Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

"Barnen gråter redan på morgonen och frågar vem som i dag ska sköta om dem" - minst en obemannad tur på daghemmet varje dag, svarar en knapp fjärdedel i Svenska Yles daghemsenkät

Från 2018
Uppdaterad 24.10.2018 00:45.
Pennor
Bild: Yle/Carolina Husu

Fyrtio procent av den kommunalt anställda daghemspersonalen i Helsingfors som svarat på Yles enkät säger att de har en obemannad tur varje vecka på daghemmet där de jobbar. Direktören för den svenska servicehelheten uppger ändå att de vanligtvis har noll obemannade turer om dagen, medan bolaget som anställer vikarier medger att det finns problem.

- Det är tryggt på det sättet att inga barn dör eller ens försvinner, men både barn och vuxna har jätte bråttom hela tiden så helhetskänslan blir inte lugn och trygg.

Så skriver en person som jobbar på ett kommunalt daghem.

Sammanlagt 85 personer som jobbar på stadens daghem svarade på Yles daghemsenkät.

Två dagisenkäter - så här gjordes de

Visualisering av svaren på daghemsenkät.

En dryg femtedel av dem skriver att de är nästan utbrända. Endast sju procent svarar att de mår superbra.

- Det har funnits stunder då jag ensam har fått sköta om över femton barn. Jag tycker det är helt asigt att det inte gjordes någonting åt hela situationen redan för många år sen, skriver en person.

- Vi har konstant personalbrist och det betyder att barnen blir oroliga. De gråter ren på morgonen och frågar oss vem som i dag kommer och sköter om dem? skriver en annan person.

Nästan hälften svarar att de upplever att daghemmet är en trygg miljö för barnen. En dryg femtedel svarar ändå att daghemmet är en otrygg miljö för barnen.

Du kan läsa personalens berättelser om bemanningsläget på daghemmen längst ner i artikeln.

Yle Huvudstadsregionen har också tidigare berättat om den svåra personalbristen bland annat i den kompletterande dagvården på Drumsö.

Vikarien är som ett extra barn man måste se efter

Visualisering av svaren på daghemsenkät.

Staden: Vanligtvis noll obemannade turer

Nästan en fjärdedel svarar att de har en eller flera obemannade turer på sitt daghem varje dag. Fyrtio procent skriver att de har en obemannad tur varje vecka.

Drygt tio procent svarar att de sällan eller aldrig har en obemannad tur. Tre personer lät bli att svara på frågan.

Visualisering av svaren på daghemsenkät.

Niclas Grönholm, direktör för den svenska servicehelheten vid sektorn för fostran och utbildning, uppger att de vanligtvis har noll obemannade turer per dag.

Han skriver att de tar in vikarier då personalen är sjuk och att föreståndarna också kan flytta på personalens turer för att få dagen att gå ihop.

Niclas Grönholm, linjedirektör vid utbildningsverket i Helsingfors, november 2015
Bildtext Vanligtvis blir noll turer obemannade på de svenska daghemmen per dag, uppger Niclas Grönholm, direktör för den svenska servicehelheten vid sektorn för fostran och utbildning.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Personalen skriver ändå i sina svar att det råder personalbrist, att de måste jobba övertid och att det är svårt att få tag på vikarier.

- Man är tvungen att vara ensam med för många barn, det är svårt att få vikarier. Då blir personalen överbelastad och irriterad och det går ut över barnen, skriver en person.

- Ibland har vi fått vikarie, ibland inte. Dessutom är det ofta som vikarien inte ens är närapå kompetent, så tyvärr är dagarna då vi har vikarier ändå otrygga. Vikarien är som ett extra barn man måste se efter, skriver en annan person.

I sjuttio procent av personalens fritt formulerade svar lyfts personalbristen fram. I en tredjedel lyfts det fram att man måste arbeta övertid, medan drygt en fjärdedel skriver att det är svårt att få tag på vikarier.

Enligt förmannen borde man på kort varsel vara beredd att kunna jobba vilken tur som helst

Visualisering av svaren på daghemsenkät.

Seure: Svårt att få svenskspråkiga vikarier

- Det har alltid varit svårt att få personal till svenskspråkiga daghem, säger Kaarina Liimatainen, försäljningschef på bemanningsbolaget Seure.

Stadens daghem kan beställa vikarier via Seure.

- Situationen har om möjligt blivit ännu svårare sedan början av 2018. Det råder stor brist på arbetskraft. Vi tror att det har att göra med att arbetsmarknaden mår bättre. Svenskspråkiga anställda har flera jobb att välja mellan, säger Liimatainen.

En leende kvinna mot en vit bakgrund.
Bildtext - Vi försöker se till att det oftare skulle vara samma vikarier som kommer till ett och samma dagis, säger Kaarina Liimatainen, försäljningschef på bemannignsbolaget Seure.
Bild: Seure/ Nina Kaverinen

Hon säger att det borde finnas fler studieplatser till barnskötare eller barnträdgårdslärare.

Seure rekryterar i första hand behörig personal men i vissa fall även andra personer som tidigare jobbat med barn, säger Liimatainen.

Personalstyrkan är under den lagstadgade varje dag

- Lönenivån är något som vi måste följa upp. Flera städer har också lovat löneförhöjningar till daghemspersonalen.

En barnträdgårdslärare får i Helsingfors kring 2 400 euro i månaden. Staden har lovat höja lönerna med knappt 200 euro nästa år.

En illustration av ett daghem

"Seures vikarier är inget att ha"

I sina enkätsvar kritiserar några i personalen Seures vikarier.

- Seures vikarier är inget att ha. Arbetet går bara långsammare då vi måste förklara allt för dem, skriver en person.

Liimatainen säger att hon är medveten om att några i personalen varit missnöjda med vikarierna. Seure har diskuterat problemet med staden.

- Vi anser att det här kan bero på att när det kommer en ny person så kan hen inte känna till alla barn och veta hur arbetet går till på ett visst daghem.

Då kan den ordinarie personalen känna att det är betungande att introducera nya vikarier till jobbet när det också i övrigt har varit bråttom på morgonen och det saknas flera personer, säger Liimatainen.

- Vi försöker jobba med det här tillsammans med städerna så att det oftare skulle vara samma vikarier som kommer till ett och samma dagis.

En illustration av ett daghem

Här hittar du personalens berättelser om personalbrist och trygghet

Klicka på rubrikerna nedan så får du upp olika berättelser. I statistiken ovan redogör vi för den kommunala sidan, men i berättelserna finns också svar av personer som jobbar på privata daghem i Helsingfors.

Att jobba som lärare inom småbarnspedagogik i en förskola i Helsingfors är mycket givande. I en trygg miljö vågar barnen utforska och lära sig. Hela Helsingfors är vår inlärningsmiljö och vi tar vara på pärlor av stadens kulturutbud utgående från barnens intressen.

Det värmer mitt hjärta att det finns så mycket konserter, museer, teatrar och idrottsmöjligheter i staden som är avgiftsfria för barngrupper. Vi jobbar mycket kring tema-arbete där barnens erfarenheter, intressen och kunskaper styr vår verksamhet.

(Jobbar på kommunalt daghem)

Jag trivs, men det är enormt stressigt. Grundtrygghet för barnen går nu någorlunda att organisera, men även det tar mycket kraft. Det påverkar nog hälsan i längden.

(Jobbar på kommunalt daghem)

Jag önskar att grupperna vore mindre, det är ibland till och med farligt hur många småbarn en person har ansvar för.

(Jobbar på kommunalt daghem)

Att jobba med barn är framförallt roligt men samtidigt väldigt tungt. Jag skulle önska att alla skulle förstå att vi gör vårt bästa och att vi inte endast leker med barnen utan försöker göra dem redo för framtiden.

Vi försöker se till att alla barnen skulle få lika mycket uppmärksamhet och ha en trygg vardag.

(Jobbar på privat daghem)

Många barn kan gå illa p.g.a. outbildad och trött personal och personalen varierar mycket p.g.a. inhoppare. Personalen skulle behöva mentorer eller stödgrupper. Barnen kan ha svårt att knyta an till personalen och redan det kan skapa många problem för tryggheten.

(Inhoppare)

Trots trötthet ibland är personalen samvetsgrann och har hög arbetsmoral. Vi lämnar dokumentering och annat pappersjobb för att fokusera på barnen.

(Jobbar på kommunalt daghem)

Vi har ett barn som behöver en vuxen hela tiden så att hen inte gör andra barn illa, men det finns inte resurser för det. Så alla får vara rädda för när det ska hända någonting.

(Jobbar på kommunalt daghem)

Jag jobbar i en barngrupp med barn under 3 år. Att ha 12 barn och 3 vuxna med barn i åldern 1-2 år är för mycket. Barn i den åldern behöver hjälp med nästan allting och det får oss vuxna att känna att vi inte räcker till.

(Jobbar på kommunalt daghem)

Personalen jobbar 7 timmar och 45 minuter medan de flesta barnen har över 8 timmars dagar. Dessutom jobbar personalen i skift då vi öppnar klockan 7 och stänger klockan 17:30.

Detta resulterar i att vi har full personalstyrka och enligt lag tillräckligt med personal endast mellan kl 9:45 och 14:45.

Om all personal är på plats vill säga!

(Jobbar på kommunalt daghem)

Om alla i personalen är på plats så är det nog ganska tryggt, men då det är brist på personal så blir det ganska annorlunda. Vi säger ofta åt arbetskompisarna “jag klarar mej nog.” Då tänker vi inte så mycket på barnen och hur de skall klara sej.

(Jobbar på kommunalt daghem)

Det är tryggt på det sättet att inga barn dör eller ens försvinner, men både barn och vuxna har jättebråttom hela tiden så helhetskänslan blir inte lugn och trygg.

(Jobbar på kommunalt daghem)

Då barnträdgårdslärarna planerar blir barnskötarna ensamma med barngruppen. Det finns grupper på dagis där det jobbar bara två personer och då blir man ensam med barnen.

(Jobbar på kommunalt daghem)

Det har funnits stunder då jag ensam har fått sköta om över femton barn. Jag tycker det är helt asigt att det inte gjordes någonting åt hela situationen redan för många år sen - t.ex. att jobbet skulle ha gjorts attraktivare.

Vem vill jobba med så mycket ansvar och tjäna så pass mycket under genomsnittet!? Fast jobbet kan vara roligt och givande kan jag inte rekommendera att välja det.

Dessutom mobbas det hemskt mycket, så unga människor hoppar av stup i kvarten - det borde absolut åtgärdas också!

(Jobbar på kommunalt daghem)

Personalbrist, svårt att få vikarier. Mycket kontorsuppgifter vilket betyder mindre tid för barnen. Vi får hela tiden fler uppgifter, men inga gamla eller onödiga uppgifter tas bort, arbetsmängden blir bara större.

(Jobbar på kommunalt daghem)

Tiden vi har för ett enskilt barn är mycket liten.

(Jobbar på kommunalt daghem)

Vi har konstant personalbrist och det betyder att barnen blir oroliga. De gråter ren på morgonen och frågar oss vem som idag kommer och sköter om dem?

(Jobbar på kommunalt daghem)

Man är tvungen att vara ensam med för många barn, det är svårt att få vikarier. Då blir personalen överarbetad och irriterad och det går ut över barnen.

(Jobbar på kommunalt daghem)

Ibland har vi fått vikarie, ibland inte.

Samma morgon som det fattas personal kan man förstå att det kan vara svårare att t.ex. få vikarie, men vet man om på förväg att det nästa dag heller inte är full bemanning, så torde förmannen hinna ordna en vikarie.

Om det inte är full bemanning i gruppen inverkar det inte bara på personalens ork utan såklart också på tryggheten. Vi kanske inte kan ta oss ut med för få vuxna, det finns inte tillräckligt med ögon och hjälp som räcker till alla barn inomhus heller.

Dessutom är det ofta som vikarien inte ens är närapå kompetent, så tyvärr är dagarna då vi har vikarier, d.v.s. full bemanning trots att ordinarie personal inte är på plats, ändå otrygga, eftersom vikarien är som ett extra barn man måste se efter.

(Jobbar på kommunalt daghem)

Personalstyrkan är under den lagstadgade varje dag. Problemet är att barnen har långa dagar medan personalen jobbar 7 timmar och 45 minuter. Dessutom tas ej vikarier in p.g.a fortbildningar och kurser och inte heller alltid då någon är sjuk.

Vikarier är också oerhört svåra att få tag på p.g.a arbetets låga lön och höga tempo.

(Jobbar på kommunalt daghem)

Jag är ibland ensam till kl. 9 p.g.a. personalfrånvaro, stressen leder till att många också blir fysiskt sjuka. Vi måste hoppa in i andra enheter och hjälpa, vilket leder till färre personal på den egna enheten och ändrade planer.

Möten på möten på möten.... Barnen glöms bort. Har jobbat mycket länge på dagis nu och tänker bara på att byta jobb!!!

Stackars barn i hela denna fina nya pedagogiska småbarnsfostran. Förmannen stöder inte, utan plattar ner.

(Jobbar på kommunalt daghem)

Barnen kommer gärna till dagvården och de verkar glada och nöjda.

(Jobbar på kommunalt daghem)

Det finns mer än tillräckligt med personal och man har tid för det enskilda barnet. Personalen ger barnen såväl utmaningar som stöd, famn och en djup pedagogisk grund.

(Jobbar på privat daghem)

Inomhus är det för det mesta tryggt och de vuxna har koll på alla barnen. Då vi går till parken är det ibland på gränsen till otryggt då man går ensam med 7 eller 8 barn. Ifall någon skulle få för sig att rymma måste man välja mellan gruppen och det enskilda barnet.

(Jobbar på privat daghem)

Visst blir det otryggt om någon i personalen är borta, då brukar det hända och ske. Det känns som om man måste töja sig åt alla håll, se allting och orka vakna följande morgon och hoppas på att alla är på jobb.

(Jobbar på privat daghem)

Otryggt blir det p.g.a. personalbrist, många sjukledigheter, vikariebrist och övertrött personal.

(Jobbar på privat daghem)

Det finns stora skillnader daghem emellan, det borde inte få finnas så stora kvalitetsskillnader. Alldeles för mycket obehörig personal. En del kan vara ok men en del är inte alls lämpliga för att jobba på daghem; ingen erfarenhet, ingen kunskap, ingen helhetskoll, vilket skapar mycket otrygga situationer.

En del förmän sysslar tyvärr med grejer som verkligen inte är okej. Enligt förmannen borde man på kort varsel vara beredd att kunna jobba vilken tur som helst.

Det är ohållbart med tanke på privatliv. Man måste alltid ha en plan B ifall ens egen arbetstur inte håller.

Lönen är absolut för låg i förhållande till det enorma ansvar och de krav som ställs på personalen.

Barn som behöver extra stöd får inte det. Det leder till att hela personalen är helt fast med de barn som behöver stöd, vilket å sin sida leder till det att resten av gruppen leds av alldeles för lite personal och lider av det.

(Före detta anställd vid staden)

Jag trivs med Helsingfors som arbetsgivare.

Det stora problemet är att få tillräckligt med människor rekryterade. Dagvårdsplatser behövs det hela tiden mer av i staden som växer. Men det finns inte utbildad personal. Fokus borde läggas på hur man ska få fler att vilja jobba inom branschen.

(Jobbar på kommunalt daghem)

På vårt dagis går det ganska bra och vi har behörig personal. Ändå känns det ibland stressigt då vi t.ex. saknar vikarier. Har hört om flera andra svenska daghem i Helsingfors där situationen är mycket värre.

(Jobbar på kommunalt daghem)

Jag har ett stort intresse för att utbilda mig till barnträdgårdslärare, men har inte möjlighet att studera på heltid. Jag gör redan nu en massa uppgifter som hör till barnträdgårdsläraren men jag saknar behörighet och skulle väldigt gärna ha det.

Hoppas på att det någon dag kommer en barnträdgårdslärarutbildning som man kunde studera genom flexstudier, så att man kunde jobba vid sidan om studierna.

(Jobbar på privat daghem)

Just nu är det personalbristen som tynger mest.

Det gör mig så frustrerad att inte kunna göra det jobb jag älskar ordentligt - för jag hinner helt enkelt inte. Kraven på småbarnspedagogiken höjs hela tiden, vilket är jättefint, men resurserna krymper samtidigt, vilket gör det omöjligt.

(Jobbar på kommunalt daghem)

Föräldrarna/kunderna uppskattar arbetet men i samhället uppskattas det inte alls, vilket bland annat syns på lönerna.

Frustrerande också då barn med specialbehov inte får den hjälp de behöver i tid. Många daghem har för lite personal och i många fall har en person fler barn på sitt ansvar dagligen än vad lagen förutsätter.

Genom att inte ta in vikarier sparar man och det drabbar den ordinarie personalen som lappar för dem som är borta.

(Jobbar på privat daghem)

Vårt arbete borde lyftas mer, det handlar om utbildad personal som arbetar med undervisning. Ingen barnparkering.

Hur ska vi kunna följa grunderna för planen för småbarnspedagogik om det inte finns personal? Kvaliteten på pedagogiken skapas av de som arbetar.

(Jobbar på privat daghem)

En illustration av ett daghem

Diskussion om artikeln