Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Kall vinter orsakade extra kostnader - Raseborg ger mera pengar till Bromarv skärgårdshamn

Från 2018
En orange grävskopa jobbar i en hamn. Byggjobbare syns i närheten av grävskopan.
Bildtext Muddringsmassorna frös till is på vintern och vattnet rann inte bort som planerat.
Bild: Malin Valtonen / Yle

Sommarens arbete i skärgårdshamnen i Bromarv blev 50 000 till 60 000 euro dyrare än beräknat för Raseborgs stads del.

Därför flyttar Raseborg över 40 000 euro från ett annat hamnprojekt till hamnen i Bromarv. Pengarna blev över då staden köpte småbåtsbryggor till Norra hamnen i Ekenäs.

Vattnet i muddringsmassorna frös till is

Raseborgs stad hade reserverat 250 000 euro för arbetet i skärgårdshamnen i Bromarv i årets budget.

Men sommarens byggnadsarbeten blev överraskande dyra för staden.

På grund av den kalla vintern var de tillfälliga torkningsplatserna för muddringsmassorna inte tillräckliga. Vattnet frös till is och rann inte bort och därför blev det extra dyrt att transportera bort massorna.

Också torrläggnings- och avloppsarbetena blev dyrare än beräknat.

Småbåtsbryggor i Norra hamnen billigare än beräknat

För att täcka en del av de extra kostnaderna flyttar staden i stället över pengar från ett annat hamnprojekt.

Raseborgs stad har skaffat två båtbryggor till Norra hamnen i Ekenäs. Staden hade reserverat 250 000 euro till projektet, men de totala kostnaderna blev runt 210 000.

Därför kan staden nu flytta de 40 000 euro som blev över till hamnprojektet i Bromarv.

Det här beslöt stadsfullmäktige på sitt möte på måndagen (22.10).

Mera pengar i nästa budget

Utöver det har tekniska nämnden föreslagit (18.9) att det reserveras 90 000 euro i nästa års budget för att slutföra arbetena i hamnen i Bromarv. Det handlar bland annat om asfalterings- och kantstensarbeten.

Tekniska nämndens budgetförslag ska ännu godkännas av fullmäktige.

Arbetet med att bygga ut och modernisera hamnen i Bromarv startade för ett drygt år sedan.

Projektet beräknas kosta 1,4 miljoner euro. Fram till augusti har lite mer än 1,3 miljoner euro använts.

För den summan har hamnen bland annat fått en ny bränslestation, nya flytande bryggor och en ny bryggkonstruktion. Hamnen har dessutom muddrats, de gamla bryggorna har reparerats och torget har fått ett ansiktslyft.

Den planerade fiskhanteringsanläggningen ingår däremot inte i kostnaderna.

Byarådet bygger ännu för 100 000

Under vinterns lopp ska byarådet i Bromarv ännu bygga nya duschlokaler, toaletter, kyllokaler och en lekpark för 100 000 euro.

Raseborgs stad står för under hälften av den beräknade summan på 1,4 miljoner euro. I stadens budget för åren 2017 och 2018 har 550 000 euro reserverats till Bromarv skärgårdshamn.

Diskussion om artikeln