Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Ingen inom vården kan tvingas vaccinera sig - lagen har inte varit tydlig

Från 2018
En hand med en blå gummihandske håller i en vaccinspruta som tryckts in i en persons arm.
Bild: EPA-EFE/STR

Social- och hälsovårdsministeriet föreslår en precisering av lagen om smittsamma sjukdomar eftersom en del arbetsgivare inom vårdsektorn tolkat lagen för strängt.

I mars 2017 trädde en ny smittskyddslag i kraft i Finland som föreskrev att vårdpersonal och studerande som jobbar bland högriskpatienter efter mars 2018 ska vara vaccinerade mot en del smittsamma sjukdomar.

Faktum är att lagen aldrig föreskrivit vaccinationstvång för hälsovårdspersonal, vilket också Institutet för hälsa och välfärd THL försökte informera om mer eller mindre framgångsrikt innan lagen trädde i kraft.

Det är just paragrafen gällande vaccinering av anställda och studerande som ska omformuleras.

- Formuleringen var kanske lite olycklig, lite för vag från början, säger överläkare Hanna Nohynek vid Institutet för hälsa och välfärd THL till Svenska Yle.

Omfattande kritik och olika tillämpningar

Problemet är att den nya smittskyddslagen tillämpats väldigt olika av arbetsgivare inom social- och hälsovården.

På sina håll har lagen tolkats så att precis alla verksamma inom socialsektorn och vårdbranschen måste ha ett fullgott vaccinationsskydd för att skydda patienter.

Det finns arbetsgivare som hotat med uppsägning och så finns det arbetsgivare som genom diskussion och information fått till stånd en hög vaccinationstäckning

Exempelvis Kuopio universitetssjukhus har förutsatt att alla personer som räknas till vårdpersonalen ska vara vaccinerade mot säsonginfluensa, rapporterar Yle Uutiset.

- Det finns arbetsgivare som hotat med uppsägning och så finns det arbetsgivare som genom diskussion och information fått till stånd en hög vaccinationstäckning, säger Nohynek.

Lagen har kritiserats av läkare och vårdare som anser att tvång inte är något bra utgångsläge.

På sociala medier har diskussionen om vårdarnas självbestämmanderätt gått het alltsedan lagen trädde i kraft - många har ifrågasatt om exempelvis influensavaccin alls behövs.

Ministeriet: Frivillighet är ledordet

Ministeriet vill en gång för alla entydigt slå fast att det ska vara frivilligt även för vårdproffs att låta vaccinera sig mot olika sjukdomar.

- Vi har ingen tvångsvaccineringslag och ingen kan tvingas till att låta sig vaccineras. Givetvis önskar vi att yrkesfolk inom social- och hälsovården känner till nyttan med vaccin, säger medicinalrådet Anni Virolainen-Julkunen från Social- och hälsovårdsministeriet till Yle Uutiset.

Det har skett en positiv utveckling inom specialsjukvården när det gäller exempelvis hur stor procentuell andel av vårdpersonalen som tagit influensavaccin

Hanna Nohynek

Preciseringen i epidemilagen skulle detaljerat stipulera om frågor gällande vaccinationsskydd exempelvis på sjukhus och bland dem som jobbar med högriskgrupper.

Till högriskgrupperna räknas spädbarn under 12 månader, personer över 65 år samt patienter med olika typer av sjukdomar som gör att det är riskfyllt för dem att smittas.

Kan högriskpatienternas risk öka av att det hela bygger på frivillighet?

- Det har skett en positiv utveckling inom specialsjukvården när det gäller exempelvis hur stor procentuell andel av vårdpersonalen som tagit influensavaccin. Det har skett oberoende av lagen, säger Nohynek vid THL.

Hon tillägger dock att Finland är ett heterogent land och att vi har stora regionala skillnader i fråga om vaccinationstäckningen för olika sjukdomar.

- I vissa enheter vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt är över 90 procent av personalen vaccinerad. Det har man fått till stånd genom diskussion.

Varken influensa, kikhosta, mässling eller vattkoppor ska föras vidare

Anställda och studerande på praktik förutsätts enligt smittskyddslagen ha skydd mot mässling och vattkoppor - antingen via vaccin eller uppnådd immunitet.

Ett årligt vaccinationsskydd mot säsonginfluensa samt kikhostevaccin för dem som arbetar med spädbarn finns också inskrivna.

Egen anmälan tillräcklig

Vid Kuopio universitetssjukhus har vårdare som avböjt vaccin av annat än medicinskt skäl fått en varning, skriver Yle Uutiset.

Samtliga inom hälsovårdspersonalen har ålagts att uppvisa vaccinationsintyg från arbetshälsovården.

Framöver ska det räcka med att en anställd själv uppger att hen har blivit vaccinerad - det anses vara en sådan hälsorelaterad information som arbetsgivaren inte har rätt till utan den anställdas medgivande.

– Det har funnits arbetsplatser där man i god sämja förbättrat vaccinationsskyddet och patientsäkerheten, och så har det funnits andra platser där folk varit i luven på varandra. Vi hoppas att allt ska löpa i sämja och samförstånd, säger Virolainen-Julkunen.