Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Kommunforskare: De svenskspråkiga i Korsholm avgör om fusionen med Vasa blir av

Från 2018
Uppdaterad 24.10.2018 12:57.
Kollage av replotbron och vasa frihetsstaty. En skylt med texten Vasafusion.
Bild: Yle

Det finns förutsättningar för en fungerande tvåspråkighet om Vasa och Korsholm slås ihop. Det menar kommunforskare Siv Sandberg. Men ska en fusion bli av måste man först lösa den infekterade språkdebatten.

På tisdag bjöds allmänheten in till Vasa universitet för att diskutera fusionsutredningen mellan Vasa och Korsholm. Temat för kvällen var språkets betydelse i processen och invånarnas delaktighet.

Många på plats i salen för att höra om fusionsplanerna mellan Korsholm och Vasa.
Bildtext Nästan fullt i salen då fusionsplanerna skulle diskuteras.
Bild: Yle/Johanna Ventus

Ungefär 200 personer bänkade sig i Lévon-auditoriet. En av talarna var forskaren Siv Sandberg från Åbo Akademi.

Förutsättningar för fungerande tvåspråkighet finns

Enligt Sandberg finns det mycket som talar för att man ska lyckas bygga upp en fungerande tvåspråkighet om Vasa och Korsholm slås ihop.

- Både den finskspråkiga och den svenskspråkiga befolkningsgruppen är tillräckligt stora. Det finns tillräckligt många svenskspråkiga och finskspråkiga för att man ska kunna bygga upp fungerande förvaltning och service på båda språken.

- Ser man på kommuner där det inte har fungerat så bottnar det ofta i att den svenskspråkiga minoriteten är väldigt liten.

Forskare Siv Sandberg står med armarna i kors.
Bildtext Kommunforskare Siv Sandberg.
Bild: Yle/Johanna Ventus

Från 70 procent svenskspråkiga till drygt 30 procent

Men även om det finns förutsättningar medför också språkfördelningen i de både kommunerna en stor utmaning. I Vasa talar 70 procent finska och 23 procent svenska. I Korsholm är situationen den motsatta. Där talar 70 procent svenska och 29 procent finska.

I en sammanslagen kommun skulle språkfördelningen bli 60 procent finskspråkiga och drygt 30 procent svenska.

Det är språkfrågan som kommer att avgöra om det blir en fusion eller inte förutspår Sandberg.

- Språket är kärnfrågan och avgörandet kommer att falla i Korsholms fullmäktige, säger Sandberg.

Att frågan blivit så polariserad har ett problem menar Sandberg.

- Då frågan är polariserad är det svårt att komma vidare och diskutera konkreta lösningar. Det har skapats två läger som bedömer språkfrågan på olika sätt. Då kommer man inte vidare och kan diskutera lösningar som verkligen kunde fungera på ett bra sätt på både finska och svenska.

En utmaning för politikerna blir att bygga upp ett förtroende för att man tar språkfrågan på allvar.

- Man måste ha en framförhållning och siktet inställt tillräckligt långt i framtiden. Man måste bygga upp ett förtroende för att också kommande förtroendevalda kommer att ta ett ansvar för att förvaltning och service ska fungera på två språk.

Lars Gästgivars och Kim berg på plats på diskussion om planerna på fusion mellan Vasa och Korsholm.
Bildtext Lars Gästgivars och Kim Berg
Bild: Yle/Johanna Ventus

Delade åsikter i publiken

Att åsikterna om språket går isär blev tydligt då publiken fick ställa frågor till forskarna och de förtroendevalda på plats.

Flera av de Vasabor som fanns i salen försökte stilla Korsholmarnas oro för det svenska språket och lyfte fram att det finns en fungerande tvåspråkighet i Vasa.

En av de var Sannfinländarnas Päivi Karppi och Lauri Karppi som båda sitter med i Vasas fullmäktige.

- Vasa är en tvåspråkig stad och det finns ingen orsak att vara rädd. Tvåspråkigheten fungerar bra nu och kommer att göra det också efter en fusion, säger Päivi Karppi.

- På möten här i Vasa får man alla handlingar på både finska och svenska och alla talar sitt eget språk. Om det är något man inte förstår är det bara att fråga, inga problem, säger Lauri Karppi.

Fusionsmöte mellan Vasa och Korsholm.
Bildtext Lauri och Päivi Karppi tycker tvåspråkigheten fungerar bra.
Bild: Yle/Johanna Ventus

Det är klart man inte tycker det blir en förändring om man kan båda språken men om man inte kan det andra inhemska är det klart man blir orolig.

Men från Korsholm vittnade flera personer om då det varit i kontakt med Vasa stad och att servicen på svenska inte fungerat. Håkan Fant från Kvevlax lyfte också fram att det är skillnad på en tvåspråkig förvaltning och förvaltning på två språk.

- Det oroar mig då folk säger att det inte kommer att bli någon förändring. Det kommer att bli en jättestor förändring. Det är klart man inte tycker det blir en förändring om man kan båda språken men om man inte kan det andra inhemska är det klart man blir orolig.

Bland Korsholmarna fanns det också de som lyfte fram att de kände sig förda bakom ljuset då politiker som tidigare sagt sig vara emot en fusion röstat för att inleda förhandlingar med Vasa.

De som talade för en fusion lyfte fram att en sammanslagning mellan Vasa och Korsholm skulle betyda en stor och konkurrenskraftig tvåspråkig kommun, vilket skulle vara hemåt för det svenska.

Det argumentet köper inte Yngve Lithén som vill se att Korsholm förblir självständigt.

- Jag tror inte att stor nödvändigtvis är starkare. Om vi tar sjukhusfrågan som ofta lyfts fram i debatten så handlar den frågan inte om hur stort eller litet Vasa är. Omfattande jour vid Vasa centralsjukhus är en politisk fråga och har inget att göra med Vasas storlek, säger Lithén.

Yngve Lithén iklädd grå tröja och blå väst.
Bildtext Yngve Lithén.
Bild: Yle/Johanna Ventus

I november ska utredningen vara klar - beslut ska fattas senast på våren

På plats var också fusionskoordinator Olavi Kaleva. Han berättade bland annat vilket skede utredningen nu är i.

Olavi Kalevia ser rakt in i kameran.
Bildtext Fusionsutredare Olavi Kaleva.
Bild: Yle/Johanna Ventus

Arbetet med utredningen är i full gång. Arbetsgruppernas mellanrapporter är klara och nu pågår arbetet med slutrapporten. I slutet av november ska själva fusionsutredningen vara klar att presenteras. Sedan är det upp till kommunerna att fatta ett beslut.

Allra senast den 30 april nästa år ska både Vasa och Korsholm ha sagt sitt så att statsrådet i juni ska kunna fatta ett beslut. Blir det ett ja skulle fusionen träda i kraft den första januari år 2020.

Kaleva: mycket talar för en fusion

Utredningen blir offentlig i november men redan nu tycker Olavi Kaleva att det finns mycket som talar för att Vasa och Korsholm ska slås ihop.

- Det är mycket man ska ta i beaktande men många saker talar för en fusion. Personligen ser jag i alla fall inga större hinder för en kommunfusion.

Vad talar för en fusion?

- Vasa och Korsholm har mycket gemensamt då det gäller till exempel markplanering, näringslivsfrågor och båda kommunerna har en levande tvåspråkighet. Ett större Vasa med bredare axlar skulle vara bra med tanke på framtiden.

Vilka utmaningar finns det gällande en fusion?

- Språkfrågan är väldigt viktig och känslig för Korsholm. Språkfrågan måste därför hela tiden finnas med i processen och vi måste se till att få till stånd sådana lösningar som lagen förutsätter.

Att språkfrågan väcker heta känslor blev klart redan i ett tidigt skede. Redan i våras lämnade Kim Eriksson (SDP) in ett kommunalbesvär till Vasa förvaltningsdomstol där han besvärande sig mot kommunstyrelsen i Korsholms beslut att inleda fusionsförhandlingar med Vasa.

Olavi Kaleva skrattar tillsammans med Olav Jern.
Bildtext Olavi Kaleva diskuterar tillsammans med Olav Jern.
Bild: Yle/Johanna Ventus

Eriksson har också besvärat sig mot att Olavi Kaleva anlitades som koordinator för fusionsförhandlingarna. Kaleva själv beskriver processen som intressant.

- Vissa inlägg i debatten har kanske varit lite oproportionella med tanke på ärendets beskaffenhet så att säga men det finns också sakliga inlägg. Det är som det brukar vara inför en kommunfusionering, känslorna går heta och folk vill yttra sig. Det hör till demokratin.

Är du förvånad över hur het debatten blev?

- Nej, jag har bott i Vasa i 14 år och flyttade härifrån först 2002. Det förvånar mig inte alls, säger Kaleva.

Artikeln är uppdaterad den 24.10 klockan 12:57. Tidigare stod det felaktigt att Michael Luther (SFP) tillsammans med Kim Eriksson hade besvärat sig mot kommunstyrelsens beslut att anlita Olavi Kaleva som koordinator för fusionsförhandlingarna. Det stämmer inte. Luther har endast i ett tidigare skede under våren förelagit att styrelsen ska återremitera den upphandlingsprocess som föregick Olavi Kalevas anställning, vilket man också gjorde innan beslutet om anställningen fattades.