Vi äter i tre skift men ändå måste vi utnyttja klassrummen för att alla ska få rum, säger rektor Fredrik Sundell.

Rektor Fredrik Sundell i Gerby skola.
Bildtext Rektor Fredrik Sundell i Gerby.
Bild: Yle/Johanna Ventus

För få klassrum och för stora grupper

I Gerby har man redan länge tampats med utrymmesbrist. Trots att man lånat utrymmen av Björkdungens daghem har man ett klassrum för lite konstaterar Sundell. Problemet är att klassrummen är små och eleverna många.

- Vi har helt enkelt för få klassrum. Våra årskurser i år är så stora att vi borde dela in dem i tre grupper. Det är ett problem då skolan är byggd för två parallella klasser.

Hur märks det konkret att det är mycket elever i skolan?

- Det blir trångt och livligt och kan ibland bli ganska oroligt, säger Sundell.

Två elever som just ätit sin lunch vid pulpeten är Liv Svartsjö och Clara Åbrandt som går i trean. De tycker båda att det är trångt i skolan.

Eleverna Liv Svartsjö och Clara Åbrendt i Gerby skola.
Bildtext Liv Svartsjö och Clara Åbrandt.
Bild: Yle/Johanna Ventus

- Ibland då man ska föra brickan är det jättemånga före i kön. Det kan också vara jättemycket ljud i matsalen och trångt då man ska hämta mat, säger Åbrandt.

- På morgonen då alla tränger sin in genom samma dörr är det trångt, säger Svartsjö.

Hur är det att koncentrera sig i klassrummet?

- Ibland blir det mycket ljud och då säger vår lärare till men alla lyder inte, säger Åbrandt.

Fullt redan nu i Sundom och fler elever på kommande

Också i Sundom är det trångt i korridorerna konstaterar rektor Annika Snickars. Med 228 elever är det fullt redan nu och då man nästa höst blir nästan 20 elever fler är gränsen nådd sedan länge.

- Vi har diskuterat det mycket med kollegorna och många upplever en oro bland eleverna. Det finns inte en lugn stund i skolan utan det är hela tiden något som händer, medan en del av eleverna äter är andra å väg ut på rast.

- Det uppstår fler konflikter mellan eleverna än tidigare. Det handlar inte om allvarliga saker, men det finns en större friktion mellan eleverna då det är så trångt.

Att det kan kännas stressigt då det är trångt i både klassrum och korridorer bekräftar eleverna William Köping, Attle Birell, Ida Eloluoma, Linn Ahlskog och Ebba Lingonblad som går i klass tre i Sundom skola.

Fem elever vid Sundom skola ser in i kameran.
Bildtext Willian Köping, Attle Birell, Ida Eloluoma, Linn Ahlskog och Ebba Lingonblad går alla i Sundom skola.
Bild: Yle/Johanna Ventus

- Ibland då det är morgonsamling är det trångt.

- Det kan vara jättetrångt då också fyrorna ska ut på rast.

- Det kan vara jättemycket ljud vilket är störande ibland

Svårt att leva upp till läroplanen då det inte finns utrymme

Rektor Annika Snickars har också upplevt en frustration bland lärarkollegorna.

Till exempel är det svårt att leva upp till läroplanen och skapa en kreativ och pedagogisk läromiljö då lärarna långt är knutna till sina klassrum.

- Det är svårt att dela på gruppen och göra olika saker med delar av klassen då det inte finns något annat utrymme än klassrummet att tillgå.

- Sedan är det också frustrerande för lärarna att jobba i den konstant höga ljudnivån. Det märks att lärarna är trötta i slutet av dagen, säger Snickars.

Rektor Annika Snickars står framför skolan i Sundom.
Bildtext Rektor Annika Snickars
Bild: Yle/Johanna Ventus

"Skoldirektören: gränsen nådd då eleverna äter vid sina pulpeter"

Skoldirektör Marianne West är medveten och situationen i både Sundom och Gerby och lovar att Vasa stad prioriterar frågan att lösa utrymmesbristen i skolorna.

Är gränsen nådd då eleverna äter lunch vid sina pulpeter?

- Ja det kan man nog säga, alla borde få äta lunch i matsalen, säger West.

Elevantal 20.9.2018 samt uppskattning hösten 2019
hösten 2018hösten 2019
Borgaregatans skola377374
Gerby skola276286
Haga skola125128
Sundom skola228246
Vikinga skola237238
TOTALT12431272

I Gerby har man redan en plan. Där ska ett nytt daghem byggas och då det är klart ska Gerby skola få ta över de utrymmen som Björkungens daghem nu använder.

Problemet är att det nya daghemmet inte är byggt ännu och att det betyder att det i alla fall i två år framåt kommer att vara trångt för eleverna i Gerby.

Den lösning som ligger närmast till hands är en tillfällig barack och Marianne West hoppas få med tilläggsanslag i budgeten innan årsskiftet.

Cyklar och elever framför Gerby skola.
Bildtext Gerby skola.
Bild: Yle/Johanna Ventus

Då det gäller skolan i Sundom är planen mer öppen.

- Vi har tillsatt en behovsutredningsgrupp som tittar på lösningar för Sundom skola. Ett alternativ är att bygga till baracker som kunde bli permanenta tilläggsutrymmen. En annan möjlighet är att bygga ut skolan i Sundom. Vi borde hitta en lösning så fort som möjligt, säger West.

- Blir en kommunfusion aktuell kanske vi kan samarbeta med Solf, men där har man också många elever.

Hur ser det då ut med framförhållningen, kommer man att stå inför nya utrymmesproblem om några år?

- Det är svårt att säga. Enligt statistiken ser det ut att stabilisera sig i Sundom och det blir snarare fråga om en minskning än en ökning på sikt. Men vi vet till exempel inte vad Wätsiläs planer för Vasklot kommer att betyda för inflyttningen till Sundom.

- I framtiden måste vi också se på hur Borgaregatans skola ska kunna svälja ökningen från de lägre klasserna.

Skolorna i Vasa är fulla till bristningsgränsen - eleverna får äta lunch vid sina pulpeter

8:47

Diskussion om artikeln