Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Förvaltningsplanen för varg ska förnyas – men det behövs ett beslut från EU-domstolen innan man vet hur det går med den stamvårdande jakten

Från 2018
Varg i skog.
Bildtext Arkivbild.

Förvaltningsplanen för vargen är det dokument som står för grund för hur vargstammen ska skyddas, utvecklas och eventuellt begränsas. Den senaste versionen är publicerad för tre år sedan och nu ska den förnyas.

Det är Jord- och skogsbruksministeriet som arbetar med att förnya förvaltningsplanen, och i arbetet ingår flera olika intressegrupper som ska höras. För tillfället är arbetet ännu i startgroparna i och med att arbetsgrupperna för arbetet tillsattes i början av september.

Sami Niemi som är konsultativ tjänsteman och sitter med i arbetsgrupperna som förbereder förvaltningsplanen säger till Svenska Yle att frågan om stamvårdande jakt ännu är oklar.

Sami Niemi.
Bildtext Sami Niemi jobbar med den nya förvaltningsplanen för vargstammen.
Bild: Axel Nurmio

– Jag vet att många väntar på den stamvårdande jakten. Vi måste ändå vänta på vad den europeiska domstolen säger om det ärendet, förrän vi kan ta ställning till den frågan.

Med det här hänvisar Niemi till att Högsta förvaltningsdomstolen har bett att EU-domstolen ska ge ett förhandsavgörande om den stamvårdande jakten i Finland.

Om EU:s domstol anser att den stamvårdande jakten var laglig, kommer vi då att se stamvårdande jakt i framtiden?

– Det är inte min sak att säga, eftersom vi ska ta ställning till det med arbetsgruppen. Visst hade den stamvårdande jakten sina fördelar, men vi borde kanske också jobba med de nackdelar som den hade, säger Niemi.

Problemen kartläggs innan lösningarna sållas fram

Bland intressegrupperna som är med i förnyandet av förvaltningsplanenfinns såväl myndigheter och aktörer inom den tredje sektorn, som till exempel jägare och naturskyddsföreningar.

Hittills har man hunnit diskutera hur man kan förebygga skador på jakthundar. Nästa på agendan är hur andra arter och husdjur ska skyddas.

Arbetsgruppen ska också diskutera hur man ska handskas med vargar som rör sig nära gårdsplaner. I dag anser man att en varg har besökt en gårdsplan om den har rört sig 100 meter från ett bebott hus, trots att den kanske har varit i skogen nära hus eller på en väg.

I det skedet av arbetet som ministeriet befinner sig nu kartlägger man alltså vilka som är de största problemen angående vargen. Under våren ska man tillsammans komma fram till vilka lösningar som finns på problemen och vilka lösningar som är användbara.