Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

I december kommer PET-CT-apparaten till VCS – insamlingen inbringade 400 000 euro

Från 2018
Uppdaterad 13.12.2018 11:11.
vasa centralsjukhus
Bild: Yle/Roy Fogde

I början av nästa år kommer de första patienterna på Vasa centralsjukhus att kunna undersökas med den nya PET-CT-röntgenapparaten. Donationer från privatpersoner, föreningar, företag och stiftelser i Österbotten bidrar med 600 000 euro.

Speciellt cancerpatienter kommer att ha nytta av PET-CT-röntgenapparaten. Genom att kombinera PET-CT-apparaten och cancerkompetensen på Vasa centralsjukhus kan de behandlande läkarnas verktygssortiment kompletteras.

Kortare resor - exakt diagnostik

- Vi kan inte tillräckligt starkt betona hur mycket de kortare sjukhusresorna förbättrar sjuka patienters livskvalitet, säger Vasa centralsjukhus chefsöverläkare Reijo Autio i ett pressmeddelande.

Autio säger att i och med att apparaten representerar den nyaste tekniken får man tillgång till en apparat som ger möjlighet att erbjuda en ytterst exakt diagnostik åtminstone i tio års tid

- Dessutom främjar PET-CT-apparaten forskningsmöjligheterna, och med tanke på det så önskar vi att läkare och övriga sakkunniga på vårt sjukhus aktivt ska tillgodogöra sig av denna möjlighet, säger Autio.

Reijo Autio.
Bildtext Reijo Autio.
Bild: VCS bildbank

Till nytta för många patientgrupper

Med PET-CT-röntgenapparaten ska patienter med neurologiska besvär, patienter som lider av inflammationer, vissa hjärtsjukdomar eller varierande cancersjukdomar kunna undersökas.

Vasa sjukvårdsdistrikt skriver i pressmeddelandet att användningen av den här apparaten under årens lopp har utvidgats och PET-CT-apparaten kommer troligen att komma allt fler patienter i Österbotten till nytta.

Tredje sektorn i Österbotten har bidragit till anskaffningen av apparaten med sammanlagt 600 000 euro.

I mars 2018 startade Österbottens cancerförening insamlingen #PETforBotnia som innan det här året är slut kommer att ha inbringat ungefär 400 000 euro. Den Medicinska stiftelsen i Vasa och Viktor Ollqvists stiftelse har vardera donerat 100 000 euro.

Många ville donera

Tack vare de donerade medlen kunde fullmäktige för Vasa sjukvårdsdistrikt i juni 2018 fatta beslutet om att en PET-CT-apparat ska anskaffas till sjukhuset.

- Österbottens cancerförening hade ursprungligen ställt ett mål på 100 000 euro för kampanjen, men det visade sig snabbt vara underdimensionerat. Kampanjen började rulla på i medierna och alla ville vara med och donera medel till insamlingen och arbeta för anskaffningen av en PET-apparat, säger Österbottens cancerförenings verksamhetsledare Markku Suoranta i ett pressmeddelande.

PET-CT-röntgenapparaten kommer att finnas i U-husets källare i ett stort rum med väggar av bly.