Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Svenska Yle jämförde: Partierna oeniga om gemensamma stugor för män och kvinnor som gör militärtjänst

Från 2018
Militärsäng
Bildtext Ska män och kvinnor kunna dela stuga? Frågan delar åsikterna.
Bild: Yle/Tove Virta

Riksdagspartierna har ingen gemensam linje i frågan om gemensamma stugor för män och kvinnor som gör militärtjänst. Stöd och motstånd finns. Många har inte ännu någon åsikt.

Tanken om att införa gemensamma stugor för män och kvinnor som gör militärtjänst ploppar upp allt oftare. Ofta ses den som ett led i diskussionen om jämställdhet i samhället.

Svenska Yle berättade nyligen att partierna öppnar upp för förändringar i uppbådet. Partierna vill göra uppbådet mer könsneutralt.

Någon gemensam åsikt om vad som borde hända efter uppbådet finns inte, och det samma gäller gemensamma stugor.

Tanken om systemlagda gemensamma stugor verkar vara för radikal för en del.

I Svenska Yles förfrågan är det bara Samlingspartiets och Vänsterförbundets representant som i detta skede klart öppnar upp för tanken, delvis också De grönas.

De flesta andra vill utreda och hänvisar till att partibeslut inte finns.

Parti, svarandeHur ställer ni er till gemensamma stugor för män och kvinnor i militären?
De gröna, partisekreterare Lasse Miettinen (och riksdagsgruppens ordförande Krista Mikkonens kommentar på PFI-seminarium 20.9)Förslaget är värt att fundera på och skulle vara möjligt att testa (LM). I terrängen är man ju i samma tält, och där har inte uppstått problem (KM).
Svenska folkpartiet, partisekreterare Fredrik GusefVi har inte diskuterat detta. Tillsvidare har den allmänna uppfattningen varit att det är ändamålsenligt med skilda stugor.
Vänsterförbundet, riksdagsledamot Markus MustajärviJag är redo för att införa gemensamma stugor.
Kristdemokraterna, partisekreterare Asmo MaanselkäI de flesta västländerna har kvinnorna och männen skilda utrymmen på kasernerna. Det har sina skäl. Finland borde följa internationellt exempel.
Samlingspartiet, programchef Antti Vesala (via partisekreterare Janne Pesonen)Samlingspartiet förhåller sig positivt till gemensamma stugor.
Socialdemokraterna, partisekreterare Antton RönnholmSocialdemokraterna har som parti inte ännu någon åsikt om delade stugor eller andra detaljerade arrangemang.
Centern, politisk sakkunnig Ilkka Miettinen (via partisekreterare Riikka Pirkkalainen)Centern har inget officiellt beslut om saken. Frågan bör diskuteras och dryftas öppet.
Blå framtid, riksdagsgruppens ordförande Simon EloBlå framtid stöder inte gemensamma stugor. Det skulle vara en ganska speciell situation att sätta män och kvinnor i samma stuga.
Sannfinländarna, riksdagsledamot Jani MäkeläJag är försiktig, men säger inte direkt nej. Om det inte skulle medföra några problem så är det inte omöjligt rent principiellt.

"Skulle vara en konstig situation"

Gemensamma stugor motiveras ofta med bättre sammanhållning och förståelse för andra. Beväringarnas intresseorganisation och Försvarsmakten har i många sammanhang visat intresse för tanken.

Nuvarande försvarsministern Jussi Niinistö från Blå framtid har motsatt sig tanken under pågående regeringsperiod.

- Det skulle vara en ganska speciell situation att sätta män och kvinnor i samma stuga, säger Blå framtids riksdagsgrupps ordförande Simon Elo nu.

Kristdemokraterna motsätter sig också, bland annat med motiveringen att sådant här inte är internationell kutym.

Stora partier funderar ännu

I frågan om uppbåd som berör alla har partierna antagligen lätt att komma överens inom en nära framtid.

I samma veva kan man konstatera att några beslut om förnyad värnplikt och civiltjänstgöring inte är att vänta riktigt genast.

Gällande gemensamma stugor tvekar två av de stora partierna ännu. Socialdemokraterna och Centern hänvisar till att de inte har några officiella beslut.

Män och kvinnor bor redan i samma utrymmen i en del situationer, bland annat på terrängövningar och på vissa fartyg.

Diskussion om artikeln