Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Giftiga ämnen hittades i Infjärden – Vasa planerar stor operation för att flytta massorna

Från 2018
Uppdaterad 23.10.2018 20:36.
Infjärden
Bildtext Infjärdens bottenmassor är full av kemikalier.
Bild: Yle/Amanda Bieber

Bottenmassorna i Infjärden i Vasa är full av giftiga ämnen. Proverna visar bland annat på höga halter av arsenik, koppar och krom, samt kvicksilver och zink.

När de skadliga ämnena tar sig upp till ytan finns det en risk att de rinner vidare med regnvatten, snö och is till Metviken och därifrån vidare till havet.

– Halterna är så pass höga att vi måste ta till åtgärder, säger miljödirektören Christer Hangelin vid Vasa stad.

Dyr affär för staden

De förorenade jordmassorna kom upp till ytan i samband med att staden byggde nya Pohjolagatan. Staden vill nu utreda ifall jorden duger som avfall på Stormossen eller om de måste transporteras till till exempel Raumo för grundligare hantering.

Det förorenade området är 1 500 kvadratmeter stort. Staden uppskattar att det finns tiotals lastbilsflak med jord att flytta och det ser ut som att det här kommer att bli en dyr affär för staden.

– Vi har ingen plan för flytten ännu. I planen ska det definieras hur djupt vi ska gräva och det påverkar mängden landmassa. Även transportdistansen påverkar kostnaderna, säger Antti Ruokonen vid stadens kommunteknik.

Bland annat transporten, grävarbetena och mottagandet av jordmassan kommer att innebära kostnader. Dessutom måste staden utreda hur man kan flytta på jordmassorna utan att de skadliga ämnen som ligger i botten av fjärden börjar röra på sig.

– Vi väntar på en analys om det lämpar sig för avstjälpningsplats. Sedan kan vi definiera hur massorna ska hanteras. Vi för en dialog med NTM-centralen, så att allt går som det ska, säger Ruokonen.

– Vi har fått klara instruktioner om att flytta på jordmassan. Men förstås måste vi säkra att vi kan kontrollera riskerna innan en enda grävmaskin lägger skopan i sedimentet.

Inte farliga för människan

Christer Hangelin säger att de skadliga ämnena inte är direkt farliga för människan. Men man ska ändå inte röra den förorenade massan.

– Om man går på den blandas slammet i vattnet, vilket gör att kemikalierna börjar röra på sig. Stränderna vid Infjärden är överlag inga sådana områden där man borde röra sig.

Att rensa upp Infjärden har varit ett evighetsprojekt för Vasa. Staden strävar dock till snabba åtgärder när det gäller att flytta jordmassorna, eftersom kemikalierna kommer i rörelse betydligt snabbare när de är på land än på botten av fjärden.

– Vi jobbar så snabbt som möjligt, så vi får analyserna och planerna färdiga och sedan massan avlägsnad, säger Ruokonen.

Översättning och bearbetning: Juho Teir och Ulrika Stagnäs-Lund
Originaltext: Niklas Joki, Yle Pohjanmaa

Diskussion om artikeln