Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Olovligt fiske fortsätter i Borgå å - staden ansöker om begränsningar av fritidsfisket

Från 2018
Uppdaterad 25.10.2018 11:03.
Pilkare på Borgå å
Bildtext Pilkare under Mannerheimgatans bro i Borgå.
Bild: Yle/Stefan Härus

Trots regelbunden fiskeövervakning fortsätter tjuvfiske och förseelser i vattnen kring Borgå å. Staden vill nu begränsa fritidsfisket kraftigt med speciallov från NTM-centralen.

Fiske med felaktiga redskap, fiske utan giltiga tillstånd eller för små fiskar är de förseelser fiskeövervakarna i Borgå-Sibbo fiskeområde i första hand håller ögonen på.

18 övervakare ansvarar för ett vattenområde på sammanlagt 45 000 hektar.

- Vi har det ganska bra med övervakningen, men det kräver förstås mera tid och resurser så att också vi från stadens sida oftare skulle hinna ut och granska våra vatten. En stor del av granskningen ligger nu på frivilliga som övervakar, säger Tage Lönnroth, förman för Borgå stads friluftsområden.

Fiskeövervakare Göran Ek och chef för friluftsområden Tage Lönnroth i Borgå.
Bildtext Göran Ek och Tage Lönnroth.
Bild: Yle / Leo Gammals

I år har fiskeövervakarna tillsammans med polisen och sjöbevakningen sett till att ett 20-tal brott mot bland annat stadens fiskestadga har lett till förundersökning.

- I det stora hela har folk betalat fiskevårdsavgiften och fiskeloven har varit i skick, säger Lönnroth.

- Vissa sköter sig och andra inte, men det finns ju ingen lag på hur mycket fisk du får lyfta från Borgå å, säger fiskeövervakare Göran Ek.

Karta över fiskevatten i Borgå.
Bildtext Området vid åmynningen är mest problematiskt för fiskeövervakarna.
Bild: Borgå stad

Ek hänvisar till den enorma mängd gös som fiskas i Borgå å. En bra fiskare kan få upp till 20 gösar per dag. Enligt honom klagar ortsbor också över att vissa båtar stannar kvar i flera dagar i ett streck.

Men det är inte bara mängden fisk som oroar utan också att fritidsfiskare behåller gösar som är kortare än lagstadgade 42 centimeter.

Tre fiskare med för små gösar

Lördagen den 20.10 var Göran Ek ute på patrull tillsammans med sjöbevakningen i deras båt. Ek övervakar i första hand Borgå å, Haiko och Orrby.

- Vi var fyra timmar på Borgå å och fick fast tre fiskare som hade gösar under minimimåttet och några som inte hade statens fiskelov i skick. Och så var det några som fick en muntlig varning, säger Ek.

Gös
Bildtext Gösen är det mest eftertraktade bytet i Borgå å.
Bild: Mikael Crawford/Yle

Under de två år Göran Ek har varit fiskeövervakare tycker han trots allt att fritidsfiskarna har bättrat sig.

- Ån är fortfarande det största problemet när här är så mycket båtar på veckosluten. En del får ju stora fångster och andra tar mindre.

Det är inte bara ortsbor som prövar lyckan utan folk kommer från när och fjärran.

- De kommer riktigt långt ifrån. Det kan komma folk från Kotka och Kouvola.

Fisekövervakning
Bildtext Övervakningsrunda i Borgå å sommaren 2016.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Inga bevis på kommersiellt tjuvfiske

Staden har däremot inga klara bevis på att fritidsfisket sker i kommersiellt syfte.

- Det är förstås litet svårt att säga vad folk gör med sin fisk, men om man drar upp stora mängder så kan man tänka sig att det i viss mån förekommer sånt också. Gösen är en god fisk så förstås går den att lägga i frysen och har man många släktingar kan man dela med sig, säger Tage Lönnroth.

- Men om det fiskas mycket så är det alltid bort från yrkesfiskarna och om stammen minskar mycket så är det en dålig sak.

Begränsat fiske i Borgå å

Borgå stad har skickat en ansökan till NTM-centralen i Egentliga Finland om att Borgå å skulle omfattas av rätt kraftiga begränsningar gällande fritidsfisket.

- Borgå å skulle bli ett specialfiskeområde. I nuläge skulle gränsen gå vid gamla stenbron nedan om kyrkan och sluta vid Lotsudden där Svinövägen tar slut och gå snett över mot Uddas, säger Lönnroth.

Flytande brygga på västra åstranden vid gångbron i Borgå.
Bildtext Staden vill begränsa fisket i Borgå å.
Bild: Yle/Stefan Härus

Förutsättningen för att få fiska inom detta område skulle vara ett avgiftsbelagt fiskelov som gäller ett år i taget. Det skulle säljas av Kompassen eller över nätet.

Med giltigt fiskelov skulle en fritidsfiskare då få fånga tre gösar och en havsöring per dag eller fisketur. Lönnroth tror att området samtidigt skulle bli lättare att övervaka.

Både Ek och Lönnroth stöder begränsingar av överfiske men tycker att till exempel bestämmelsen om totalt fiskeförbud i Borgå å mellan den 15.5 och 15.7 kunde underlättas så att mete skulle vara tillåtet.

- Det är många i olika åldrar som tycker om att meta och just i ån finns inga hinder för att meta den här tiden, konstaterar Ek.

En pilk är inte en svirvel

Mete och pilkning är tillåtet i Borgå å under hösten från augusti till november, men inte svirvelfiske med kastspö. Något som ibland orsakar huvudbry bland ortsborna.

- Ett pilkspö får vara högst 100 centimeter långt men en del använder svirvelspö som pilk och det är inte lagligt. Och dom som har ett lagligt pilkspö använder det i sin tur som svirvel. Den här veckan har polisen skrivit ut böter till en som bröt mot just de här bestämmelserna, säger Ek och skrattar till.

Pimplare på brygga i Borgå å
Bildtext Ett pilkspö får vara högst 100 centimeter långt.
Bild: Yle/ Stefan Paavola

Det är däremot inte tillåtet att fiska med nät i ån efter den 15 augusti.

- För ett par veckor sedan plockade jag bort tre nät vid Svinöområdet. Näten saknade helt och hållet märkningar. Jag tog bort dom därifrån för det var ett riktigt tydligt tjuvfiske, säger Ek.

Ett lagligt nät ska dessutom ha stadens nätbricka med kontaktuppgifter om det fiskas på stadens område.

Övervakarna är rådgivare, inte poliser

Fiskeövervakarna har rätt att ta tillvara felaktiga redskap som används till fiske, men inte till exempel undersöka privata ägodelar som väskor eller kläder.

Göran Ek och Tage Lönnroth pekar på Borgå stads fiskeområden.
Bildtext Göran Ek och Tage Lönnroth pekar ut problemområden vid Borgå å.
Bild: Yle / Leo Gammals

Tage Lönnroth betonar att övervakarens viktigaste uppgift är att vara rådgivande, artig och vänlig.

- Polis tillkallas vid mycket grova fall eller om motparten ej är samarbetsvillig. Då brukar vi begära hjälp, säger Ek.

Mera information om fiskebestämmelser, -tillstånd och var man får fiska hittar du i Borgå-Sibbo fiskeområdes broschyr.

Diskussion om artikeln