Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Två stora broprojekt hägrar i Pargas – även Hessundsbron ska förnyas

Från 2018
Rävsundsbron.
Bildtext Rävsundsbron är över 50 år gammal.
Bild: Nora Engström / Yle

Både Rävsundsbron och Hessundsbron i Pargas ska ersättas om några år. Stora vägprojekt planeras alltså på den livligt trafikerade Skärgårdsvägen.

Planeringsarbetet för att bygga en ny Rävsundsbro mellan Pargas och S:t Karins har pågått redan i flera år.

Nu har Närings-, trafik- och miljöcentralen konstaterat att det skulle vara vettigt att inkludera även en ny Hessundsbro i planen, berättar projektchef Matti Kiljunen.

De äldsta delarna av Hessundsbron, som står vid infarten till Pargas centrum är från 1930-talet.

Hessundsbron.
Bildtext Myndigheterna vill förnya Hessundsbron i Pargas.
Bild: Nora Engström / Yle

– Hessundsbron är ganska gammal. Vi får inte den maximala nyttan ur den nya Rävsundsbron, om de tyngre långtradarna inte kan köra över den gamla Hessundsbron vidare till Pargas centrum. Det känns vettigt att kombinera planeringen av två projekt som ligger så nära varandra, säger Kiljunen.

De två broarna ska byggas samtidigt

Det här betyder exempelvis att planerna för de nya broarna presenteras samtidigt för allmänheten. Det är också meningen att konkurrensutsätta byggprojekten samtidigt, vilket torde spara på resurser, anser NTM-centralen.

Enligt NTM-centralen behövs inte lika stora utredningar för Hessundsbron som för Rävsundsbron, och därför kunde broarna byggas samtidigt.

För tillfället tar miljömyndigheterna ändå ställning till om en miljökonsekvensbedömning behövs för den nya Hessundsbron. I så fall drar planeringsarbetet ut på tiden.

Hessundsbron.
Bildtext Delar av Hessundsbron är från 1930-talet.
Bild: Nora Engström

Meningen är att bygga de nya broarna samtidigt. Det här borde ändå inte innebära större strul för trafiken på Skärgårdsvägen.

– De här båda broarna ska byggas invid de nuvarande broarna. De gamla broarna är alltså i bruk då de nya byggs och störningarna i trafiken är rätt små, säger Kiljunen.

Meningen är att de nya broarna ska vara bredare än de gamla. På det sättet kan trafiken löpa med två filer exempelvis under vägarbeten.

Terrängmätningar genomförs vid Rävsundsbron i höst

Samtidigt fortsätter också planeringsarbetet för en ny Rävsundsbro, berättar projektchef Matti Kiljunen.

NTM-centralen genomför kompletterande terrängmätningar omkring Rävsundsbron under hösten.

Innan årsskiftet konkurrenssätts arbetet med att göra en vägplan för Rävsundsbron, och det arbetet ska sedan inledas efter årsskiftet.

Rävsundsbron.
Bildtext Rävsundsbron.
Bild: Nora Engström / Yle

– Det är inte ett dokument för själva bygget, men den är så precis att vi vet den exakta platsen för var brons konstruktioner placeras. Det här behövs för själva byggplanen, säger Kiljunen.

Vägplanen är alltså en konkret plan för var bron ska byggas, och var exempelvis brons pyloner eller stödbalkar ska stå.

Samtidigt görs vidare utredningar exempelvis om terrängen omkring bron.

Tar flera år innan nya broar står klara

Den godkända vägplanen kan också användas som grund, sedan då staten ska förhandla om att köpa mark omkring den nya bron.

Enligt Kiljunen tar det cirka ett och ett halvt år innan vägplanen står klar, så det är frågan om en lång process. Det tar alltså ännu flera år innan byggarbetet kan inledas.

Rävsundsbron.
Bild: Nora Engström / Yle

Dessutom kräver projektet finansiering, konstaterar Kiljunen. Enbart den nya Rävsundsbron kostar uppskattningsvis 45 miljoner euro.

– Det tar ungefär två år innan vägplanen är färdig och godkänd. Beslut om hur projektet läggs på entreprenad har inte heller ännu fattats. Men vi har ingen panik, utan planeringsarbetet kan genomföras i normal ordning, säger Kiljunen.

Diskussion om artikeln